Forside for innlogging til YOU-portalen

Logo YOU-portalen.no
Digitale verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning
på ungdomsskoler og videregående skoler

Logg deg på:

Hospitering.no kraftig oppgradert

Tjenestene våre hjelper over 35 000 ungdom å velge utdanningsvei hvert år, og støtter yrkes- og utdanningsrådgiverne deres i arbeidet med å veilede dem. Vårt mål er å bidra til å gjøre elevene i stand til å foreta kunnskapsbaserte og selvstendige valg gjennom kontinuerlig arbeid med framtidsbevisstgjøring fra 8. trinn til VG3.

Skoletest

Skoletest

er en interessetest og et samtale- og utforsknings-verktøy for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Hittil er det foretatt 700.000 tester. Testen for valg/omvalg av videregående utdanning kommer også i en bildebasert utgave, som foretrekkes av femten prosent av elevene.

Les mer >>

Karrierepermen

Karrierepermen

er et digitalt læremiddel for faget Utdanningsvalg (UTV). Tjenesten er nett- basert og kan følge eleven gjennom grunnskolen og den videregående skolen. Den er integrert med våre øvrige tjenester slik at elevene får tilgang til sine Skoletest-profiler og hospiteringsvalg.

Les mer >>

Hospitering

Hospitering

er et hjelpemiddel for skoler og skoleeier (fylke/kommune) til å administrere utprøvings-periodene i UTV. Tjenesten brukes som informasjonskanal mot elever og foresatte, samt til gjennomføring og administrasjon av elevenes valg. Løsningen er kraftig oppgradert de senere år, og benyttes i dag i en av fem kommuner.

Les mer >>

YOU-PORTALEN.NO
er en tjeneste fra:
Info om Skoledata