Elektrofag

Elektrofag

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Data- og elektronikksystemer

Faget dreier seg om enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde.

Elenergisystemer

Faget dreier seg om enkle systemer for lys og varme, og produksjon og distribusjon av elektrisk energi.

Automatiseringssystemer

Faget dreier seg om enkle systemer for motorstyringer, reléstyringer, programmerbare logiske styringer og regulering.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Tilbud på vg2- og vg3-nivå

Skip Navigation Links.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon