Design og håndverk / medieproduksjon

Design og håndverk / medieproduksjon

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger dette bør være kreativ, ha estetisk sans og være interessert i visuelle uttrykksformer. Du bør også både kunne arbeide selvstendig og i team. I tillegg kommer spesielle egenskaper knyttet til programområdet du velger på vg1.

Vg1 programområder

Du kan velge mellom følgende programområder på vg1 (varierer for hver skole):

Design og håndverk

Du som velger design og håndverk bør like å arbeide med hendene og ha sans for nøyaktighet.

Medieproduksjon

Du som velger medieproduksjon bør like å jobbe med digital teknologi, samt å skape budskap bestående av tekst, bilde, lyd og bevegelse. (PS: Merk at kun IKT-servicefag-kryssløpet er tilgjengelig her - se nederst i +menyen til høyre.)

Vg1 Design & håndverk felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1 Design & håndverk:

Kvalitet og dokumentasjon

Faget går ut på kvalitetssikring og dokumentasjon av idéutvikling og valg av produkt og tjeneste.

Produksjon

Faget omhandler yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og -tjenester.

Vg1 Medieproduksjon felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1 Medieproduksjon:

Mediedesign og medieuttrykk

Faget handler om idé, form, uttrykk og funksjon knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde, og dreier seg om oppøving av kreative ferdigheter og utforming av medieprodukter.

Mediekommunikasjon

Faget dreier seg om kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes i formidling av budskap i ulike medier mot forskjellige målgrupper.

Medieproduksjon

Faget dreier seg om å planlegge og gjennomføre en medieproduksjon, individuelt og i samarbeid med andre, og omfatter produksjon, bearbeiding, oppbevaring og distribusjon i aktuelle formater.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Tilbud på vg2- og vg3-nivå

Skip Navigation Links.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon