Service og samferdsel

Service og samferdsel

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Administrasjon og økonomi

Faget gir en forståelse for det å drive en virksomhet - etablering, organisering, rekruttering, rutiner og finansielle spørsmål.

Markedsføring og salg

Faget handler om alt fra det å kunne vurdere målgruppen for en forretningside og lage markedsplan, til det å vurdere servicenivået i virksomheter, gi service, levere tjenester og selge produkter i henhold til kundens behov (inkludert netthandel). Dette innebærer å kunne gjøre rede for verdikjeden til et produkt, kjennskap til regelverk, kunnskap om hvordan HMS-krav påvirker markedsførings- og servicearbeidet, og om handlemønster og medievaner hos målgruppen.

Sikkerhet og transport

Faget gir innsikt i risikovurdering og det å finne tiltak - fysiske, tekniske og administrative - for å sikre verdier og forebygge uønskede hendelser i en virksomhet. Faget omfatter også datasikkerhet, sikkerhet rundt transport av personer, varer og tjenester, samt HMS-krav, etiske normer og regler for personvern. En lærer å vurdere transporttjenester basert på økonomi, tid og HMS, å planlegge reiser i henhold til kundens behov, og vurdere en vares livssyklus fra innkjøp til gjenvinning.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Tilbud på vg2- og vg3-nivå

Skip Navigation Links.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon