Naturbruk

Naturbruk

er et yrkesforberedende utdanningsprogram, men på noen skoler tilbys et eget studieforberedende vg3-år. Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Naturbasert produksjon

Faget omfatter grunnleggende arbeidsoppgaver og yrkesutførelse innen norske eller samiske naturbruksproduksjoner. I dette inngår stell av planter, fisk og dyr, høsting og fangst av naturressurser og foredling, drift og tjenesteyting. Programfaget dreier seg videre om livsprosesser og ulikheter i livsformer og miljøkrav hos dyr og planter.

Naturbasert aktivitet

Faget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte aktiviteter. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Naturbruk

Veikart til videregående

Vg2 akvakultur

Vg2 anleggsgartner (kryssløp)

Vg2 fiske og fangst

Tilbud på vg2- og vg3-nivå

Skip Navigation Links.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon