Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKravkodeType studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode
Animal Science NORD VETE Bachelor 48.5 48.2 204427
Arbeids- og velferdsfag HIØ GENS Bachelor 45.2 33.2 224900
Audiologi NTNU GENS Bachelor 45.5 39.0 194704
Barnevern HINN GENS Bachelor 44.8 38.8 209070
Barnevern HIØ GENS Bachelor 48.0 41.4 224070
Barnevern HVL GENS Bachelor 44.0 37.6 203070
Barnevern NORD GENS Bachelor 42.7 35.7 204070
Barnevern NTNU GENS Bachelor 49.0 44.3 194070
Barnevern OSLOMET GENS Bachelor 51.3 44.3 215070
Barnevern UIS GENS Bachelor 45.4 40.4 217070
Barnevern i et flerkulturelt samfunn HSN GENS Bachelor 47.7 38.8 222070
Barnevern, Alta UIT GENS Bachelor 41.7 31.7 186070
Barnevern, deltid OSLOMET BVDE Bachelor 43.8 215071
Barnevern, Harstad UIT GENS Bachelor 41.8 33.8 186536
Barnevern, Tromsø UIT GENS Bachelor 47.7 34.6 186071
Bioingeniør HIØ BIOI Bachelor 48.9 43.7 224702
Bioingeniør HVL BIOI Bachelor 51.5 47.9 203702
Bioingeniør OSLOMET BIOI Bachelor 55.0 46.6 215702
Bioingeniør UIA BIOI Bachelor 52.4 46.3 201702
Bioingeniør UIT BIOI Bachelor 48.5 50.2 186702
Bioingeniør, Trondheim NTNU BIOI Bachelor 53.4 51.9 194702
Bioingeniør, Ålesund NTNU BIOI Bachelor 48.5 43.0 194299
Dyrepleie NMBU REALFA Bachelor 55.2 48.2 192504
Dyrepleie NORD GENS Bachelor 51.3 46.6 204504
Ergoterapi HVL GENS Bachelor 47.5 42.1 203700
Ergoterapi OSLOMET GENS Bachelor 47.5 40.0 215700
Ergoterapi UIT GENS Bachelor 49.5 40.5 186700
Ergoterapi VID GENS Bachelor 44.1 35.9 251700
Ergoterapi, Gjøvik NTNU GENS Bachelor 43.8 36.3 194700
Ergoterapi, Trondheim NTNU GENS Bachelor 45.7 39.2 194594
Ernæring UIA MEROD Bachelor Alle Alle 201864
Ernæring UIT MEROD Bachelor Alle Alle 186708
Ernæring, mat og kultur UIA GENS Årsstudium 51.4 43.0 201646
Farmasi NORD REALKJ Bachelor 50.7 42.2 204749
Farmasi OSLOMET REALKJ Bachelor 55.1 47.0 215749
Farmasi UIB MEROD Master 59.5 53.0 184707
Farmasi UIO MEROD Master 57.3 52.5 185707
Farmasi UIT REALKJ Bachelor 51.8 49.3 186749
Folkehelsearbeid HVL GENS Bachelor 48.9 41.4 203203
Folkehelsearbeid UIA GENS Bachelor 46.9 37.0 201203
Fysioterapi HVL GENS Bachelor 55.2 49.6 203703
Fysioterapi NTNU GENS Bachelor 56.2 52.1 194703
Fysioterapi OSLOMET GENS Bachelor 54.9 48.3 215703
Fysioterapi UIT GENS Bachelor 56.6 49.4 186703
Fysioterapi, mensendieck OSLOMET GENS Bachelor 53.6 46.8 215706
Human ernæring UIB MEROD Bachelor 50.7 46.8 184708
Klinisk ernæring UIO MEROD Master 60.0 52.3 185713
Mat, ernæring og helse HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209446
Matkultur og helse HVO GENS Årsstudium Alle Alle 223446
Medisin NTNU MEROD Profesjon 67.0 60.7 194740
Medisin UIB MEROD Profesjon 66.6 59.0 184740
Medisin UIT MEROD Profesjon 66.4 58.7 186740
Medisin, høst UIO MEROD Profesjon 68.5 60.4 185740
Medisin, vår UIO MEROD Profesjon 67.2 59.0 185745
Odontologi UIB MEROD Master 64.5 56.5 184742
Odontologi UIO MEROD Master 65.0 57.1 185742
Odontologi UIT MEROD Master 64.2 56.0 186742
Optometri HSN GENS Bachelor 45.2 38.6 222894
Ortopediingeniør OSLOMET ORTO Bachelor 56.4 51.1 215744
Paramedisin UIT PREHOS Bachelor 53.6 43.9 186554
Prehospitalt arbeid - paramedic NORD PREHOS Bachelor 50.0 34.4 204203
Prehospitalt arbeid - paramedic OSLOMET PREHOS Bachelor 54.1 45.8 215554
Radiografi HSN GENS Bachelor 47.6 39.2 222701
Radiografi HVL GENS Bachelor 47.5 41.8 203701
Radiografi OSLOMET GENS Bachelor 50.5 42.6 215701
Radiografi UIT GENS Bachelor 49.6 45.8 186701
Radiografi, Gjøvik NTNU GENS Bachelor 46.3 39.3 194701
Radiografi, Trondheim NTNU GENS Bachelor 48.7 44.1 194531
Samfunnsernæring OSLOMET GENS Bachelor 46.8 36.4 215408
Sosialt arbeid HINN GENS Bachelor 46.7 40.8 209080
Sosialt arbeid HIØ GENS Bachelor 48.8 42.1 224080
Sosialt arbeid NORD GENS Bachelor 42.9 33.8 204080
Sosialt arbeid NTNU GENS Bachelor 52.5 45.7 194080
Sosialt arbeid OSLOMET GENS Bachelor 52.9 45.0 215080
Sosialt arbeid UIA GENS Bachelor 50.8 45.2 201080
Sosialt arbeid UIS GENS Bachelor 48.9 42.9 217080
Sosialt arbeid VID GENS Bachelor 52.0 43.3 251080
Sosialt arbeid, Alta UIT GENS Bachelor 43.0 32.4 186080
Sosialt arbeid, barnevernspedagog HVO GENS Bachelor 42.9 36.7 223070
Sosialt arbeid, Bergen HVL GENS Bachelor 53.2 46.6 203080
Sosialt arbeid, deltid VID SODH Bachelor 45.2 Alle 251081
Sosialt arbeid, Sogndal HVL GENS Bachelor 45.8 39.6 203081
Sosialt arbeid, sosionom HVO GENS Bachelor 45.0 39.2 223080
Sosialt arbeid, Tromsø UIT GENS Bachelor 50.6 34.1 186081
Sykepleie HIM GENS Bachelor 45.7 40.0 211050
Sykepleie HIØ GENS Bachelor 46.9 40.4 224050
Sykepleie LDH GENS Bachelor 52.7 44.6 230050
Sykepleie UIS GENS Bachelor 47.3 42.5 217050
Sykepleie, Bergen VID GENS Bachelor 50.4 45.2 251055
Sykepleie, Bergen, høst HVL GENS Bachelor 53.5 47.6 203050
Sykepleie, Bodø NORD GENS Bachelor 46.1 40.4 204050
Sykepleie, Bodø, deltid NORD GENS Bachelor 46.8 33.8 204059
Sykepleie, desentralisert, Hemne NTNU SYDESN Bachelor 43.7 194057
Sykepleie, desentralisert, Hitra NTNU SYDESN Bachelor 43.0 194058
Sykepleie, desentralisert, Meldal NTNU SYDESN Bachelor 47.3 194059
Sykepleie, desentralisert, Selbu NTNU SYDESN Bachelor 44.6 194589
Sykepleie, Drammen HSN GENS Bachelor 47.0 40.8 222051
Sykepleie, Elverum HINN GENS Bachelor 45.6 39.6 209050
Sykepleie, Elverum, deltid HINN GENS Bachelor 48.6 37.6 209052
Sykepleie, Førde, høst HVL GENS Bachelor 45.9 40.8 203054
Sykepleie, Førde, vår HVL GENS Bachelor 45.0 39.0 203052
Sykepleie, Gjøvik NTNU GENS Bachelor 46.1 41.1 194050
Sykepleie, Gjøvik, deltid NTNU GENS Bachelor 51.0 39.2 194051
Sykepleie, Grimstad UIA GENS Bachelor 48.8 43.8 201052
Sykepleie, Gudbrandsdal, deltid NTNU GENS Bachelor 45.2 34.8 194052
Sykepleie, Hadeland, deltid NTNU GENS Bachelor 48.0 36.3 194054
Sykepleie, Hammerfest UIT GENS Bachelor 45.5 39.2 186051
Sykepleie, Harstad UIT GENS Bachelor 47.8 42.6 186055
Sykepleie, Haugesund, høst HVL GENS Bachelor 46.2 40.5 203056
Sykepleie, Horten HSN GENS Bachelor 46.8 39.6 222050
Sykepleie, Kjeller OSLOMET NORSK3 Bachelor 48.0 41.4 215054
Sykepleie, Kongsvinger HINN GENS Bachelor 47.1 40.0 209053
Sykepleie, Kristiansand UIA GENS Bachelor 50.6 47.0 201050
Sykepleie, Levanger NORD GENS Bachelor 49.0 43.2 204056
Sykepleie, Mo i Rana NORD GENS Bachelor 44.4 37.9 204055
Sykepleie, Mo i Rana, deltid NORD GENS Bachelor 43.0 25.0 204054
Sykepleie, Namsos NORD GENS Bachelor 44.9 38.5 204058
Sykepleie, Narvik UIT GENS Bachelor 50.0 41.4 186056
Sykepleie, Oslo OSLOMET NORSK3 Bachelor 48.1 42.1 215050
Sykepleie, Oslo, Diakonhjemmet VID GENS Bachelor 49.5 41.9 251050
Sykepleie, Oslo, Diakonova VID GENS Bachelor 49.0 41.7 251051
Sykepleie, Porsgrunn HSN GENS Bachelor 48.0 40.5 222054
Sykepleie, Porsgrunn, deltid HSN GENS Bachelor 47.0 37.5 222052
Sykepleie, Sandvika OSLOMET NORSK3 Bachelor 49.1 41.8 215055
Sykepleie, Stord, høst HVL GENS Bachelor 46.0 40.9 203053
Sykepleie, Tromsø UIT GENS Bachelor 52.1 47.1 186050
Sykepleie, Trondheim NTNU GENS Bachelor 54.0 49.3 194055
Sykepleie, Valdres, deltid NTNU GENS Bachelor 46.4 37.1 194053
Sykepleie, Vesterålen, deltid NORD GENS Bachelor 48.5 34.0 204052
Sykepleie, Ålesund NTNU GENS Bachelor 46.6 42.1 194056
Tannpleie HINN GENS Bachelor 45.3 37.9 209743
Tannpleie UIB GENS Bachelor 49.0 42.9 184743
Tannpleie UIO GENS Bachelor 54.8 44.2 185899
Tannpleie UIT GENS Bachelor 54.4 47.2 186743
Tannteknikk OSLOMET GENS Bachelor 49.1 38.6 215705
Vernepleie HIM GENS Bachelor 45.5 37.7 211060
Vernepleie HINN GENS Bachelor 45.8 38.4 209060
Vernepleie HIØ GENS Bachelor 46.0 37.5 224060
Vernepleie HSN GENS Bachelor 47.5 37.8 222060
Vernepleie NORD GENS Bachelor 44.4 35.5 204060
Vernepleie NTNU GENS Bachelor 48.0 40.5 194060
Vernepleie UIA GENS Bachelor 49.9 42.4 201060
Vernepleie UIT GENS Bachelor 43.7 34.2 186060
Vernepleie VID GENS Bachelor 45.9 38.8 251060
Vernepleie, Bergen HVL GENS Bachelor 50.5 42.5 203060
Vernepleie, deltid VID GENS Bachelor 48.0 35.1 251061
Vernepleie, Kjeller OSLOMET GENS Bachelor 48.9 40.3 215060
Vernepleie, Kjeller, deltid OSLOMET GENS Bachelor 50.1 36.0 215061
Vernepleie, Sandvika, deltid OSLOMET GENS Bachelor 51.3 35.6 215063
Vernepleie, Sogndal HVL GENS Bachelor 45.7 38.4 203062
Vernepleie, Sogndal, deltid HVL GENS Bachelor 49.2 34.2 203061
Veterinærstudiet NMBU VETE Profesjon 63.1 56.4 192772
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon