klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Animal Science   NORD VETE Bachelor Alle Alle 204427
Klikk for å ekspandere innholdet Audiologi   NTNU GENS Bachelor 42.2 Alle 194704
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   HINN GENS Bachelor 42.2 35.0 209070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   HIØ GENS Bachelor 44.7 39.1 224070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   NORD GENS Bachelor 36.0 Alle 204070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   NTNU GENS Bachelor 48.5 45.2 194070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   OSLOMET GENS Bachelor 48.1 44.5 215070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   UIA GENS Master 50.5 45.8 201070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   UIS GENS Bachelor 42.3 38.0 217070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   USN GENS Bachelor 44.7 35.0 222070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern, Alta   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern, Harstad   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186563
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   HINN BIOI Bachelor 42.9 Alle 209702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   HIØ BIOI Bachelor 47.0 Alle 224702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   HVL BIOI Bachelor 52.3 47.7 203702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   OSLOMET BIOI Bachelor 52.1 43.5 215702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   UIA BIOI Bachelor 51.0 45.6 201702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør, Trondheim   NTNU BIOI Bachelor 54.7 53.2 194702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør, Ålesund   NTNU BIOI Bachelor 45.0 39.2 194299
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniørfag   UIT BIOI Bachelor 40.7 Alle 186702
Klikk for å ekspandere innholdet Dyrepleie   NMBU REALFA Bachelor 51.7 39.6 192504
Klikk for å ekspandere innholdet Dyrepleie   NORD GENS Bachelor 45.7 40.0 204504
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   HVL GENS Bachelor 47.1 43.4 203700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   OSLOMET GENS Bachelor 45.3 37.7 215700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   VID GENS Bachelor 37.3 Alle 251700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi, Gjøvik   NTNU GENS Bachelor Avlyst Avlyst 194700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi, Trondheim   NTNU GENS Bachelor 44.0 41.8 194594
Klikk for å ekspandere innholdet Ernæring   UIB MEROD Bachelor Alle Alle 184708
Klikk for å ekspandere innholdet Ernæring   UIT MEROD Bachelor Alle Alle 186708
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   NORD REALKJ Bachelor 48.0 Alle 204749
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   OSLOMET REALKJ Bachelor 52.0 41.9 215749
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   UIB MEROD Master 55.0 47.0 184707
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   UIO MEROD Master 53.0 48.4 185707
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   UIT REALKJ Bachelor 49.0 40.1 186749
Klikk for å ekspandere innholdet Folkehelsearbeid   HVL GENS Bachelor 46.6 41.0 203203
Klikk for å ekspandere innholdet Folkehelsearbeid   UIA GENS Bachelor 43.0 34.1 201203
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   HINN GENS Bachelor Nytt Nytt 209703
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   HVL GENS Bachelor 55.5 52.1 203703
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   NTNU GENS Bachelor 58.5 54.0 194703
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   OSLOMET GENS Bachelor 54.6 49.5 215703
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   UIT GENS Bachelor 57.4 51.0 186703
Klikk for å ekspandere innholdet Klinisk ernæring   UIO MEROD Master 59.6 51.4 185713
Klikk for å ekspandere innholdet Mat, ernæring og helse   HINN GENS Årsstudium Avlyst Avlyst 209446
Klikk for å ekspandere innholdet Mat, ernæring og helse, nettbasert   HINN GENS Årsstudium 62.2 42.5 209646
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin   UIT MEROD Profesjon 68.2 59.8 186740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Bergen   UIB MEROD Profesjon 68.3 59.8 184740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Bergen/Stavanger   UIB MEROD Profesjon Nytt Nytt 184499
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Oslo, høst   UIO MEROD Profesjon 70.1 60.8 185740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Oslo, vår   UIO MEROD Profesjon 69.2 60.1 185745
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Oslo/Kristiansand, høst   UIO MEROD Profesjon Nytt Nytt 185498
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Oslo/Kristiansand, vår   UIO MEROD Profesjon Nytt Nytt 185499
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Trondheim   NTNU MEROD Profesjon 69.2 61.9 194740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Trondheim/Gjøvik   NTNU MEROD Profesjon Nytt Nytt 194497
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Trondheim/Levanger   NTNU MEROD Profesjon 68.4 60.4 194498
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Trondheim/Ålesund   NTNU MEROD Profesjon 68.2 61.1 194499
Klikk for å ekspandere innholdet Odontologi   UIB MEROD Master 66.0 58.0 184742
Klikk for å ekspandere innholdet Odontologi   UIO MEROD Master 67.2 58.6 185742
Klikk for å ekspandere innholdet Odontologi   UIT MEROD Master 66.0 58.0 186742
Klikk for å ekspandere innholdet Optometri   USN GENS Bachelor 43.3 33.3 222894
Klikk for å ekspandere innholdet Ortopediingeniør   OSLOMET ORTO Bachelor 59.5 50.8 215744
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   HIM PREHOS Bachelor Nytt Nytt 211554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   NTNU PREHOS Bachelor 53.9 47.4 194554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   OSLOMET PREHOS Bachelor 54.2 47.5 215554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   UIS PREHOS Bachelor 56.9 50.4 217554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   UIT PREHOS Bachelor 62.5 49.5 186554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin, deltid   NORD PREHOS Bachelor N/A N/A 204554
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   HVL GENS Bachelor 49.5 45.7 203701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   OSLOMET GENS Bachelor 53.0 46.7 215701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   UIT GENS Bachelor 44.7 44.0 186701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   USN GENS Bachelor 50.0 43.5 222701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi, Gjøvik   NTNU GENS Bachelor 46.2 40.5 194701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi, Trondheim   NTNU GENS Bachelor 52.4 48.0 194531
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsrettet ernæring   UIA GENS Årsstudium Alle Alle 201646
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsrettet ernæringsarbeid   UIA GENS Bachelor Alle Alle 201864
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   HINN GENS Bachelor 45.1 40.4 209080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   HIØ GENS Bachelor 48.0 41.0 224080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   NTNU GENS Bachelor 51.8 48.2 194080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   OSLOMET GENS Bachelor 54.0 47.2 215080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   UIA GENS Bachelor 51.8 47.7 201080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   UIS GENS Bachelor 47.6 43.2 217080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   VID GENS Bachelor 51.7 43.8 251080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Alta   UIT GENS Bachelor 34.4 Alle 186080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, barnevernspedagog   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223070
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Bergen   HVL GENS Bachelor 54.5 49.0 203080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Bodø   NORD GENS Bachelor 38.8 Alle 204080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, deltid   VID SODH Bachelor 45.5 Alle 251081
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Levanger   NORD GENS Bachelor 45.7 37.5 204576
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Sogndal   HVL GENS Bachelor 40.0 34.5 203081
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, sosionom   HVO GENS Bachelor 41.7 33.7 223080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Tromsø   UIT GENS Bachelor 50.4 Alle 186081
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie   LDH NO3MA3 Bachelor 50.5 45.7 230050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie   UIS NO3MA3 Bachelor 38.8 36.9 217050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Bergen   VID NO3MA3 Bachelor 45.6 43.6 251055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Bergen, høst   HVL NO3MA3 Bachelor 50.0 47.5 203050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Bodø   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, deltid   VID NO3MA3 Bachelor Alle Alle 251059
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, deltid, Elverum   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209052
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, deltid, Førde   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203051
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, deltid, Hallingdal   USN N3M3VI Bachelor Alle Alle 222589
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, deltid, Stord   HVL NO3MA3 Bachelor Nytt Nytt 203059
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, deltid, Tynset   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209051
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, deltid, Vestfold og Telemark   USN N3M3VT Bachelor Alle Alle 222059
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Drammen   USN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 222051
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Elverum   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Fredrikstad   HIØ NO3MA3 Bachelor Alle Alle 224050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Førde, høst   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203054
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Førde, vår   HVL NO3MA3 Bachelor Avlyst Avlyst 203052
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Gjøvik   NTNU NO3MA3 Bachelor Alle Alle 194050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Grimstad   UIA NO3MA3 Bachelor 43.0 41.0 201052
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Hammerfest   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186051
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Harstad   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Haugesund, høst   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203056
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Indre Østfold   HIØ NO3MA3 Bachelor Nytt Nytt 224052
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kjeller   OSLOMET NO3MA3 Bachelor 37.8 Alle 215054
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kongsvinger   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209053
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kristiansand   UIA NO3MA3 Bachelor 48.6 46.9 201050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kristiansund   HIM NO3MA3 Bachelor Alle Alle 211589
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Levanger   NORD NO3MA3 Bachelor 41.5 42.2 204056
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Mo i Rana   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Molde   HIM NO3MA3 Bachelor Alle Alle 211050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Namsos   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204058
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Narvik   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186056
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Oslo   OSLOMET NO3MA3 Bachelor 41.4 39.5 215050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Oslo   VID NO3MA3 Bachelor Alle Alle 251050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Porsgrunn   USN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 222054
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Stord, høst   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203053
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Tromsø   UIT NO3MA3 Bachelor 47.0 45.0 186050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Trondheim   NTNU NO3MA3 Bachelor 51.8 49.6 194055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Vestfold   USN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 222050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Ålesund   NTNU NO3MA3 Bachelor Alle Alle 194056
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   HINN GENS Bachelor 48.0 39.3 209743
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   UIB GENS Bachelor 48.8 44.6 184743
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   UIO GENS Bachelor 52.8 45.9 185899
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   UIT GENS Bachelor 47.2 48.5 186743
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   HIM GENS Bachelor 43.9 34.8 211060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   HINN GENS Bachelor 45.5 38.1 209060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   HIØ GENS Bachelor 45.9 35.9 224060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   NORD GENS Bachelor 42.5 Alle 204060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   NTNU GENS Bachelor 48.0 43.6 194060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   OSLOMET GENS Bachelor 45.7 34.8 215060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   UIA GENS Bachelor 50.8 42.4 201060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   USN GENS Bachelor 46.7 31.4 222060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   VID GENS Bachelor 44.4 34.6 251060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Bergen   HVL GENS Bachelor 50.4 43.5 203060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid   HIM VPDHM Bachelor 42.2 Nytt 211061
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid, Haugesund   HVL GENS Bachelor 45.9 Alle 203063
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid, Kongsvinger   HINN GENS Bachelor Nytt Nytt 209062
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid, Lillehammer   HINN GENS Bachelor 52.0 Alle 209061
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid, Sandvika   VID GENS Bachelor 50.1 33.5 251063
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid, Sogndal   HVL GENS Bachelor 44.0 Alle 203061
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid, Stavanger   VID GENS Bachelor 45.1 Alle 251061
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Sogndal   HVL GENS Bachelor 39.7 Alle 203062
Klikk for å ekspandere innholdet Veterinærmedisin   NMBU VETE Profesjon 63.6 56.3 192772
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon