klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk   UIO GENS Bachelor 44.2 37.3 185852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk - fleksibelt, deltid   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209568
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk med vekt på spesped og interkult. ped.   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254853
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk og bærekraft   VID GENS Årsstudium Alle Alle 251220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   NTNU GENS Bachelor 42.3 37.9 194852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   UIA GENS Bachelor 43.0 37.9 201852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   UIB GENS Bachelor 46.6 39.0 184852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 47.6 39.5 194220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 49.9 36.8 201676
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 55.5 42.7 184220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186220
Klikk for å ekspandere innholdet Skolefritidspedagogikk, deltid   UIS GENS Bachelor 51.1 Alle 217852
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIA GENS Bachelor 48.3 41.5 201853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIB GENS Bachelor 50.4 45.3 184853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIO GENS Bachelor 46.8 39.5 185853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   USN GENS Bachelor Alle Alle 222853
Klikk for å ekspandere innholdet Spillpedagogikk   HINN GENS Årsstudium Nytt Nytt 209624
Klikk for å ekspandere innholdet Ungdomskunnskap   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222351
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon