Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Pedagogikk   UIO GENS Bachelor 45.1 39.0 185852
Pedagogikk - fleksibelt   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209568
Pedagogikk med vekt på spesped og interkult. ped.   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254853
Pedagogikk og bærekraft   VID GENS Årsstudium Avlyst Avlyst 251220
Pedagogikk, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209852
Pedagogikk, bachelor   NLA GENS Bachelor 35.0 32.4 254852
Pedagogikk, bachelor   NTNU GENS Bachelor 41.1 37.4 194852
Pedagogikk, bachelor   UIA GENS Bachelor 44.8 38.5 201852
Pedagogikk, bachelor   UIB GENS Bachelor 45.3 40.4 184852
Pedagogikk, bachelor   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186852
Pedagogikk, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209220
Pedagogikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254220
Pedagogikk, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 48.3 39.1 194220
Pedagogikk, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 50.0 43.3 201676
Pedagogikk, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 51.2 41.1 184220
Pedagogikk, årsstudium   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186220
Spesialpedagogikk   HINN GENS Bachelor 37.6 Alle 209853
Spesialpedagogikk   UIA GENS Bachelor 48.8 42.0 201853
Spesialpedagogikk   UIB GENS Bachelor 48.1 42.0 184853
Spesialpedagogikk   UIO GENS Bachelor 47.2 39.3 185853
Spesialpedagogikk   UIT GENS Bachelor 35.4 Alle 186853
Spesialpedagogikk   USN GENS Bachelor 39.5 Alle 222853
Ungdomskunnskap   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222351
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon