Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Ped med vekt på spesped og interk. ped.   NLA GENS Bachelor 39.8 Alle 254853
Pedagogikk   UIO GENS Bachelor 47.5 39.3 185852
Pedagogikk, bachelor   HINN GENS Bachelor 40.8 30.4 209852
Pedagogikk, bachelor   NLA GENS Bachelor 40.3 32.9 254852
Pedagogikk, bachelor   NTNU GENS Bachelor 46.2 39.3 194852
Pedagogikk, bachelor   UIA GENS Bachelor 47.5 38.2 201852
Pedagogikk, bachelor   UIB GENS Bachelor 46.0 38.8 184852
Pedagogikk, bachelor   UIT GENS Bachelor 37.8 Alle 186852
Pedagogikk, bachelor, deltid   HINN GENS Bachelor 39.5 Alle 209568
Pedagogikk, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209220
Pedagogikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254220
Pedagogikk, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 50.1 42.6 194220
Pedagogikk, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 53.2 39.6 201676
Pedagogikk, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 52.4 41.4 184220
Pedagogikk, årsstudium   UIT GENS Årsstudium 41.5 32.8 186220
Sosialpedagogikk   HINN GENS Årsstudium 39.8 Alle 209676
Spesialpedagogikk   HINN GENS Bachelor 44.7 37.5 209853
Spesialpedagogikk   UIB GENS Bachelor 51.8 45.0 184853
Spesialpedagogikk   UIO GENS Bachelor 49.4 41.1 185853
Spesialpedagogikk   UIT GENS Bachelor 45.0 35.0 186853
Spesialpedagogikk   USN GENS Årsstudium 46.3 Alle 222676
Spesialpedagogikk   USN GENS Bachelor 45.3 35.6 222853
Ungdomskunnskap   USN GENS Årsstudium 44.3 Alle 222351
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon