Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Aktuarfag og dataanalyse   UIB REALR2 Master i. o. i. o. 184540
Klikk for å ekspandere innholdet Akvakultur   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192298
Klikk for å ekspandere innholdet Akvamedisin   UIT REALFA Master 51.5 46.7 186709
Klikk for å ekspandere innholdet Anvendt matematikk   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184555
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi   NMBU REALFA Bachelor 50.2 48.8 192327
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi   NORD REALFA Bachelor Alle Alle 204327
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi   NTNU REALFA Bachelor 53.5 53.5 194327
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184327
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186327
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi og kjemi, realfag   NTNU REALFA Årsstudium 56.2 54.6 194184
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi, bachelor   UIA REALFA Bachelor Alle Alle 201327
Klikk for å ekspandere innholdet Biologi, årsstudium   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201184
Klikk for å ekspandere innholdet Biologisk kjemi   UIS REALFA Bachelor Alle Alle 217860
Klikk for å ekspandere innholdet Biomarin innovasjon   NTNU GENS Bachelor 50.5 49.5 194298
Klikk for å ekspandere innholdet Biomedisin   UIT REALFA Bachelor 41.4 49.5 186427
Klikk for å ekspandere innholdet Bioteknologi   NMBU REALFA Bachelor 54.2 54.5 192299
Klikk for å ekspandere innholdet Bioteknologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186299
Klikk for å ekspandere innholdet Bioteknologi, Trondheim   NTNU REALFA Master 61.2 58.2 194855
Klikk for å ekspandere innholdet Bioteknologi, Ålesund   NTNU REALFA Bachelor 45.1 48.2 194427
Klikk for å ekspandere innholdet Biovitenskap   UIO REALFA Bachelor 44.4 44.0 185327
Klikk for å ekspandere innholdet Elektronikk, informatikk og teknologi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185856
Klikk for å ekspandere innholdet Energi- og miljøfysikk   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192857
Klikk for å ekspandere innholdet Fiskehelse - akvamedisin   UIB REALFA Master 57.7 50.5 184827
Klikk for å ekspandere innholdet Fornybar energi og nanoteknologi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185863
Klikk for å ekspandere innholdet Frie realfag   NMBU REALFA Årsstudium 49.6 Alle 192233
Klikk for å ekspandere innholdet Fysikk   NTNU REALR2 Bachelor 49.8 52.4 194857
Klikk for å ekspandere innholdet Fysikk   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201661
Klikk for å ekspandere innholdet Fysikk   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184857
Klikk for å ekspandere innholdet Fysikk og astronomi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185857
Klikk for å ekspandere innholdet Geofysikk og klima   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185915
Klikk for å ekspandere innholdet Geologi   NTNU REALFA Bachelor 57.0 53.0 194859
Klikk for å ekspandere innholdet Geologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186859
Klikk for å ekspandere innholdet Geologi og geofare   HVL REALFA Bachelor Alle Alle 203469
Klikk for å ekspandere innholdet Geologi og geografi   UIO REALFA Bachelor 49.7 Alle 185858
Klikk for å ekspandere innholdet Geovitenskap, retning geofysikk   UIB REALFA Bachelor 48.2 49.0 184915
Klikk for å ekspandere innholdet Geovitenskap, retning geologi   UIB REALFA Bachelor i. o. i. o. 184859
Klikk for å ekspandere innholdet Honoursprogram, Realfag   UIO REALR2 Bachelor 61.0 61.4 185747
Klikk for å ekspandere innholdet Industriell matematikk   UIA REALFA Bachelor Alle Alle 201862
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk-matematikk-økonomi   UIB REALFA Bachelor 49.6 47.2 184306
Klikk for å ekspandere innholdet Kjemi   NMBU REALFA Bachelor 47.8 Alle 192332
Klikk for å ekspandere innholdet Kjemi   NTNU REALR2 Bachelor 48.0 46.5 194860
Klikk for å ekspandere innholdet Kjemi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184860
Klikk for å ekspandere innholdet Kjemi   UIT REALR2 Bachelor Alle Alle 186860
Klikk for å ekspandere innholdet Kjemi og biokjemi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185860
Klikk for å ekspandere innholdet Kjernefysikk og nukleærteknologi   UIO REALR2 Bachelor Nytt Nytt 185121
Klikk for å ekspandere innholdet Klima-, atmosfære- og havfysikk   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184916
Klikk for å ekspandere innholdet Matematikk   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201205
Klikk for å ekspandere innholdet Matematikk   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184862
Klikk for å ekspandere innholdet Matematikk   UIS REALFA Årsstudium Alle Alle 217205
Klikk for å ekspandere innholdet Matematikk   UIT REALR2 Årsstudium Alle Alle 186205
Klikk for å ekspandere innholdet Matematikk med informatikk   UIO REALR2 Bachelor 46.3 Alle 185306
Klikk for å ekspandere innholdet Matematikk og fysikk   UIS REALFA Master Alle Alle 217747
Klikk for å ekspandere innholdet Matematikk og økonomi   UIO REALR2 Bachelor 46.7 Alle 185862
Klikk for å ekspandere innholdet Matematiske fag, bachelor   NTNU REALR2 Bachelor Alle Alle 194862
Klikk for å ekspandere innholdet Matematiske fag, årsstudium   NTNU REALR2 Årsstudium Alle Alle 194205
Klikk for å ekspandere innholdet Matematiske realfag   UIT REALR2 Bachelor Alle Alle 186862
Klikk for å ekspandere innholdet Matvitenskap og ernæring   NMBU REALFA Master Alle Alle 192948
Klikk for å ekspandere innholdet Medisinsk og biologisk kjemi   NTNU REALFA Årsstudium 63.1 59.3 194163
Klikk for å ekspandere innholdet Medisinske og biologiske fag   NTNU REALFA Årsstudium Alle Alle 194186
Klikk for å ekspandere innholdet Miljøvitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192377
Klikk for å ekspandere innholdet Molekylærbiologi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184865
Klikk for å ekspandere innholdet Natur og miljø   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222605
Klikk for å ekspandere innholdet Natur- og miljøforvaltning   USN GENS Bachelor Alle Alle 222315
Klikk for å ekspandere innholdet Naturfag   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254662
Klikk for å ekspandere innholdet Naturfag   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201670
Klikk for å ekspandere innholdet Naturvitenskapelige fag   UIB REALFA Årsstudium i. o. i. o. 184670
Klikk for å ekspandere innholdet Nautikk   UIT NATTEK Bachelor Alle Alle 186049
Klikk for å ekspandere innholdet Realfag   UIO REALR2 Årsstudium Alle Alle 185233
Klikk for å ekspandere innholdet Skogfag   NMBU GENS Bachelor 52.3 45.2 192322
Klikk for å ekspandere innholdet Statistikk og data science   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184914
Klikk for å ekspandere innholdet Økologi og naturforvaltning   NMBU REALFA Bachelor 55.4 47.3 192388
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon