Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Aktuarfag og dataanalyse   UIB REALR2 Master Alle Alle 184540
Akvakultur   NMBU REALFA Bachelor 192298
Akvamedisin   UIT REALFA Master 54.1 50.5 186709
Biologi   NMBU REALFA Bachelor 52.1 49.0 192327
Biologi   NORD REALFA Bachelor Alle Alle 204327
Biologi   NTNU REALFA Bachelor 52.4 52.0 194327
Biologi   UIB REALFA Bachelor 42.7 42.5 184327
Biologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186327
Biologi og kjemi, realfag   NTNU REALFA Årsstudium 56.5 53.3 194184
Biologi, bachelor   UIA REALFA Bachelor 46.7 42.8 201327
Biologi, årsstudium   UIA REALFA Årsstudium 45.6 43.5 201184
Biologisk kjemi   UIS REALFA Bachelor 45.8 44.0 217860
Biomedisin   UIT REALFA Bachelor 52.4 51.3 186427
Bioteknologi   NMBU REALFA Bachelor 54.8 54.0 192299
Bioteknologi   UIT REALFA Bachelor 51.7 49.2 186299
Bioteknologi, Trondheim   NTNU REALFA Master 60.7 57.6 194855
Bioteknologi, Ålesund   NTNU REALFA Bachelor 48.5 49.5 194427
Biovitenskap   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185327
Elektrifisering og digitalisering   NTNU REALFA Bachelor 194747
Elektronikk, informatikk og teknologi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185856
Energi- og miljøfysikk   NMBU REALFA Bachelor 52.0 52.6 192857
Fiskehelse   UIB REALFA Master 49.7 45.5 184827
Frie realfag   NMBU REALFA Årsstudium 56.1 46.0 192233
Fysikk   NTNU REALR2 Bachelor 52.6 52.5 194857
Fysikk   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201661
Fysikk   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184857
Fysikk og astronomi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185857
Geofysikk og klima   UIO REALR2 Bachelor O.i O.i 185915
Geologi   NTNU REALFA Bachelor 54.4 51.0 194859
Geologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186859
Geologi og geofare   HVL REALFA Bachelor Alle Alle 203469
Geologi og geografi   UIO REALR2 Bachelor O.i O.i 185858
Geovitenskap, retning geofysikk   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184915
Geovitenskap, retning geologi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184859
Honoursprogram, Realfag   UIO REALR2 Bachelor 61.4 62.1 185747
Informatikk-matematikk-økonomi   UIB REALFA Bachelor 51.1 43.9 184306
Kjemi   NMBU REALFA Bachelor 49.3 46.5 192332
Kjemi   NTNU REALR2 Bachelor 45.1 48.5 194860
Kjemi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184860
Kjemi   UIT REALR2 Bachelor Alle Alle 186860
Kjemi og biokjemi   UIO REALR2 Bachelor 44.2 45.9 185860
Klima-, atmosfære- og havfysikk   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184916
Matematikk   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184862
Matematikk   UIS REALFA Årsstudium Alle Alle 217205
Matematikk   UIT REALR2 Årsstudium Alle Alle 186205
Matematikk for industri og teknologi   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184555
Matematikk med informatikk   UIO REALR2 Bachelor 48.4 37.3 185306
Matematikk og fysikk   UIS REALFA Master Alle Alle 217747
Matematikk og økonomi   UIO REALR2 Bachelor 46.8 Alle 185862
Matematikk, bachelor   UIA REALFA Bachelor Alle Alle 201862
Matematikk, årsstudium   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201205
Matematiske fag, bachelor   NTNU REALR2 Bachelor 47.8 45.4 194862
Matematiske fag, årsstudium   NTNU REALR2 Årsstudium Alle Alle 194205
Matematiske realfag   UIT REALR2 Bachelor Alle Alle 186862
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi   UIO REALR2 Bachelor 42.8 34.8 185863
Matvitenskap og ernæring   NMBU REALFA Master 192948
Medisinsk og biologisk kjemi   NTNU REALFA Årsstudium 194163
Medisinske og biologiske fag   NTNU REALFA Årsstudium 48.4 48.5 194186
Miljø og naturressurser   NMBU REALFA Bachelor 46.3 44.5 192377
Molekylærbiologi   UIB REALFA Bachelor 49.2 48.0 184865
Natur og miljø   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222605
Natur- og miljøforvaltning   USN GENS Bachelor Alle Alle 222315
Naturfag   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254662
Naturfag   UIA REALFA Årsstudium 60.3 Alle 201670
Naturfag   USN GENS Årsstudium 46.9 Alle 222662
Naturvitenskapelige fag   UIB REALFA Årsstudium Alle Alle 184670
Nautikk   UIT NATTEK Bachelor Alle Alle 186049
Realfag   UIO REALR2 Årsstudium O.i O.i 185233
Skogfag   NMBU GENS Bachelor 48.0 40.5 192322
Statistikk og data science   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184914
Økologi og naturforvaltning   NMBU REALFA Bachelor 53.8 50.1 192388
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon