Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Arctic Adventure Tourism   UIT ENG4 Bachelor Alle Alle 186319
Hotelledelse   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217255
Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209319
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203317
Naturbasert reiseliv og entreprenørskap   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186754
Reiseliv og turisme   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209754
Reiselivsledelse   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209317
Reiselivsledelse   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217317
Reiselivsledelse, bachelor   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203330
Reiselivsledelse, årsstudium   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203754
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon