klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraftig reiseliv og arrangement   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209527
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209591
Klikk for å ekspandere innholdet Digital serviceledelse   UIS GENS Bachelor 44.7 40.5 217470
Klikk for å ekspandere innholdet Hotelledelse   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217255
Klikk for å ekspandere innholdet Natur- og opplevelsesbasert reiseliv   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203317
Klikk for å ekspandere innholdet Reiselivsledelse   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217317
Klikk for å ekspandere innholdet Reiselivsledelse, bachelor   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203330
Klikk for å ekspandere innholdet Reiselivsledelse, årsstudium   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203754
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon