klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Arbeids- og organisasjonspsykologi   UIB GENS Bachelor 56.5 52.2 184903
Klikk for å ekspandere innholdet Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning   NTNU GENS Bachelor 43.4 Alle 194085
Klikk for å ekspandere innholdet Beredskap og krisehåndtering   HINN GENS Bachelor 52.4 Alle 209530
Klikk for å ekspandere innholdet By- og regionplanlegging   NMBU GENS Master 53.3 48.5 192949
Klikk for å ekspandere innholdet Byplanlegging og samfunnssikkerhet   UIS GENS Bachelor 45.7 40.4 217530
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraft og kultur   AHS GENS Årsstudium Alle Alle 255418
Klikk for å ekspandere innholdet Eiendom   NMBU GENS Master 50.3 47.2 192230
Klikk for å ekspandere innholdet Ettårig grunnstudium   NMBU GENS Årsstudium 53.5 51.6 192199
Klikk for å ekspandere innholdet Europastudier   UIB GENS Bachelor 38.9 37.3 184870
Klikk for å ekspandere innholdet Fornybar energi   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203835
Klikk for å ekspandere innholdet Fornybar energi   NMBU GENS Bachelor 46.1 46.2 192835
Klikk for å ekspandere innholdet Freds- og konfliktstudier   MF GENS Bachelor Nytt Nytt 190474
Klikk for å ekspandere innholdet Generell psykologi   UIB GENS Bachelor 56.7 52.5 184876
Klikk for å ekspandere innholdet Geografi   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204396
Klikk for å ekspandere innholdet Geografi og samfunnsplanlegging   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204438
Klikk for å ekspandere innholdet Geografi, bachelor   NTNU GENS Bachelor Alle Alle 194438
Klikk for å ekspandere innholdet Geografi, bachelor   UIB GENS Bachelor 40.0 32.8 184438
Klikk for å ekspandere innholdet Geografi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 51.0 44.4 194284
Klikk for å ekspandere innholdet Geografi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 42.6 Alle 184248
Klikk for å ekspandere innholdet Globale utviklingsstudier, bachelor   UIA GENS Bachelor 41.7 36.5 201484
Klikk for å ekspandere innholdet Globale utviklingsstudier, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 40.8 39.3 201247
Klikk for å ekspandere innholdet Honoursprogram, Samfunnsvitenskap   UIO GENS Bachelor 62.5 58.6 185474
Klikk for å ekspandere innholdet Human Resource Management (HRM), Bodø   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204955
Klikk for å ekspandere innholdet Human Resource Management (HRM), Levanger   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204591
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturell kompetanse og bærekraft   VID GENS Årsstudium Alle Alle 251791
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturell kompetanse, Bergen, bachelor   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254879
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturell kompetanse, Bergen, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254367
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturell kompetanse, Kristiansand, bachelor   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254872
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturell kompetanse, Kristiansand, bachelor, nettbasert   NLA GENS Bachelor Nytt Nytt 254877
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturell kompetanse, Kristiansand, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254789
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturell kompetanse, Kristiansand, årsstudium, nettbasert   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254654
Klikk for å ekspandere innholdet Interkulturelle relasjoner   AHS GENS Bachelor Alle Alle 255869
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonal beredskap   UIT GENS Bachelor 55.7 Alle 186530
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonal forståelse og samarbeid   USN GENS Årsstudium 36.0 Alle 222717
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonale miljø- og utviklingsstudier   NMBU ENG4 Bachelor 45.8 48.3 192484
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonale relasjoner, bachelor   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204872
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonale relasjoner, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204717
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonale studier   UIO GENS Bachelor 58.8 54.9 185872
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonale studier , bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209872
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonale studier , årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209288
Klikk for å ekspandere innholdet Kriminologi, bachelor   UIO GENS Bachelor 59.5 54.0 185874
Klikk for å ekspandere innholdet Kriminologi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 61.2 54.5 185751
Klikk for å ekspandere innholdet Krisehåndtering, deltid   HINN GENS Årsstudium 52.4 Alle 209239
Klikk for å ekspandere innholdet Kultur og kommunikasjon   UIO GENS Bachelor 48.8 43.7 185308
Klikk for å ekspandere innholdet Kulturledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222308
Klikk for å ekspandere innholdet Landskapsarkitektur   NMBU GENS Master 59.6 53.8 192732
Klikk for å ekspandere innholdet Landskapsingeniør   NMBU GENS Bachelor 53.1 47.3 192310
Klikk for å ekspandere innholdet Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur   HVL GENS Bachelor 44.2 38.9 203310
Klikk for å ekspandere innholdet Likestilling og kjønn   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186222
Klikk for å ekspandere innholdet Migrasjons- og integrasjonsforvaltning   OSLOMET GENS Årsstudium 43.6 Alle 215242
Klikk for å ekspandere innholdet Miljøterapi i et mangfoldig samfunn   AHS GENS Årsstudium Nytt Nytt 255202
Klikk for å ekspandere innholdet Nordområdestudier   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204211
Klikk for å ekspandere innholdet Politikk og forvaltning, bachelor   UIB GENS Bachelor Alle Alle 184867
Klikk for å ekspandere innholdet Politikk og forvaltning, årsstudium   UIB GENS Årsstudium Alle Alle 184162
Klikk for å ekspandere innholdet Politikk, juss og administrasjon   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211841
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi   HINN GENS Bachelor 50.0 46.3 209876
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi   UIS GENS Bachelor 53.3 48.5 217876
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi , høst   UIO GENS Profesjon 68.4 58.3 185941
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi , vår   UIO GENS Profesjon 67.3 57.8 185942
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi med vekt på adferdsanalyse   OSLOMET GENS Bachelor 49.2 43.5 215876
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, bachelor   AHS GENS Bachelor 44.3 43.0 255903
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 55.7 51.4 194876
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, bachelor   UIO GENS Bachelor 58.0 51.5 185876
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, bachelor   UIT GENS Bachelor 47.0 43.1 186876
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, profesjonsstudium   NTNU GENS Profesjon 66.7 58.5 194941
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, profesjonsstudium   UIB GENS Profesjon 67.0 58.0 184941
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, profesjonsstudium   UIT GENS Profesjon 66.5 57.7 186941
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, årsstudium   AHS GENS Årsstudium 40.2 42.3 255752
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 55.2 51.2 194752
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 52.5 48.6 184752
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 61.7 53.6 185752
Klikk for å ekspandere innholdet Psykologi, årsstudium   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186752
Klikk for å ekspandere innholdet Religionsvitenskap   MF GENS Bachelor Alle Alle 190929
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunn, politikk og religion   MF GENS Bachelor Alle Alle 190482
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsfag   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209242
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsfag   HIØ GENS Årsstudium Alle Alle 224680
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsfag   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203242
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsfag   MF GENS Årsstudium Alle Alle 190242
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsfag   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204680
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsfag, Bergen   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254242
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsfag, Oslo   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254285
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsgeografi   UIO GENS Bachelor 51.1 44.8 185438
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnskunnskap   HVO GENS Årsstudium Alle Alle 223285
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsplanlegging og kommunikasjon   UIA GENS Bachelor 40.0 35.5 201474
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsplanlegging og kulturforståelse   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186474
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnssikkerhet og miljø   UIT GENS Bachelor 48.5 38.1 186877
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier   NTNU GENS Årsstudium 52.5 Alle 194324
Klikk for å ekspandere innholdet Sammenliknende politikk, bachelor   UIB GENS Bachelor 43.1 42.9 184878
Klikk for å ekspandere innholdet Sammenliknende politikk, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 46.1 40.5 184238
Klikk for å ekspandere innholdet Sikkerhet og beredskap   UIT GENS Bachelor Nytt Nytt 186955
Klikk for å ekspandere innholdet Sosial bærekraft   VID GENS Bachelor Alle Alle 251502
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialantropologi   UIO GENS Bachelor 48.2 40.9 185879
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialantropologi   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186879
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialantropologi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 31.6 37.9 194879
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialantropologi, bachelor   UIB GENS Bachelor Alle Alle 184879
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialantropologi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 45.0 43.7 194367
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialantropologi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 43.5 41.7 184367
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi   UIA GENS Årsstudium 44.0 40.5 201240
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi   UIA GENS Bachelor 44.4 41.4 201900
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi   UIS GENS Bachelor 39.0 34.3 217880
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186880
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi og samfunnsanalyse   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204877
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, bachelor   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203927
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 47.4 46.2 194880
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, bachelor   UIB GENS Bachelor 40.8 39.1 184880
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, bachelor   UIO GENS Bachelor 50.8 47.1 185880
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, bachelor   USN GENS Bachelor Alle Alle 222880
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, Bodø   NORD GENS Årsstudium Avlyst Avlyst 204249
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, Levanger   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204240
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, årsstudium   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203351
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 50.3 47.5 194240
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 50.0 45.7 184240
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 57.4 48.5 185240
Klikk for å ekspandere innholdet Sosiologi, årsstudium   USN GENS Årsstudium 42.0 36.4 222240
Klikk for å ekspandere innholdet Sport Management   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211488
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap   UIS GENS Bachelor 42.0 41.5 217881
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186881
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap   USN GENS Bachelor 44.0 37.3 222881
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 52.1 50.2 194881
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap, bachelor   UIA GENS Bachelor 43.6 43.8 201881
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap, bachelor   UIO GENS Bachelor 54.8 50.9 185881
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 51.1 48.0 194238
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap, årsstudium   UIA GENS Årsstudium Alle Alle 201238
Klikk for å ekspandere innholdet Statsvitenskap, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 54.2 47.6 185238
Klikk for å ekspandere innholdet Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)   NTNU GENS Årsstudium 50.4 30.9 194242
Klikk for å ekspandere innholdet Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor   UIO GENS Bachelor 48.6 40.0 185873
Klikk for å ekspandere innholdet Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 62.5 47.5 185222
Klikk for å ekspandere innholdet Utviklingsstudier og bærekraft   UIO GENS Bachelor 51.5 48.8 185883
Klikk for å ekspandere innholdet Utviklingsstudier, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 46.5 43.7 215484
Klikk for å ekspandere innholdet Utviklingsstudier, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium Alle Alle 215691
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon