Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger bygg- og anleggsteknikk bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Produksjon

Faget dreier seg om produkter og tjenester innen bygg og anleggsteknikk. Materialer, verktøy og maskiner. Helse, miljø og sikkerhet. Oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger med tilhørende tekniske installasjoner.

Tegning og bransjelære

Faget dreier seg om å kunne lage enkle produkttegninger og å ta i bruk IKT-baserte tegneprogrammer og beregningsprogrammer. Kunnskap om forholdet mellom de ulike yrkene i bransjen er også en del av faget.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Tilbud på vg2- og vg3-nivå

Skip Navigation Links.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon