Naturbruk

Naturbruk

er et yrkesforberedende utdanningsprogram, men på noen skoler tilbys et eget studieforberedende vg3-år. Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Naturbasert produksjon og tjenesteyting

Faget omfatter stell av planter, dyr og fisk med utgangspunkt i naturens kretsløp, artenes biologi, dyrehelse og dyrevelferd, samt bearbeiding av råstoff, utprøving av driftsmetoder, risikovurdering, sikkerhet, miljø og helse. Man lærer å velge og bruke verktøy og materialer til planlegging og gjennomføring, og om ettersyn, vedlikehold og reparasjon. Beregning av råvare- og materialforbruk samt utbytte inngår også i faget.

Naturbasert næringsaktivitet

Faget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte næringsaktiviteter. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter, sammenlikne yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk og presentere aktiviteter, produkter og tjenester for ulike målgrupper. Man ser på eksempler på lokal produkt- og næringsutvikling, drøfter naturbaserte produkter i et bærekraftsperspektiv, og reflekterer over krav og forventninger til en profesjonell yrkesutøver knyttet til samhandling og deltakelse i samfunnsdebatten. I tillegg lærer man om risikovurdering og grunnleggende førstehjelp.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon