Naturbruk

Naturbruk

er et yrkesforberedende utdanningsprogram, men på noen skoler tilbys et eget studieforberedende vg3-år. Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Naturbasert produksjon og tjenesteyting

Faget omfatter stell av planter, dyr og fisk med utgangspunkt i naturens kretsløp, artenes biologi, dyrehelse og dyrevelferd, samt bearbeiding av råstoff, utprøving av driftsmetoder, risikovurdering, sikkerhet, miljø og helse. Man lærer å velge og bruke verktøy og materialer til planlegging og gjennomføring, og om ettersyn, vedlikehold og reparasjon. Beregning av råvare- og materialforbruk samt utbytte inngår også i faget.

Naturbasert næringsaktivitet

Faget omfatter ulike perspektiver ved naturbaserte næringsaktiviteter. I dette inngår å planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter, sammenlikne yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk og presentere aktiviteter, produkter og tjenester for ulike målgrupper. Man ser på eksempler på lokal produkt- og næringsutvikling, drøfter naturbaserte produkter i et bærekraftsperspektiv, og reflekterer over krav og forventninger til en profesjonell yrkesutøver knyttet til samhandling og deltakelse i samfunnsdebatten. I tillegg lærer man om risikovurdering og grunnleggende førstehjelp.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Naturbruk

Vg2 akvakultur

Vg2 anleggsgartner (kryssløp)

Vg2 fiske og fangst

Fagoperatør i akvakultur

Gartner

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon