Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Helsefremmende arbeid

Faget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår kosthold og fysisk aktivitet, mestringsaktiviteter, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og om førstehjelp og ergonomi.

Yrkesliv i helse og oppvekstfag

Faget ser på hvordan helse- og oppvekstsektoren er bygd opp, samarbeidslinjer mellom partene i arbeidslivet, brukermedvirkning, hjelpemidler og teknologi, profesjonell adferd, etiske dilemma, tverrfaglig samarbeid og regelverk. Man lærer også å planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere eget arbeid.

Kommunikasjon og samhandling

Faget dreier seg om å få til respektfulle møter mellom mennesker med ulik alder, kultur og livssituasjon, og bidra til trivsel og mestring. Man lærer også om konflikthåndtering og hvordan holdninger, verdier og menneskesyn påvirker yrkesutøvelsen. Bruk av digitale ressurser, digital dømmekraft og nettvett er også en del av faget.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarb. med studiekomp.

Helsefag med studiekomp.

Vg2 aktivitør

Vg2 ambulansefag

Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 fotterapi og ort. tek.

Vg2 helsefagarbeider

Vg2 helseservice

Helsefagarbeider

Helsesekretær

Hudpleier

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon