Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger bygg- og anleggsteknikk bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Arbeidsmiljø og dokumentasjon

Faget dreier seg om å ivareta helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, og vedlikehold av maskiner og verktøy.

Praktisk yrkesutøvelse

Faget omhandler alt det praktiske ved arbeidet: Lære å lage skisser, arbeide etter tegninger, profesjonell adferd, velge egnede maskiner, utstyr, digitale ressurser, verktøy, materialer og sikkerhetstiltak.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Bygg- og anleggsteknikk

Byggfag med studiekomp.

Vg2 anleggsgartner

Vg2 betong og mur

Vg2 klima, energi og miljøteknikk

Vg2 rørlegger

Vg2 treteknikk

Blikkenslager

Fjell- og bergverksarbeider

Rørlegger

Tømrer

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon