Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur

er et studieforberedende utdanningsprogram. Du som velger Kunst, design og arkitektur bør være opptatt av estetikk, ha skapende evner og være interessert i tegning, design, form og farge.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Design og arkitektur

Faget handler om utvikling og utforming av ulike produkter, tjenester, interaksjonssystemer, fysiske omgivelser og steds- og byutvikling.

Kunst og visuelle virkemidler

Faget skal gi en grunnleggende forståelse for rollen kunst og visuelle virkemidler spiller i samfunnet, og medvirke til kunnskap om ulike kunstformer.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • fremmedspråk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Kunst, design og arkitektur

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon