Håndverk, design og produktutvikling

Håndverk, design og produktutvikling

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger dette bør være kreativ, ha estetisk sans og være interessert i å forme og lage gjenstander. I tillegg bør du være nøyaktig og utholdende, og kunne arbeide selvstendig.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Produktutvikling og skapende prosesser

Faget gir en innføring i design- og produktutviklingsprosesser, kunnskap om skisser, design, kulturuttrykk, stilhistorie, materialer, farger, symboler, teknikker og metoder. Man lærer også om funksjon, holdbarhet og kostnadsberegning, om kommunikasjon/presentasjon/formidling og marked, kultur, tradisjon og bærekraft, samt dilemmaer som oppstår i spennet mellom tradisjon og nyskaping.

Materialer og teknikker

Faget omhandler kunnskap om materialegenskaper, utstyr og teknikker, om planlegging, innsanking/anskaffelse/bearbeiding av materialer, vedlikehold av produkter/verktøy/utstyr/maskiner, vurdering av arbeid, samt HMS og orden.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon