Håndverk, design og produktutvikling

Håndverk, design og produktutvikling

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger dette bør være kreativ, ha estetisk sans og være interessert i å forme og lage gjenstander. I tillegg bør du være nøyaktig og utholdende, og kunne arbeide selvstendig.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Produktutvikling og skapende prosesser

Faget gir en innføring i design- og produktutviklingsprosesser, kunnskap om skisser, design, kulturuttrykk, stilhistorie, materialer, farger, symboler, teknikker og metoder. Man lærer også om funksjon, holdbarhet og kostnadsberegning, om kommunikasjon/presentasjon/formidling og marked, kultur, tradisjon og bærekraft, samt dilemmaer som oppstår i spennet mellom tradisjon og nyskaping.

Materialer og teknikker

Faget omhandler kunnskap om materialegenskaper, utstyr og teknikker, om planlegging, innsanking/anskaffelse/bearbeiding av materialer, vedlikehold av produkter/verktøy/utstyr/maskiner, vurdering av arbeid, samt HMS og orden.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Håndverk, design og produktutvikling

Vg2 søm og tekstil

Gullsmed

Komposittbåtbygger

Møbeltapetserer

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon