Logo YOU-portalen.no
Håndverk, design og produktutvikling

Håndverk, design og produktutvikling

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger dette bør være kreativ, ha estetisk sans og være interessert i å forme og lage gjenstander. I tillegg bør du være nøyaktig og utholdende, og kunne arbeide selvstendig.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Kulturarv og skapende prosesser

Faget gir en innføring i design- og produktutviklingsprosesser, markedskunnskap, kommunikasjon/presentasjon/formidling, samt betydningen av kultur, tradisjon og bærekraft for håndverksfagene.

Materialer og teknikker

Faget omhandler kunnskap om materialegenskaper, utstyr og teknikker, om planlegging, innsanking/anskaffelse/bearbeiding av materialer, vedlikehold av produkter/verktøy/utstyr/maskiner, vurdering av arbeid, samt HMS og orden.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon