Salg, service og reiseliv

Salg, service og reiseliv

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger salg, service og reiseliv vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. I tillegg bør du være ryddig, organisert og strukturert.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Forretningsdrift

Faget gir en forståelse for organisasjonsstruktur/ansvarsfordeling, vareflyt/kvalitet, pris/økonomi/lønnsomhet og risikovurdering/HMS/førstehjelp. det å drive en virksomhet - etablering, organisering, rekruttering, rutiner og finansielle spørsmål.

Markedsføring og innovasjon

Faget handler om å kartlegge forbrukeradferd med utgangspunkt i kundens motivasjon/behov, utvikling av forretningsidé/markedsplan/markedsføringskampanje, om regelverk, salg og service. Om endringer i kjøpsadferd og omstilling i et skiftende marked.

Kultur og samhandling

Faget tar sikte på å gi samhandlingskompetanse gjennom å gjøre rede for betydningen av kulturkunnskap i møte med andre, kunnskap om kommunikasjon og kroppsspråk, relasjons- og nettverksbygging, vertskap og etikk. Faget dekker også planlegging og gjennomføring av et arrangement, håndtering av klager og konfliktforebygging.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Salg, service og reiseliv

Vg2 salg og reiseliv

Bilselger

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon