Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon

er et studieforberedende utdanningsprogram. Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha estetisk sans, godt fargesyn og være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Mediesamfunnet

Faget bygger på at mediene er blitt en viktig faktor i samspillet mellom individer og i samfunnsutviklingen. Medieutviklingen har åpnet opp for nye kommunikasjons- og arbeidsformer i mediebransjen, som ellers i samfunns- og arbeidslivet.

Medieuttrykk

Faget omhandler forskjellige medieuttrykk som viktige kulturbærere i samfunnet og som premissleverandører for kommunikasjon mellom individer, i grupper og i offentligheten, og for personlig identitetsutvikling.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • fremmedspråk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Medier og kommunikasjon

Veikart til videregående

Vg2 medier og kommunikasjon

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon