Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon

er et studieforberedende utdanningsprogram. Du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. I tillegg bør du ha estetisk sans, godt fargesyn og være interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Mediesamfunnet

Faget bygger på at mediene er blitt en viktig faktor i samspillet mellom individer og i samfunnsutviklingen. Medieutviklingen har åpnet opp for nye kommunikasjons- og arbeidsformer i mediebransjen, som ellers i samfunns- og arbeidslivet.

Medieuttrykk

Faget omhandler forskjellige medieuttrykk som viktige kulturbærere i samfunnet og som premissleverandører for kommunikasjon mellom individer, i grupper og i offentligheten, og for personlig identitetsutvikling.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • fremmedspråk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon