Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger elektro og datateknologi må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Elektroniske kretser og nettverk

Faget dreier seg om arbeid med analoge og elektroniske kretser, nettverk, mikrokontroller, sensorer, aktuatorer og andre datateknologiske enheter.

Energi- og styresystemer

Faget dreier seg om arbeid med systemer for lys og varme, luft, fornybar energi og fordeling av energi.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Elektro og datateknologi

Dataelektroniker med studiekompetanse

Vg2 arbeidsmaskiner (kryssløp)

Vg2 automatisering

Vg2 data og elektronikk

Vg2 elenergi og ekom

Vg2 industriteknologi (kryssløp)

Vg2 kjemiprosess (kryssløp)

Vg2 kjøretøy

Vg2 kulde/varme/vent.

Automatiker

Heismontør

Industrimontør

Låsesmed

Maskinist

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon