Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger teknologi- og industrifag bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Produksjon og tjenester

Faget omfatter oppgaver, verktøy, komponenter og teknikker som er felles og grunnleggende for all type produksjon og vedlikehold innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og produksjonsutstyr.

Konstruksjons- og styringsteknikk

Faget omfatter oppgaver knyttet til elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg.

Produktivitet og kvalitetsstyring

Faget omhandler service og reparasjonsutstyr, metoder og teknikker for overflatebehandling, og kunnskap om kostnadsberegning, effektivisering, produktlogistikk og risikovurdering/HMS.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon