Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger dette bør være kreativ og like å bruke datamaskinen som arbeidsredskap for å løse tekniske problemer eller for å skape visuelle budskap. Du vil lære hvordan teknologi benyttes for å kommunisere med en målgruppe, gjennom å skape budskap med tekst, bilde, lyd og bevegelse, og/eller gjennom utvikling av programmer/digitale verktøy. Du bør kunne jobbe både selvstendig og i team. Utdanningen danner et grunnlag for arbeid med IT-utvikling, IT-drift, mediedesign, medieproduksjon eller medieteknikk.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Konseptutvikling og programmering

Faget gir en forståelse for hvordan en løsning kan tilpasses en målgruppe og forskjellige kanaler, og hvordan programmering kan løse praktiske utfordringer og brukes til å formidle interaktive historier. Faget gir kunnskap om konseptutvikling, kostnadsberegning, feilsøking, feilretting, datamodellering, databaser, algoritmer, statistikk, dokumentasjon og regelverk/ansvar.

Produksjon og historiefortelling

Faget lærer deg å produsere og kommunisere innhold tilpasset audiovisuelle medier og tilpasset ulike målgrupper og kanaler, samt egnede virkemidler/teknikker, typografi og layout. Faget omhandler også interaktivitet, kildekritikk og regelverk.

Teknologiforståelse

Faget belyser metoder og utstyr brukt i moderne produksjon, hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser, og gir kunnskap om mediepåvirkning og medievaner, IT-drift, informasjonsbehandling, bærekraft, dokumentasjon, HMS, digitale trusler, verdier, sårbarheter og hvordan hindre uønsket spredning.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon