Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger dette bør være kreativ og like å bruke datamaskinen som arbeidsredskap for å løse tekniske problemer eller for å skape visuelle budskap. Du vil lære hvordan teknologi benyttes for å kommunisere med en målgruppe, gjennom å skape budskap med tekst, bilde, lyd og bevegelse, og/eller gjennom utvikling av programmer/digitale verktøy. Du bør kunne jobbe både selvstendig og i team. Utdanningen danner et grunnlag for arbeid med IT-utvikling, IT-drift, mediedesign, medieproduksjon eller medieteknikk.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Konseptutvikling og programmering

Faget gir en forståelse for hvordan en løsning kan tilpasses en målgruppe og forskjellige kanaler, og hvordan programmering kan løse praktiske utfordringer og brukes til å formidle interaktive historier. Faget gir kunnskap om konseptutvikling, kostnadsberegning, feilsøking, feilretting, datamodellering, databaser, algoritmer, statistikk, dokumentasjon og regelverk/ansvar.

Produksjon og historiefortelling

Faget lærer deg å produsere og kommunisere innhold tilpasset audiovisuelle medier og tilpasset ulike målgrupper og kanaler, samt egnede virkemidler/teknikker, typografi og layout. Faget omhandler også interaktivitet, kildekritikk og regelverk.

Teknologiforståelse

Faget belyser metoder og utstyr brukt i moderne produksjon, hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser, og gir kunnskap om mediepåvirkning og medievaner, IT-drift, informasjonsbehandling, bærekraft, dokumentasjon, HMS, digitale trusler, verdier, sårbarheter og hvordan hindre uønsket spredning.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vg2 medieproduksjon

Grafisk designer

IKT servicemedarbeider

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon