Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger dette bør være kreativ, ha estetisk sans og være interessert i visuelle uttrykksformer. I tillegg bør du være nøyaktig og utholdende, sosial og omgjengelig.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv

Faget lærer deg å bruke ulike kommunikasjonsformer, analysere oppdrag/bestillinger, visualisere ideer, utvikle og presentere produkter og tjenester, beregne pris og forstå lønnsomhet, vise selvstendighet, samarbeidsevner, og om gode arbeidsrutiner. Faget gir kunnskap om krav, plikter og rettigheter, HMS og bærekraft.

Produktutvikling og produksjon

Faget handler om å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid, prosess og læring, og etablering av kunnskap om materialer og produkter. Faget gir kunnskap om virkemidler, redskaper/verktøy og vedlikehold, orden, teknikker, farger, HMS, og visuelle og digitale verktøy for utvikling, dokumentasjon og presentasjon.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Vg2 frisør

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Veikart til videregående

Vg2 interiør og eksponeringsdesign

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon