Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger restaurant- og matfag bør ha godt håndlag, være kreativ, nøyaktig og renslig. Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Råvare, produksjon og kvalitet

Faget omhandler mattrygghet, sikre arbeids- og produksjonsprosesser, vurdering av kvalitet, egenskaper og bruksområder for råvarer og ferdig produkt. Faget gir kunnskap om bruk og renhold av verktøy, maskiner, utstyr og lokale, om merking/emballering, om avfallshåndtering, og om ergonomi, sikkerhet, helse og miljø. I tillegg lærer man å planlegge, lage og tilby mat og drikke ut fra forskjellige kulturelle, religiøse og andre særlige behov, og ser på hvordan livsstil, mat og drikke påvirker folkehelsen. Hygiene og matsikkerhet i alle ledd er også sentralt.

Bransje og arbeidsliv

Faget ser på karriereveier, særpreg og fellestrekk mellom bransjer og fagområder, faguttrykk, samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og etiske problemstillinger ved produksjon og handel med mat og drikke. Man lærer også om kommunikasjon, samarbeid og samhandling i kundebehandlingen, og om førstehjelp.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Restaurant- og matfag

Vg2 kokk- og servitørfag

Vg2 matproduksjon

Baker og konditor

Butikkslakter

Kokk

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon