Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

er et yrkesforberedende utdanningsprogram. Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Vg1 felles programfag

Obligatoriske programfag på vg1:

Helsefremmende arbeid

Faget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte. Programfaget handler videre om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, og om førstehjelp og ergonomi.

Yrkesutøvelse

Faget dreier seg om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøvin. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår sammen med sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

Kommunikasjon og samhandling

Faget dreier seg om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå, og bevisstgjøring av egen væremåte og atferd overfor de menneskene man skal arbeide med. Det handler også om de kravene samfunnet stiller til at de som jobber innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren viser sosial kompetanse og ansvar og yter service.

Vg1 fellesfag

Allmenne fag på vg1:
  • engelsk
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Multimedia

Nedenfor kan du se bilder om utdanningsprogrammet. Du kan se én film under Naturbruk og én under Design og håndverk, uten abonnement.

Tilbud på vg2- og vg3-nivå

Skip Navigation Links.
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon