Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Barnehagelærer, Bergen GENS Bachelor Alle Alle 203130
Barnehagelærer, Bergen, deltid GENS Bachelor 33.5 Alle 203529
Barnehagelærer, Sogndal GENS Bachelor Alle Alle 203445
Barnehagelærer, Stord GENS Bachelor Alle Alle 203135
Barnevern GENS Bachelor 43.8 39.0 203070
Bioingeniør BIOI Bachelor 55.5 49.7 203702
Digital økonomi og ledelse GENS Årsstudium 203218
Drama og anvendt teater DRAHVL Bachelor Alle Alle 203439
Eiendomsmegling GENS Bachelor 41.9 38.5 203368
Engelsk GENS Årsstudium Alle Alle 203170
Ergoterapi GENS Bachelor 48.5 44.2 203700
Folkehelsearbeid GENS Bachelor 47.9 41.5 203203
Fornybar energi GENS Bachelor 33.7 Alle 203835
Friluftsliv GENS Bachelor 44.7 39.3 203302
Fysioterapi GENS Bachelor 57.0 52.2 203703
Geologi og geofare REALFA Bachelor Alle Alle 203469
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRALT Master Alle Alle 203551
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRALT Master Alle Alle 203559
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRALT Master 44.3 41.4 203547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Master Alle Alle 203564
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRALT Master Alle Alle 203599
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRALT Master Alle Alle 203548
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRALT Master Alle Alle 203557
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRALT Master 43.5 40.5 203550
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal LÆRALT Master Alle Alle 203590
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord LÆRALT Master Alle Alle 203084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord, samlingsbasert LÆRALT Master 203665
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk LÆRALT Master 45.0 42.6 203567
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE LÆRALT Master Alle Alle 203569
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Master Alle Alle 203560
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse LÆRALT Master 43.4 40.6 203659
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Master 49.7 49.0 203655
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk LÆRALT Master Alle Alle 203660
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Master Alle Alle 203658
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag LÆRALT Master 47.8 45.6 203657
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal LÆRALT Master Alle Alle 203651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord LÆRALT Master Alle Alle 203083
Historie, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 203481
Historie, bachelor, nettbasert GENS Bachelor Alle Alle 203513
Historie, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 203179
Historie, årsstudium, nettbasert GENS Årsstudium 52.7 Alle 203613
Idrett GENS Årsstudium Alle Alle 203649
Idrett og trenerrollen GENS Bachelor Alle Alle 203485
Informasjonsteknologi, Bergen MATRS Bachelor 48.8 38.6 203395
Informasjonsteknologi, Førde MATRS Bachelor Alle Alle 203829
Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen HING Bachelor Alle Alle 203017
Ingeniør, automatisering med robotikk, Førde HING Bachelor Alle Alle 203005
Ingeniør, automatisering med robotikk, Haugesund HING Bachelor Alle Alle 203090
Ingeniør, brannsikkerhet HING Bachelor Alle Alle 203002
Ingeniør, bygg, Bergen HING Bachelor Alle Alle 203003
Ingeniør, bygg, Førde HING Bachelor Alle Alle 203675
Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom HING Bachelor Alle Alle 203045
Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi HING Bachelor Alle Alle 203028
Ingeniør, data HING Bachelor 41.4 44.5 203004
Ingeniør, elektronikk HING Bachelor Alle Alle 203024
Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen HING Bachelor Alle Alle 203006
Ingeniør, elkraftteknikk, Førde HING Bachelor Alle Alle 203072
Ingeniør, energiteknologi HING Bachelor Alle Alle 203822
Ingeniør, havteknologi HING Bachelor Alle Alle 203096
Ingeniør, marinteknikk HING Bachelor Alle Alle 203011
Ingeniør, maskin, Bergen HING Bachelor Alle Alle 203012
Ingeniør, maskin, Haugesund HING Bachelor Alle Alle 203034
Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi HING Bachelor Alle Alle 203009
Jus GENS Årsstudium 45.0 42.1 203246
Kunst og håndverk GENS Årsstudium Alle Alle 203505
Landmåling og eiendomsdesign GENS Bachelor 48.7 41.7 203753
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur GENS Bachelor 48.3 44.1 203310
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag LÆRER Master 203566
Lærer, 1.-13. trinn, musikk, Bergen LÆMUSS Master 203574
Lærer, 1.-13. trinn, musikk, Stord LÆMUSS Master 203575
Musikk GENS Årsstudium Alle Alle 203667
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv GENS Bachelor Alle Alle 203317
Nautikk med integrert praksis MARTE Bachelor 203049
Personlig trener GENS Årsstudium 45.9 42.1 203509
Radiografi GENS Bachelor 50.4 44.1 203701
Reiselivsledelse, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 203330
Reiselivsledelse, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 203754
Samfunnsfag, Sogndal GENS Årsstudium Alle Alle 203242
Samfunnsfag, Stord GENS Årsstudium Alle Alle 203680
Sosialt arbeid, Bergen GENS Bachelor 54.3 48.5 203080
Sosialt arbeid, Sogndal GENS Bachelor 46.8 41.6 203081
Sosiologi - ungdomssosiologi GENS Bachelor Alle Alle 203927
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 Bachelor 54.1 50.5 203050
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 Bachelor 45.4 41.0 203054
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 Bachelor 43.7 38.7 203052
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 Bachelor 46.8 41.8 203056
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 Bachelor 45.4 41.5 203053
Tegnspråk og tolking GENS Bachelor 46.2 Alle 203466
Trening, fysisk aktivitet og helse GENS Bachelor 37.2 33.7 203486
Ungdomssosiologi GENS Årsstudium Alle Alle 203351
Vernepleie, Bergen GENS Bachelor 50.8 44.0 203060
Vernepleie, Haugesund, deltid GENS Bachelor 49.3 37.1 203063
Vernepleie, Sogndal GENS Bachelor 46.4 40.0 203062
Vernepleie, Sogndal, deltid GENS Bachelor 47.4 34.1 203061
Økonomi og administrasjon, Bergen GENS Bachelor 52.6 48.6 203369
Økonomi og administrasjon, Haugesund GENS Bachelor 38.5 32.8 203404
Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid GENS Bachelor 55.0 Alle 203414
Økonomi og administrasjon, Sogndal GENS Bachelor 39.3 36.0 203515
Økonomi og jus GENS Bachelor Alle Alle 203526

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon