klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194456
Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 194615
Antikkens kultur og klassiske fag GENS Bachelor Alle Alle 194459
Arkeologi GENS Bachelor 40.0 38.0 194478
Arkitektur ARKN Master 60.0 55.6 194756
Arkiv- og samlingsforvaltning GENS Bachelor 41.0 Alle 194085
Audiologi GENS Bachelor 44.2 35.0 194704
Barnevern GENS Bachelor 47.0 45.0 194070
Bevegelsesvitenskap, bachelor GENS Bachelor 44.5 42.6 194440
Bevegelsesvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 194508
Bioingeniør, Trondheim BIOI Bachelor 54.8 52.6 194702
Bioingeniør, Ålesund BIOI Bachelor 47.7 47.8 194299
Biologi REALFA Bachelor 53.5 53.5 194327
Biologi og kjemi, realfag REALFA Årsstudium 56.2 54.6 194184
Biomarin innovasjon GENS Bachelor 50.5 49.5 194298
Bioteknologi, Trondheim REALFA Master 61.2 58.2 194855
Bioteknologi, Ålesund REALFA Bachelor 45.1 48.2 194427
Bygg- og miljøteknikk ING4R2 Master 52.4 51.4 194759
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM, deltid BYNTNU Årsstudium Alle Alle 194620
Datateknologi ING4R2 Master 62.9 60.3 194760
Digital forretningsutvikling GENS Bachelor 55.9 51.5 194422
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik MATRS Bachelor 48.9 44.8 194300
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS Bachelor 56.2 54.1 194940
Drama og teater, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194439
Drama og teater, årsstudium GENS Årsstudium 43.7 42.5 194796
Elektronisk systemdesign og innovasjon ING4R2 Master 58.5 57.7 194761
Energi og miljø ING4R2 Master 53.9 55.1 194769
Engelsk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194887
Engelsk, årsstudium GENS Årsstudium 52.1 44.1 194170
Ergoterapi, Gjøvik GENS Bachelor 44.0 32.2 194700
Ergoterapi, Trondheim GENS Bachelor 43.3 39.5 194594
Etikk GENS Årsstudium 194400
Europastudier med engelsk GENS Bachelor 41.0 43.1 194870
Europastudier med fransk GENS Bachelor Alle Alle 194793
Europastudier med spansk GENS Bachelor Alle Alle 194786
Europastudier med statsvitenskap GENS Bachelor 49.8 49.1 194474
Europastudier med tysk GENS Bachelor Alle Alle 194795
Film- og videoproduksjon GENS Bachelor 57.7 54.5 194646
Filmvitenskap, bachelor GENS Bachelor 35.7 31.0 194847
Filmvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 45.0 33.5 194262
Filosofi GENS Årsstudium 44.0 40.4 194366
Filosofi og etikk - etikk GENS Bachelor Alle Alle 194588
Filosofi og etikk - filosofi GENS Bachelor Alle Alle 194479
Fransk med didaktikk GENS Årsstudium Alle Alle 194616
Fransk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194888
Fransk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 194174
Fysikk REALR2 Bachelor 49.8 52.4 194857
Fysikk og matematikk ING4R2 Master 57.6 58.7 194763
Fysioterapi GENS Bachelor 58.0 54.3 194703
Geografi, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194438
Geografi, årsstudium GENS Årsstudium 51.5 41.5 194284
Geologi REALFA Bachelor 57.0 53.0 194859
Georessurser og geoteknologi ING4R2 Master 194809
Grafisk design GENS Bachelor 50.0 46.5 194149
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Master 45.9 45.0 194084
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk LÆRALT Master 45.2 45.5 194651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRALT Master 50.5 48.2 194083
Historie, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194481
Historie, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 194179
Humanistiske fag, emnestudier GENS Årsstudium Alle Alle 194715
Industriell design ING4R2 Master 62.0 56.7 194768
Industriell kjemi og bioteknologi ING4R2 Master 53.5 55.7 194764
Industriell økonomi og teknologiledelse ING4R2 Master 66.9 61.9 194767
Informasjonsbehandling MATRS Bachelor 59.6 Alle 194287
Informatikk MATRS Bachelor 56.1 51.9 194395
Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Trondheim HING Bachelor 194823
Ingeniør, automatisering og intelligente systemer, Ålesund HING Bachelor Alle Alle 194090
Ingeniør, bygg, fleksibel, deltid HING Bachelor 66.1 49.3 194067
Ingeniør, bygg, Gjøvik HING Bachelor 50.2 37.0 194003
Ingeniør, bygg, Trondheim HING Bachelor 54.8 50.3 194675
Ingeniør, bygg, Ålesund HING Bachelor Alle Alle 194023
Ingeniør, data - applikasjonsutvikling HING Bachelor 42.8 Alle 194840
Ingeniør, data - cybersikkerhet og programmering HING Bachelor 49.2 49.3 194004
Ingeniør, data - systemutvikling HING Bachelor 57.9 56.1 194503
Ingeniør, elektrifisering og digitalisering HING Bachelor 194956
Ingeniør, elektro HING Bachelor 43.0 43.0 194005
Ingeniør, elektronisk systemingeniør HING Bachelor 194024
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik HING Bachelor Alle Alle 194835
Ingeniør, fornybar energi, Trondheim HING Bachelor 54.0 53.6 194822
Ingeniør, fornybar energi, Ålesund HING Bachelor Alle Alle 194072
Ingeniør, geomatikk HING Bachelor Alle Alle 194947
Ingeniør, havbruk HING Bachelor 53.5 48.7 194021
Ingeniør, kjemi HING Bachelor 53.0 52.4 194009
Ingeniør, logistikk HING Bachelor 49.8 46.6 194016
Ingeniør, maskin, fleksibel, deltid HING Bachelor 50.2 Alle 194069
Ingeniør, maskin, Gjøvik HING Bachelor Alle Alle 194012
Ingeniør, maskin, Trondheim HING Bachelor 53.1 49.8 194034
Ingeniør, materialteknologi HING Bachelor 50.2 48.0 194013
Ingeniør, mekatronikk og produktdesign HING Bachelor 194025
Ingeniør, skipsdesign HING Bachelor Alle Alle 194699
Ingeniørgeologi ING4R2 Master 194819
Ingeniørvitenskap og IKT ING4R2 Master 57.1 55.6 194905
Interaksjonsdesign GENS Bachelor 44.8 Alle 194264
Kjemi REALR2 Bachelor 48.0 46.5 194860
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet ING4R2 Master 57.1 56.6 194770
Kulturminneforvaltning GENS Bachelor Alle Alle 194904
Kunsthistorie, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194200
Kunsthistorie, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 194272
Kybernetikk og robotikk ING4R2 Master 61.5 60.3 194798
Latin GENS Årsstudium Alle Alle 194294
Lektor i geografi, 8.-13. trinn LÆRALT Master 46.5 45.8 194934
Lektor i historie, 8.-13. trinn LÆRALT Master 52.2 50.0 194684
Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn LÆRALT Master 55.7 53.0 194597
Lektor i realfag, 8.-13. trinn LÆREAL Master Alle Alle 194843
Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn LÆRALT Master 55.0 51.3 194945
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn LÆRALT Master 43.0 43.2 194685
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn LÆRALT Master Alle Alle 194686
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn LÆRALT Master Alle Alle 194687
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRALT Master Alle Alle 194689
Likestilling og mangfold GENS Årsstudium Alle Alle 194222
Logistikkledelse GENS Bachelor 44.0 34.3 194432
Marin teknikk ING4R2 Master 54.1 54.0 194765
Markedsføring, innovasjon og ledelse GENS Bachelor 43.2 41.9 194359
Maskin- og energiteknologi ING4R2 Master 194762
Matematiske fag, bachelor REALR2 Bachelor Alle Alle 194862
Matematiske fag, årsstudium REALR2 Årsstudium Alle Alle 194205
Materialteknologi ING4R2 Master 51.7 50.8 194755
Matvitenskap, teknologi og bærekraft MATTEK Bachelor 47.6 45.0 194346
Medievitenskap, bachelor GENS Bachelor 42.5 41.0 194851
Medievitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 40.5 39.1 194136
Medisin, Trondheim MEROD Profesjon 69.2 62.5 194740
Medisin, Trondheim/Levanger MEROD Profesjon 68.5 61.0 194498
Medisin, Trondheim/Ålesund MEROD Profesjon 68.6 61.4 194499
Medisinsk og biologisk kjemi REALFA Årsstudium 63.1 59.3 194163
Medisinske og biologiske fag REALFA Årsstudium Alle Alle 194186
Musikkteknologi MUSIT Bachelor 48.5 43.7 194476
Musikkvitenskap, bachelor MUNTNU Bachelor Alle Alle 194437
Musikkvitenskap, årsstudium MUNTNU Årsstudium Alle Alle 194777
Nanoteknologi ING4R2 Master 61.4 61.4 194937
Nautikk MARTE Bachelor 52.6 47.2 194353
Nordisk språk og litteratur GENS Årsstudium Alle Alle 194210
Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk GENS Bachelor Alle Alle 194889
Norsk tegnspråk GENS Bachelor Alle Alle 194466
Paramedisin PREHOS Bachelor 48.8 44.8 194554
Pedagogikk, bachelor GENS Bachelor 41.1 37.4 194852
Pedagogikk, årsstudium GENS Årsstudium 48.3 39.1 194220
Produktdesign og teknologi, bachelor GENS Bachelor 44.8 36.8 194824
Produktdesign og teknologi, årsstudium GENS Årsstudium 43.8 Alle 194602
Programmering MATRS Bachelor 50.6 46.0 194673
Psykologi, bachelor GENS Bachelor 54.7 50.5 194876
Psykologi, profesjonsstudium GENS Profesjon 66.1 58.9 194941
Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium 53.3 49.9 194752
Radiografi, Gjøvik GENS Bachelor 48.1 40.0 194701
Radiografi, Trondheim GENS Bachelor 50.2 46.2 194531
Religionsvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194929
Religionsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 194910
Samfunns- og idrettsvitenskap GENS Bachelor 49.3 45.8 194486
Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier GENS Årsstudium Alle Alle 194324
Samfunnsøkonomi, bachelor GENS Bachelor 53.9 48.3 194898
Samfunnsøkonomi, master MATRS Master 51.6 49.3 194818
Samfunnsøkonomi, årsstudium GENS Årsstudium 53.4 47.8 194239
Shipping management GENS Bachelor 51.1 47.9 194470
Sosialantropologi, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194879
Sosialantropologi, årsstudium GENS Årsstudium 43.1 37.1 194367
Sosialt arbeid GENS Bachelor 52.6 49.6 194080
Sosiologi, bachelor GENS Bachelor 44.7 40.8 194880
Sosiologi, årsstudium GENS Årsstudium 49.6 47.5 194240
Spansk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194924
Spansk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 194912
Statsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 50.0 47.8 194881
Statsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 48.9 46.3 194238
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) GENS Årsstudium 46.2 Alle 194242
Sykepleie, Gjøvik NO3MA3 Bachelor 41.0 Alle 194050
Sykepleie, Trondheim NO3MA3 Bachelor 52.1 49.2 194055
Sykepleie, Ålesund NO3MA3 Bachelor 38.4 37.7 194056
Tegnspråk GENS Årsstudium 56.3 41.2 194221
Tysk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 194890
Tysk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 194244
Vernepleie GENS Bachelor 47.2 43.1 194060
Webdesign GENS Årsstudium 42.7 Alle 194604
Webutvikling GENS Bachelor 47.1 Alle 194046
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk YLBYGA Bachelor Alle 194109
Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi YLEL Bachelor Alle 194127
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag YLHS Bachelor Alle 194123
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag YLREMA Bachelor Alle 194124
Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag YLTEKP Bachelor Alle 194129
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor GENS Bachelor 43.1 41.6 194369
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor, deltid GENS Bachelor 51.2 Alle 194404
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, årsstudium GENS Årsstudium 47.6 35.5 194160
Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor GENS Bachelor 55.5 51.6 194035
Økonomi og administrasjon, Trondheim, master MATRS Master 57.4 52.4 194345
Økonomi og administrasjon, Trondheim, årsstudium GENS Årsstudium 60.8 52.7 194218
Økonomi og administrasjon, Ålesund, bachelor GENS Bachelor 44.7 41.5 194414
Økonomi og ledelse GENS Årsstudium 43.9 34.5 194162

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon