Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet GENS Bachelor 49.4 45.0 215138
Anvendt datateknologi GENS Bachelor 53.6 44.0 215449
Arkivvitenskap GENS Bachelor 48.1 Alle 215085
Barnehagelærer GENS Bachelor 42.0 Alle 215130
Barnehagelærer, deltid FØHIOA Bachelor Alle Alle 215131
Barnevern GENS Bachelor 50.5 44.7 215070
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 38.6 Alle 215336
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 51.1 Alle 215603
Bioingeniør BIOI Bachelor 55.6 50.6 215702
Design og kommunikasjon i digitale medier, deltid GENS Årsstudium 52.8 37.0 215602
Dokumentasjonsforvaltning, deltid GENS Årsstudium 54.2 Alle 215528
Drama og teaterkommunikasjon, bachelor GENS Bachelor 43.0 36.7 215439
Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium GENS Årsstudium 50.6 46.9 215618
Ergoterapi GENS Bachelor 46.3 40.0 215700
Farmasi REALKJ Bachelor 54.5 47.3 215749
Fotojournalistikk FOTO Bachelor Alle Alle 215848
Fysioterapi GENS Bachelor 54.1 49.5 215703
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Master 42.6 41.5 215547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn med steinerpedagogikk LÆRALT Master Alle Alle 215084
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk LÆRALT Master 40.5 40.5 215655
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Master 41.2 38.9 215657
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Master Alle Alle 215651
Informasjonsteknologi, bachelor MATRS Bachelor 54.8 44.8 215395
Informasjonsteknologi, årsstudium GENS Årsstudium 58.3 45.1 215620
Ingeniør, bioteknologi og kjemi HING Bachelor Alle Alle 215009
Ingeniør, bygg HING Bachelor Alle Alle 215003
Ingeniør, data HING Bachelor 51.6 46.2 215004
Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi HING Bachelor Alle Alle 215005
Ingeniør, energi og miljø i bygg HING Bachelor Alle Alle 215822
Ingeniør, maskin HING Bachelor Alle Alle 215012
Ingeniør, matematisk modellering og datavitenskap HING Bachelor 215503
Journalistikk NORSK4 Bachelor 56.7 50.9 215454
Kunst og design - studieretn. kunst og formidling GENS Bachelor 48.1 41.0 215200
Kunst og design - studieretn. mote og produksjon GENS Bachelor 54.5 49.3 215472
Lærer, 1.-13. trinn, design, kunst og håndverk LÆRER Master Alle Alle 215574
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag LÆRER Master 47.3 45.0 215566
Medier og kommunikasjon, bachelor GENS Bachelor 52.9 48.7 215850
Medier og kommunikasjon, årsstudium GENS Årsstudium 55.3 48.3 215604
Migrasjons- og integrasjonsforvaltning GENS Årsstudium 44.8 Alle 215242
Norsk tegnspråk OSLMTT Bachelor Alle Alle 215466
Ortopediingeniør ORTO Bachelor 56.1 48.3 215744
Paramedisin PREHOS Bachelor 55.5 47.1 215554
Produktdesign PROD Bachelor i. o. i. o. 215405
Psykologi med vekt på adferdsanalyse GENS Bachelor 50.9 45.2 215876
Radiografi GENS Bachelor 53.2 47.2 215701
Sosialt arbeid GENS Bachelor 53.7 47.0 215080
Sykepleie, Kjeller NO3MA3 Bachelor 44.6 39.1 215054
Sykepleie, Oslo NO3MA3 Bachelor 44.1 42.2 215050
Tannteknikk GENS Bachelor 51.3 42.3 215705
Tegnspråk GENS Årsstudium 52.2 Alle 215221
Trafikklærer TRAF Kandidat 51.7 215696
Utviklingsstudier, bachelor GENS Bachelor 44.0 41.5 215484
Utviklingsstudier, årsstudium GENS Årsstudium 47.6 42.0 215691
Vernepleie GENS Bachelor 47.5 38.1 215060
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk YLBYGA Bachelor i. o. USANN.0 215109
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert YLBYGA Bachelor 46.1 0.0 215953
Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi YLEL Bachelor i. o. USANN.0 215127
Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi, nettbasert YLEL Bachelor Alle 215954
Yrkesfaglærer i frisør, blomster, interiør, ekspd. YLFBI Bachelor Alle 215535
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag YLHS Bachelor 39.0 USANN.0 215123
Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling YLDT Bachelor Alle 215126
Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod. YLIM Bachelor Alle 215533
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag YLREMA Bachelor Alle 215124
Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag YLTEKP Bachelor i. o. USANN.0 215129
Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag, nettbasert YLTEKP Bachelor i. o. 0.0 215958
Økonomi og administrasjon GENS Bachelor 51.6 48.0 215369
Økonomi og administrasjon - siviløkonom MATRS Master 215345
Økonomi og ledelse GENS Årsstudium 60.0 52.1 215162
Økonomi og ledelse, deltid GENS Årsstudium 61.8 46.5 215253

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon