Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Arktisk friluftsliv, bachelor   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186302
Arktisk friluftsliv, årsstudium   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186605
Bevegelsesvitenskap   NTNU GENS Bachelor 44.2 40.4 194440
Folkehelsearbeid   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209486
Friluftsliv   HVL GENS Bachelor 44.6 38.8 203302
Friluftsliv   HVO GENS Årsstudium 56.6 48.9 223605
Friluftsliv   NIH GENS Bachelor 48.0 35.8 150605
Friluftsliv   UIA GENS Årsstudium 46.4 38.3 201172
Friluftsliv og naturguide   HVO GENS Bachelor 43.1 36.2 223440
Friluftsliv, Bodø   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204605
Friluftsliv, kultur og naturveiledning   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222172
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning   USN GENS Bachelor Alle Alle 222302
Friluftsliv, Levanger   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204596
Idrett   NLA GENS Årsstudium 47.8 46.4 254185
Idrett   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204486
Idrett   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222185
Idrett - spesialisering i trenerrollen   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209440
Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi   HINN GENS Bachelor 41.4 37.3 209489
Idrett og adventure   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211185
Idrett og kroppsøving   HVL GENS Bachelor 34.1 34.6 203485
Idrett og kroppsøving, bachelor   HVO GENS Bachelor 34.6 31.7 223485
Idrett og kroppsøving, årsstudium   HVO GENS Årsstudium 41.5 40.3 223649
Idrett og samfunn   NIH GENS Årsstudium 50.4 43.9 150649
Idrett, Alta, bachelor   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186485
Idrett, Alta, årsstudium   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186649
Idrett, bachelor   UIA GENS Bachelor 47.1 43.2 201440
Idrett, Elverum   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209185
Idrett, ernæring og helse   USN GENS Bachelor 43.7 37.9 222440
Idrett, fysisk aktivitet og helse   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203486
Idrett, Lillehammer   HINN GENS Årsstudium 40.1 40.0 209507
Idrett, Narvik, årsstudium   UIT GENS Årsstudium 186507
Idrett, Sogndal   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203185
Idrett, Stord   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203649
Idrett, Tromsø, bachelor   UIT GENS Bachelor 41.4 36.5 186486
Idrett, Tromsø, årsstudium   UIT GENS Årsstudium 41.7 40.8 186185
Idrett, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 49.3 46.1 201649
Idrett/kroppsøving, bachelor   UIS GENS Bachelor 43.9 39.6 217440
Idrett/kroppsøving, årsstudium   UIS GENS Årsstudium 46.4 41.8 217649
Idrettsvitenskap   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204488
Idrettsvitenskap   USN GENS Bachelor Alle Alle 222485
Kroppsøving og idrett   HIØ GENS Årsstudium 45.3 38.8 224649
Kroppsøving og idrettsfag   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222649
Personlig trener   HVL GENS Årsstudium 41.5 37.9 203509
Personlig trener   NORD GENS Årsstudium 34.3 33.6 204185
Samfunns- og idrettsvitenskap   NTNU GENS Bachelor 46.3 42.9 194486
Sport Management   NIH GENS Bachelor 52.4 47.8 150486
Trenerrollen og idrettspsykologi   NIH GENS Bachelor 53.0 48.8 150489
Trening   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204952
Trening, helse og prestasjon   NIH GENS Bachelor 52.5 47.0 150485
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon