klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Arktisk friluftsliv   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186605
Klikk for å ekspandere innholdet Arktisk friluftsliv og naturguiding   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186302
Klikk for å ekspandere innholdet Bevegelsesvitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 46.6 44.8 194440
Klikk for å ekspandere innholdet Bevegelsesvitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 52.7 47.9 194508
Klikk for å ekspandere innholdet Folkehelsearbeid   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209486
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203302
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv   HVO GENS Årsstudium 58.9 41.2 223605
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv   UIA GENS Årsstudium Alle Alle 201172
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv og naturguide   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223440
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv, Bodø   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204605
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv, kultur og naturveiledning   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222172
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv, kultur- og naturveiledning   USN GENS Bachelor Alle Alle 222302
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftsliv, Levanger   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204596
Klikk for å ekspandere innholdet Friluftslivsfag   NIH GENS Bachelor Alle Alle 150605
Klikk for å ekspandere innholdet Fysisk aktivitet, ernæring og helse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222440
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254185
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204486
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett   UIS GENS Årsstudium 45.6 41.9 217649
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222185
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett - spesialisering i trenerrollen   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209440
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett - spesialisering i trenerrollen, deltid   HINN IDRHD Bachelor Alle Alle 209488
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209489
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett og adventure   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211185
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett og kroppsøving, bachelor   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223485
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett og kroppsøving, årsstudium   HVO GENS Årsstudium Alle Alle 223649
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett og samfunn   NIH GENS Årsstudium 49.6 40.6 150649
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, Alta   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186649
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, Alta, nettbasert   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186507
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, bachelor   UIA GENS Bachelor 42.7 42.0 201440
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, Elverum   HINN GENS Årsstudium Avlyst Avlyst 209185
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, Lillehammer   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209507
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, trening og ledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222488
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, trening og prestasjon   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203485
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, Tromsø   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186185
Klikk for å ekspandere innholdet Idrett, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 42.9 41.7 201649
Klikk for å ekspandere innholdet Idrettsvitenskap   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204488
Klikk for å ekspandere innholdet Idrettsvitenskap   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217440
Klikk for å ekspandere innholdet Idrettsvitenskap, Alta   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186485
Klikk for å ekspandere innholdet Idrettsvitenskap, Tromsø   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186486
Klikk for å ekspandere innholdet Kroppsøving og idrett   HIØ GENS Årsstudium Alle Alle 224649
Klikk for å ekspandere innholdet Kroppsøving, Bergen   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254508
Klikk for å ekspandere innholdet Kroppsøving, Oslo   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254507
Klikk for å ekspandere innholdet Organisasjon og idrettsledelse , deltid   NIH GENS Årsstudium 57.1 38.5 150583
Klikk for å ekspandere innholdet Personlig trener   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203509
Klikk for å ekspandere innholdet Personlig trener   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204185
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunns- og idrettsvitenskap   NTNU GENS Bachelor 47.5 45.0 194486
Klikk for å ekspandere innholdet Sport Management   NIH GENS Bachelor 52.4 48.5 150486
Klikk for å ekspandere innholdet Trenerrollen og idrettspsykologi   NIH GENS Bachelor 52.5 49.5 150489
Klikk for å ekspandere innholdet Trening   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204952
Klikk for å ekspandere innholdet Trening, fysisk aktivitet og helse   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203486
Klikk for å ekspandere innholdet Trening, helse og prestasjon   NIH GENS Bachelor 50.5 48.1 150485
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon