Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Digital forretningsutvikling   NTNU GENS Bachelor 53.8 48.3 194422
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik   NTNU MATRS Bachelor 48.9 44.8 194300
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim   NTNU MATRS Bachelor 56.3 52.6 194940
Digitale medier og design   HIØ GENS Bachelor 38.2 Alle 224845
IKT   UIA GENS Årsstudium 46.7 Alle 201187
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   UIB MATRS Bachelor 53.5 42.8 184436
Informasjonsbehandling   NTNU MATRS Bachelor 58.1 Alle 194287
Informasjonsbehandling   USN GENS Årsstudium 54.6 Alle 222412
Informasjonssystemer   HIØ GENS Bachelor 40.8 Alle 224453
Informasjonsteknologi   HIØ GENS Årsstudium 41.6 Alle 224620
Informasjonsteknologi   OSLOMET MATRS Bachelor 55.2 42.2 215395
Informasjonsteknologi, Bergen   HVL MATRS Bachelor 48.7 39.3 203395
Informasjonsteknologi, Førde   HVL MATRS Bachelor Alle Alle 203829
Informasjonsvitenskap, bachelor   UIB GENS Bachelor 49.7 38.1 184453
Informasjonsvitenskap, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 58.6 35.8 184189
Informatikk   NTNU MATRS Bachelor 54.9 50.4 194395
Informatikk   UIB MATRS Årsstudium 184188
Informatikk   UIO MATRS Årsstudium 63.9 43.4 185187
Informatikk   UIT MATRS Bachelor 46.6 Alle 186395
Informatikk, cybersikkerhet   UIT SIVING Master 186807
Informatikk: bioinformatikk   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184395
Informatikk: data science   UIB REALR2 Bachelor 43.3 Alle 184300
Informatikk: datasikkerhet   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184940
Informatikk: datateknologi   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184829
Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   HIØ MATRS Bachelor 41.2 34.0 224270
Informatikk: design, bruk og interaksjon   UIO GENS Bachelor 56.5 43.6 185830
Informatikk: digital økonomi og ledelse   UIO MATRS Bachelor 61.7 53.5 185370
Informatikk: programmering og systemarkitektur   UIO MATRS Bachelor 57.8 46.0 185829
Informatikk: robotikk og intelligente systemer   UIO REALR2 Bachelor 55.1 48.2 185832
Informatikk: språkteknologi   UIO GENS Bachelor 55.8 41.3 185837
IT   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211189
IT og digitalisering   HIM GENS Bachelor 38.6 Alle 211449
IT og informasjonssystemer, bachelor   UIA GENS Bachelor 48.5 38.3 201260
IT og informasjonssystemer, Bø   USN GENS Bachelor 42.4 Alle 222449
IT og informasjonssystemer, Horten   USN GENS Bachelor 48.0 36.1 222453
IT og informasjonssystemer, Ringerike   USN GENS Bachelor 43.1 Alle 222395
IT og informasjonssystemer, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 53.4 36.0 201189
IT, nettbasert   HIM GENS Årsstudium 49.3 Alle 211187
Kognitiv vitenskap   UIB GENS Bachelor 53.6 49.8 184837
Programmering   NTNU MATRS Bachelor 48.4 44.0 194673
Spillteknologi og simulering   HINN MATRS Bachelor Alle Alle 209839
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon