Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKravkodeType studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode
Forretningsjus og økonomi   USN GENS Bachelor 38.4 35.2 222867
Jus   HIM GENS Årsstudium 40.2 37.7 211246
Jus   HVL GENS Årsstudium 45.4 41.5 203246
Jus   USN GENS Bachelor 51.8 45.2 222526
Politiutdanning, Bodø   PHS POLITI Bachelor 49.1 233682
Politiutdanning, Oslo   PHS POLITI Bachelor 50.5 233681
Politiutdanning, Stavern   PHS POLITI Bachelor 49.7 233679
Rettsvitenskap   HINN GENS Bachelor 50.0 46.4 209526
Rettsvitenskap   UIA GENS Bachelor 52.8 49.3 201526
Rettsvitenskap   UIB GENS Master 59.2 52.8 184724
Rettsvitenskap   UIS GENS Bachelor 55.1 49.1 217526
Rettsvitenskap   UIT GENS Master 58.8 52.1 186724
Rettsvitenskap (jus), høst   UIO GENS Master 62.0 55.0 185724
Rettsvitenskap (jus), vår   UIO GENS Master 60.4 52.6 185725
Økonomi og jus   HVL GENS Bachelor 38.0 35.4 203526
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon