Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKravkodeType studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode
Forretningsjus og økonomi HSN GENS Bachelor 38.4 35.2 222867
Jus HIM GENS Årsstudium 40.2 37.7 211246
Jus HSN GENS Bachelor 51.8 45.2 222526
Jus HVL GENS Årsstudium 45.4 41.5 203246
Politiutdanning, Bodø PHS POLITI Bachelor 49.1 233682
Politiutdanning, Kongsvinger PHS POLITI Bachelor 47.9 47.9 233683
Politiutdanning, Oslo PHS POLITI Bachelor 50.5 233681
Politiutdanning, Stavern PHS POLITI Bachelor 49.7 233679
Rettsvitenskap HINN GENS Bachelor 50.0 46.4 209526
Rettsvitenskap UIA GENS Bachelor 52.8 49.3 201526
Rettsvitenskap UIB GENS Master 59.2 52.8 184724
Rettsvitenskap UIS GENS Bachelor 55.1 49.1 217526
Rettsvitenskap UIT GENS Master 58.8 52.1 186724
Rettsvitenskap (jus), høst UIO GENS Master 62.0 55.0 185724
Rettsvitenskap (jus), vår UIO GENS Master 60.4 52.6 185725
Økonomi og jus HVL GENS Bachelor 38.0 35.4 203526
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon