klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Forretningsjus og økonomi   USN GENS Bachelor 37.8 38.3 222867
Klikk for å ekspandere innholdet Jus   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203246
Klikk for å ekspandere innholdet Jus   USN GENS Bachelor 54.4 50.0 222526
Klikk for å ekspandere innholdet Politiutdanning, Bodø   PHS POLITI Bachelor 51.4 Alle 233682
Klikk for å ekspandere innholdet Politiutdanning, Oslo   PHS POLITI Bachelor 54.4 Alle 233681
Klikk for å ekspandere innholdet Politiutdanning, Stavern   PHS POLITI Bachelor 53.1 Alle 233679
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   HIM GENS Bachelor 53.4 49.9 211526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   HINN GENS Bachelor 55.4 51.3 209526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIA GENS Bachelor 58.5 53.9 201526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIB GENS Master 61.7 55.5 184724
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIS GENS Bachelor 58.2 53.3 217526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIT GENS Master 61.4 54.8 186724
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap (jus), høst   UIO GENS Master 64.2 57.1 185724
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap (jus), vår   UIO GENS Master 62.8 55.7 185725
Klikk for å ekspandere innholdet Toll, vareførsel og grensekontroll   UIS GENS Bachelor 56.0 49.5 217906
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og jus   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203526
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon