Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKravkodeType studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode
Agronomi, bachelor HINN GENS Bachelor Alle Alle 209320
Agronomi, årsstudium HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209362
Fiskeri- og havbruksvitenskap UIT GENS Bachelor 51.5 46.5 186331
Havbruk og sjømat UIB SIVING Master 50.1 46.5 184711
Havbruksdrift og ledelse NORD GENS Bachelor 47.6 42.3 204867
Husdyrfag, velferd og produksjon NORD GENS Bachelor Alle Alle 204321
Husdyrvelferd NORD GENS Årsstudium 41.3 37.5 204421
Husdyrvitenskap NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192321
Landbruksteknikk, bachelor HINN GENS Bachelor Alle Alle 209311
Landbruksteknikk, årsstudium HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209668
Natur- og kulturminneoppsyn NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204420
Naturforvaltning, bachelor NORD GENS Bachelor Alle Alle 204388
Naturforvaltning, årsstudium NORD GENS Årsstudium 46.7 Alle 204172
Naturmangfold HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209420
Plantevitenskap NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192842
Skogbruk HINN GENS Bachelor Alle Alle 209322
Utmarksforvaltning HINN GENS Bachelor Alle Alle 209323
Økologisk landbruk HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209409
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon