Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKravkodeType studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode
Agronomi, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209320
Agronomi, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209362
Fiskeri- og havbruksvitenskap   UIT GENS Bachelor 51.5 46.5 186331
Havbruk og sjømat   UIB SIVING Master 50.1 46.5 184711
Havbruksdrift og ledelse   NORD GENS Bachelor 47.6 42.3 204867
Husdyrfag, velferd og produksjon   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204321
Husdyrvelferd   NORD GENS Årsstudium 41.3 37.5 204421
Husdyrvitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192321
Jakt, fiske og naturveiledning   HINN GENS Årsstudium 39.0 Alle 209172
Landbruksteknikk, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209311
Landbruksteknikk, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209668
Natur- og kulturminneoppsyn   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204420
Naturforvaltning, bachelor   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204388
Naturforvaltning, årsstudium   NORD GENS Årsstudium 46.7 Alle 204172
Naturmangfold   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209420
Plantevitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192842
Skogbruk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209322
Utmarksforvaltning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209323
Økologisk landbruk   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209409
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon