Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Arkivvitenskap   OSLOMET GENS Bachelor 46.8 Alle 215085
Audiovisuelle medier   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209262
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186336
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 42.0 Alle 215336
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 51.3 Alle 215603
Dokumentasjonsforvaltning   OSLOMET GENS Årsstudium 215528
Film og TV produksjon   NORD TVFINO Bachelor 33.2 30.1 204089
Film- og videoproduksjon   NTNU GENS Bachelor 53.3 49.6 194646
Filmvitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 36.3 34.0 194847
Filmvitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 41.7 36.8 194262
Fjernsyns- og multimedieproduksjon   UIS GENS Bachelor 49.4 44.2 217046
Fotojournalistikk   OSLOMET FOTO Bachelor Alle Alle 215848
Grafisk design   NTNU GENS Bachelor 46.1 44.2 194149
Interaksjonsdesign   NTNU GENS Bachelor 45.4 37.7 194264
Journalistikk   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204454
Journalistikk   OSLOMET NORSK4 Bachelor 51.0 46.8 215454
Journalistikk   UIB GENS Bachelor 55.4 51.1 184454
Journalistikk   UIS GENS Bachelor 46.0 41.8 217454
Journalistikk, bachelor   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254454
Journalistikk, spesialisering avis/nett   HVO GENS Bachelor 41.2 39.6 223723
Journalistikk, spesialisering tv/radio   HVO GENS Bachelor 49.6 46.9 223849
Journalistikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254604
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor   UIA GENS Bachelor 41.8 34.6 201850
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 39.6 Alle 201794
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor   UIA GENS Bachelor 44.3 40.0 201851
Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 47.4 36.0 201663
Kulturprosjektledelse   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209654
Medie- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186846
Medie- og interaksjonsdesign   UIB GENS Bachelor 52.1 46.9 184430
Medieproduksjon   HVO GENS Bachelor 44.8 40.9 223845
Medieproduksjon   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186838
Medier og kommunikasjon   UIO GENS Bachelor 49.1 42.1 185851
Medier og kommunikasjon, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 53.6 45.3 215850
Medier og kommunikasjon, bachelor   UIB GENS Bachelor 45.3 40.7 184851
Medier og kommunikasjon, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 57.0 45.3 215604
Medier og kommunikasjon, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 51.2 39.7 184663
Medievitenskap   UIO GENS Årsstudium 52.7 41.6 185604
Medievitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 44.8 40.0 194851
Medievitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 43.8 35.8 194136
PR, kommunikasjon og media   HVO GENS Bachelor 32.1 35.9 223453
Skolebibliotekkunnskap   UIA GENS Bachelor 42.1 Alle 201336
Spill- og opplevelsesteknologi   NORD SOTEKN Bachelor Avlyst Avlyst 204673
TV-ledelse   HINN TVPRO Bachelor N/A N/A 209534
Tv-produksjon   UIB GENS Bachelor 53.5 50.0 184534
TV-regi   HINN TVREG Bachelor N/A N/A 209847
TV-teknikk   HINN TVTEK Bachelor N/A N/A 209264
Visuell kommunikasjon   USN GENS Bachelor 50.0 40.8 222251
Webdesign   NTNU GENS Årsstudium 42.7 Alle 194604
Webutvikling   NTNU GENS Bachelor 42.6 33.5 194046
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon