Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Animal Science   NORD VETE Bachelor 47.5 48.5 204427
Audiologi   NTNU GENS Bachelor 44.2 35.0 194704
Barnevern   HINN GENS Bachelor 44.0 36.6 209070
Barnevern   HIØ GENS Bachelor 46.3 39.0 224070
Barnevern   HVL GENS Bachelor 43.0 36.1 203070
Barnevern   NORD GENS Bachelor 42.6 37.1 204070
Barnevern   NTNU GENS Bachelor 47.0 45.0 194070
Barnevern   OSLOMET GENS Bachelor 50.5 44.7 215070
Barnevern   UIA GENS Master 47.6 42.8 201070
Barnevern   UIS GENS Bachelor 44.1 39.4 217070
Barnevern   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186070
Barnevern   UIT GENS Bachelor 35.0 Alle 186563
Barnevern   USN GENS Bachelor 47.1 37.7 222070
Bioingeniør   HINN BIOI Bachelor 49.5 44.6 209702
Bioingeniør   HIØ BIOI Bachelor 49.1 41.9 224702
Bioingeniør   HVL BIOI Bachelor 52.9 49.9 203702
Bioingeniør   NTNU BIOI Bachelor 47.7 47.8 194299
Bioingeniør   NTNU BIOI Bachelor 54.8 52.6 194702
Bioingeniør   OSLOMET BIOI Bachelor 55.6 50.6 215702
Bioingeniør   UIA BIOI Bachelor 50.9 47.5 201702
Bioingeniørfag   UIT BIOI Bachelor 44.1 49.0 186702
Dyrepleie   NMBU REALFA Bachelor 53.6 48.5 192504
Dyrepleie   NORD GENS Bachelor 46.3 42.7 204504
Ergoterapi   HVL GENS Bachelor 47.7 43.0 203700
Ergoterapi   NTNU GENS Bachelor 43.3 39.5 194594
Ergoterapi   NTNU GENS Bachelor 44.0 32.2 194700
Ergoterapi   OSLOMET GENS Bachelor 46.3 40.0 215700
Ergoterapi   UIT GENS Bachelor 39.3 39.0 186700
Ergoterapi   VID GENS Bachelor 41.5 33.0 251700
Ernæring   UIB MEROD Bachelor Alle Alle 184708
Ernæring   UIT MEROD Bachelor Alle Alle 186708
Farmasi   NORD REALKJ Bachelor 48.5 39.7 204749
Farmasi   OSLOMET REALKJ Bachelor 54.5 47.3 215749
Farmasi   UIB MEROD Master 53.4 50.1 184707
Farmasi   UIO MEROD Master 54.3 50.8 185707
Farmasi   UIT REALKJ Bachelor 36.3 Alle 186749
Folkehelsearbeid   HVL GENS Bachelor 47.4 41.0 203203
Folkehelsearbeid   UIA GENS Bachelor i. o. i. o. 201203
Fysioterapi   HVL GENS Bachelor 55.7 51.4 203703
Fysioterapi   NTNU GENS Bachelor 58.0 54.3 194703
Fysioterapi   OSLOMET GENS Bachelor 54.1 49.5 215703
Fysioterapi   UIT GENS Bachelor 61.4 54.5 186703
Klinisk ernæring   UIO MEROD Master 60.0 54.0 185713
Mat, ernæring og helse   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209446
Mat, ernæring og helse   HINN GENS Årsstudium 62.1 49.5 209646
Medisin   NTNU MEROD Profesjon 68.5 61.0 194498
Medisin   NTNU MEROD Profesjon 68.6 61.4 194499
Medisin   NTNU MEROD Profesjon 69.2 62.5 194740
Medisin   UIB MEROD Profesjon 68.3 60.8 184740
Medisin   UIO MEROD Profesjon 69.6 62.4 185740
Medisin   UIO MEROD Profesjon 68.8 61.0 185745
Medisin   UIT MEROD Profesjon 68.2 60.4 186740
Odontologi   UIB MEROD Master 66.6 58.8 184742
Odontologi   UIO MEROD Master 67.7 59.0 185742
Odontologi   UIT MEROD Master 66.0 58.3 186742
Optometri   USN GENS Bachelor 45.4 34.8 222894
Ortopediingeniør   OSLOMET ORTO Bachelor 56.1 48.3 215744
Paramedisin   NORD PREHOS Bachelor 56.9 49.8 204203
Paramedisin   NTNU PREHOS Bachelor 48.8 44.8 194554
Paramedisin   OSLOMET PREHOS Bachelor 55.5 47.1 215554
Paramedisin   UIS PREHOS Bachelor 58.7 53.6 217554
Paramedisin   UIT PREHOS Bachelor 60.0 55.7 186554
Radiografi   HVL GENS Bachelor 49.3 44.5 203701
Radiografi   NTNU GENS Bachelor 50.2 46.2 194531
Radiografi   NTNU GENS Bachelor 48.1 40.0 194701
Radiografi   OSLOMET GENS Bachelor 53.2 47.2 215701
Radiografi   UIT GENS Bachelor 40.7 41.0 186701
Radiografi   USN GENS Bachelor 50.9 44.3 222701
Samfunnsrettet ernæring   UIA GENS Årsstudium i. o. i. o. 201646
Samfunnsrettet ernæringsarbeid   UIA GENS Bachelor i. o. i. o. 201864
Sosialt arbeid   HINN GENS Bachelor 46.1 41.3 209080
Sosialt arbeid   HIØ GENS Bachelor 50.0 43.2 224080
Sosialt arbeid   HVL GENS Bachelor 54.5 49.2 203080
Sosialt arbeid   HVL GENS Bachelor 45.1 37.1 203081
Sosialt arbeid   NORD GENS Bachelor 44.4 32.9 204080
Sosialt arbeid   NORD GENS Bachelor 45.2 36.8 204576
Sosialt arbeid   NTNU GENS Bachelor 52.6 49.6 194080
Sosialt arbeid   OSLOMET GENS Bachelor 53.7 47.0 215080
Sosialt arbeid   UIA GENS Bachelor 52.4 47.0 201080
Sosialt arbeid   UIS GENS Bachelor 47.6 42.4 217080
Sosialt arbeid   UIT GENS Bachelor 42.2 Alle 186080
Sosialt arbeid   UIT GENS Bachelor 51.1 38.3 186081
Sosialt arbeid   VID GENS Bachelor 51.3 43.9 251080
Sosialt arbeid   VID SODH Bachelor 46.7 USANN.0 251081
Sosialt arbeid, barnevernspedagog   HVO GENS Bachelor 41.6 Alle 223070
Sosialt arbeid, sosionom   HVO GENS Bachelor 44.8 32.6 223080
Sykepleie   HIM NO3MA3 Bachelor Alle Alle 211050
Sykepleie   HIM NO3MA3 Bachelor Nytt Nytt 211589
Sykepleie   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209050
Sykepleie   HINN NO3MA3 Bachelor 44.2 35.0 209051
Sykepleie   HINN NO3MA3 Bachelor 49.6 Alle 209052
Sykepleie   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209053
Sykepleie   HIØ NO3MA3 Bachelor 43.3 36.7 224050
Sykepleie   HVL NO3MA3 Bachelor 51.7 49.3 203050
Sykepleie   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203052
Sykepleie   HVL NO3MA3 Bachelor 37.3 35.3 203053
Sykepleie   HVL NO3MA3 Bachelor 36.8 38.0 203054
Sykepleie   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203056
Sykepleie   LDH NO3MA3 Bachelor 49.9 45.5 230050
Sykepleie   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204050
Sykepleie   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204055
Sykepleie   NORD NO3MA3 Bachelor 46.0 43.8 204056
Sykepleie   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204058
Sykepleie   NTNU NO3MA3 Bachelor 41.0 Alle 194050
Sykepleie   NTNU NO3MA3 Bachelor 52.1 49.2 194055
Sykepleie   NTNU NO3MA3 Bachelor 38.4 37.7 194056
Sykepleie   OSLOMET NO3MA3 Bachelor 44.1 42.2 215050
Sykepleie   OSLOMET NO3MA3 Bachelor 44.6 39.1 215054
Sykepleie   UIA NO3MA3 Bachelor 50.0 48.3 201050
Sykepleie   UIA NO3MA3 Bachelor 46.8 42.0 201052
Sykepleie   UIS NO3MA3 Bachelor 43.6 40.0 217050
Sykepleie   UIT NO3MA3 Bachelor 48.6 50.4 186050
Sykepleie   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186051
Sykepleie   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186055
Sykepleie   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186056
Sykepleie   USN NO3MA3 Bachelor 42.6 Alle 222050
Sykepleie   USN NO3MA3 Bachelor 46.0 36.0 222051
Sykepleie   USN NO3MA3 Bachelor 45.1 37.7 222054
Sykepleie   USN N3M3VT Bachelor 51.9 Alle 222059
Sykepleie   USN N3M3VI Bachelor Alle Alle 222589
Sykepleie   VID NO3MA3 Bachelor 43.6 35.4 251050
Sykepleie   VID NO3MA3 Bachelor 52.3 43.3 251053
Sykepleie   VID NO3MA3 Bachelor 48.2 43.9 251055
Sykepleie   VID NO3MA3 Bachelor 50.3 Alle 251059
Tannpleie   HINN GENS Bachelor 49.0 43.2 209743
Tannpleie   UIB GENS Bachelor 50.9 47.0 184743
Tannpleie   UIO GENS Bachelor 55.4 47.6 185899
Tannpleie   UIT GENS Bachelor 52.7 47.8 186743
Tannteknikk   OSLOMET GENS Bachelor 51.3 42.3 215705
Vernepleie   HIM GENS Bachelor 46.0 36.0 211060
Vernepleie   HINN GENS Bachelor 46.7 37.1 209060
Vernepleie   HINN GENS Bachelor 51.6 34.8 209061
Vernepleie   HIØ GENS Bachelor 46.7 36.8 224060
Vernepleie   HVL GENS Bachelor 49.7 43.5 203060
Vernepleie   HVL GENS Bachelor 48.0 32.1 203061
Vernepleie   HVL GENS Bachelor 45.8 35.3 203062
Vernepleie   HVL GENS Bachelor 49.1 37.0 203063
Vernepleie   NORD GENS Bachelor 43.7 Alle 204060
Vernepleie   NTNU GENS Bachelor 47.2 43.1 194060
Vernepleie   OSLOMET GENS Bachelor 47.5 38.1 215060
Vernepleie   UIA GENS Bachelor 50.0 41.8 201060
Vernepleie   UIT GENS Bachelor 44.9 31.9 186060
Vernepleie   USN GENS Bachelor 50.0 37.0 222060
Vernepleie   VID GENS Bachelor 46.0 35.8 251060
Vernepleie   VID GENS Bachelor 46.5 35.0 251061
Vernepleie   VID GENS Bachelor 52.5 36.5 251063
Veterinærstudiet   NMBU VETE Profesjon 64.4 57.7 192772
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon