klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Animal Science   NORD VETE Bachelor 47.5 48.5 204427
Klikk for å ekspandere innholdet Audiologi   NTNU GENS Bachelor 44.2 35.0 194704
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   HINN GENS Bachelor 44.0 36.6 209070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   HIØ GENS Bachelor 46.3 39.0 224070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   HVL GENS Bachelor 43.0 36.1 203070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   NORD GENS Bachelor 42.6 37.1 204070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   NTNU GENS Bachelor 47.0 45.0 194070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   OSLOMET GENS Bachelor 50.5 44.7 215070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   UIA GENS Master 47.6 42.8 201070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   UIS GENS Bachelor 44.1 39.4 217070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern   USN GENS Bachelor 47.1 37.7 222070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern, Alta   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186070
Klikk for å ekspandere innholdet Barnevern, Harstad   UIT GENS Bachelor 35.0 Alle 186563
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   HINN BIOI Bachelor 49.5 44.6 209702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   HIØ BIOI Bachelor 49.1 41.9 224702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   HVL BIOI Bachelor 52.9 49.9 203702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   OSLOMET BIOI Bachelor 55.6 50.6 215702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør   UIA BIOI Bachelor 50.9 47.5 201702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør, Trondheim   NTNU BIOI Bachelor 54.8 52.6 194702
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniør, Ålesund   NTNU BIOI Bachelor 47.7 47.8 194299
Klikk for å ekspandere innholdet Bioingeniørfag   UIT BIOI Bachelor 44.1 49.0 186702
Klikk for å ekspandere innholdet Dyrepleie   NMBU REALFA Bachelor 53.6 48.5 192504
Klikk for å ekspandere innholdet Dyrepleie   NORD GENS Bachelor 46.3 42.7 204504
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   HVL GENS Bachelor 47.7 43.0 203700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   OSLOMET GENS Bachelor 46.3 40.0 215700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   UIT GENS Bachelor 39.3 39.0 186700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi   VID GENS Bachelor 41.5 33.0 251700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi, Gjøvik   NTNU GENS Bachelor 44.0 32.2 194700
Klikk for å ekspandere innholdet Ergoterapi, Trondheim   NTNU GENS Bachelor 43.3 39.5 194594
Klikk for å ekspandere innholdet Ernæring   UIB MEROD Bachelor Alle Alle 184708
Klikk for å ekspandere innholdet Ernæring   UIT MEROD Bachelor Alle Alle 186708
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   NORD REALKJ Bachelor 48.5 39.7 204749
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   OSLOMET REALKJ Bachelor 54.5 47.3 215749
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   UIB MEROD Master 53.4 50.1 184707
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   UIO MEROD Master 54.3 50.8 185707
Klikk for å ekspandere innholdet Farmasi   UIT REALKJ Bachelor 36.3 Alle 186749
Klikk for å ekspandere innholdet Folkehelsearbeid   HVL GENS Bachelor 47.4 41.0 203203
Klikk for å ekspandere innholdet Folkehelsearbeid   UIA GENS Bachelor i. o. i. o. 201203
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   HVL GENS Bachelor 55.7 51.4 203703
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   NTNU GENS Bachelor 58.0 54.3 194703
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   OSLOMET GENS Bachelor 54.1 49.5 215703
Klikk for å ekspandere innholdet Fysioterapi   UIT GENS Bachelor 61.4 54.5 186703
Klikk for å ekspandere innholdet Klinisk ernæring   UIO MEROD Master 60.0 54.0 185713
Klikk for å ekspandere innholdet Mat, ernæring og helse   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209446
Klikk for å ekspandere innholdet Mat, ernæring og helse, nettbasert   HINN GENS Årsstudium 62.1 49.5 209646
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin   UIB MEROD Profesjon 68.3 60.8 184740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin   UIT MEROD Profesjon 68.2 60.4 186740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, høst   UIO MEROD Profesjon 69.6 62.4 185740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Trondheim   NTNU MEROD Profesjon 69.2 62.5 194740
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Trondheim/Levanger   NTNU MEROD Profesjon 68.5 61.0 194498
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, Trondheim/Ålesund   NTNU MEROD Profesjon 68.6 61.4 194499
Klikk for å ekspandere innholdet Medisin, vår   UIO MEROD Profesjon 68.8 61.0 185745
Klikk for å ekspandere innholdet Odontologi   UIB MEROD Master 66.6 58.8 184742
Klikk for å ekspandere innholdet Odontologi   UIO MEROD Master 67.7 59.0 185742
Klikk for å ekspandere innholdet Odontologi   UIT MEROD Master 66.0 58.3 186742
Klikk for å ekspandere innholdet Optometri   USN GENS Bachelor 45.4 34.8 222894
Klikk for å ekspandere innholdet Ortopediingeniør   OSLOMET ORTO Bachelor 56.1 48.3 215744
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   NORD PREHOS Bachelor 56.9 49.8 204203
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   NTNU PREHOS Bachelor 48.8 44.8 194554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   OSLOMET PREHOS Bachelor 55.5 47.1 215554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   UIS PREHOS Bachelor 58.7 53.6 217554
Klikk for å ekspandere innholdet Paramedisin   UIT PREHOS Bachelor 60.0 55.7 186554
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   HVL GENS Bachelor 49.3 44.5 203701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   OSLOMET GENS Bachelor 53.2 47.2 215701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   UIT GENS Bachelor 40.7 41.0 186701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi   USN GENS Bachelor 50.9 44.3 222701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi, Gjøvik   NTNU GENS Bachelor 48.1 40.0 194701
Klikk for å ekspandere innholdet Radiografi, Trondheim   NTNU GENS Bachelor 50.2 46.2 194531
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsrettet ernæring   UIA GENS Årsstudium i. o. i. o. 201646
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsrettet ernæringsarbeid   UIA GENS Bachelor i. o. i. o. 201864
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   HINN GENS Bachelor 46.1 41.3 209080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   HIØ GENS Bachelor 50.0 43.2 224080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   NTNU GENS Bachelor 52.6 49.6 194080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   OSLOMET GENS Bachelor 53.7 47.0 215080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   UIA GENS Bachelor 52.4 47.0 201080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   UIS GENS Bachelor 47.6 42.4 217080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid   VID GENS Bachelor 51.3 43.9 251080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Alta   UIT GENS Bachelor 42.2 Alle 186080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, barnevernspedagog   HVO GENS Bachelor 41.6 Alle 223070
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Bergen   HVL GENS Bachelor 54.5 49.2 203080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Bodø   NORD GENS Bachelor 44.4 32.9 204080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, deltid   VID SODH Bachelor 46.7 USANN.0 251081
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Levanger   NORD GENS Bachelor 45.2 36.8 204576
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Sogndal   HVL GENS Bachelor 45.1 37.1 203081
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, sosionom   HVO GENS Bachelor 44.8 32.6 223080
Klikk for å ekspandere innholdet Sosialt arbeid, Tromsø   UIT GENS Bachelor 51.1 38.3 186081
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie   HIØ NO3MA3 Bachelor 43.3 36.7 224050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie   LDH NO3MA3 Bachelor 49.9 45.5 230050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie   UIS NO3MA3 Bachelor 43.6 40.0 217050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Bergen   VID NO3MA3 Bachelor 48.2 43.9 251055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Bergen, høst   HVL NO3MA3 Bachelor 51.7 49.3 203050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Bodø   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Drammen   USN NO3MA3 Bachelor 46.0 36.0 222051
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Elverum   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Elverum, deltid   HINN NO3MA3 Bachelor 49.6 Alle 209052
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Førde, høst   HVL NO3MA3 Bachelor 36.8 38.0 203054
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Førde, vår   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203052
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Gjøvik   NTNU NO3MA3 Bachelor 41.0 Alle 194050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Grimstad   UIA NO3MA3 Bachelor 46.8 42.0 201052
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Hammerfest   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186051
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Harstad   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Haugesund, høst   HVL NO3MA3 Bachelor Alle Alle 203056
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kjeller   OSLOMET NO3MA3 Bachelor 44.6 39.1 215054
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kongsvinger   HINN NO3MA3 Bachelor Alle Alle 209053
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kristiansand   UIA NO3MA3 Bachelor 50.0 48.3 201050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Kristiansund   HIM NO3MA3 Bachelor Nytt Nytt 211589
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Levanger   NORD NO3MA3 Bachelor 46.0 43.8 204056
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Mo i Rana   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Molde   HIM NO3MA3 Bachelor Alle Alle 211050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Namsos   NORD NO3MA3 Bachelor Alle Alle 204058
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Narvik   UIT NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186056
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Oslo   OSLOMET NO3MA3 Bachelor 44.1 42.2 215050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Oslo   VID NO3MA3 Bachelor 43.6 35.4 251050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Porsgrunn   USN NO3MA3 Bachelor 45.1 37.7 222054
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Sandnessjøen, deltid   VID NO3MA3 Bachelor 52.3 43.3 251053
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Sandvika, deltid   VID NO3MA3 Bachelor 50.3 Alle 251059
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Stord, høst   HVL NO3MA3 Bachelor 37.3 35.3 203053
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Tromsø   UIT NO3MA3 Bachelor 48.6 50.4 186050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Trondheim   NTNU NO3MA3 Bachelor 52.1 49.2 194055
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Tynset, deltid   HINN NO3MA3 Bachelor 44.2 35.0 209051
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Vestfold   USN NO3MA3 Bachelor 42.6 Alle 222050
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Vestfold/Telemark - Fleksibel, deltid   USN N3M3VT Bachelor 51.9 Alle 222059
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Viken - fleksibel, deltid   USN N3M3VI Bachelor Alle Alle 222589
Klikk for å ekspandere innholdet Sykepleie, Ålesund   NTNU NO3MA3 Bachelor 38.4 37.7 194056
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   HINN GENS Bachelor 49.0 43.2 209743
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   UIB GENS Bachelor 50.9 47.0 184743
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   UIO GENS Bachelor 55.4 47.6 185899
Klikk for å ekspandere innholdet Tannpleie   UIT GENS Bachelor 52.7 47.8 186743
Klikk for å ekspandere innholdet Tannteknikk   OSLOMET GENS Bachelor 51.3 42.3 215705
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   HIM GENS Bachelor 46.0 36.0 211060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   HINN GENS Bachelor 46.7 37.1 209060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   HIØ GENS Bachelor 46.7 36.8 224060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   NORD GENS Bachelor 43.7 Alle 204060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   NTNU GENS Bachelor 47.2 43.1 194060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   OSLOMET GENS Bachelor 47.5 38.1 215060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   UIA GENS Bachelor 50.0 41.8 201060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   UIT GENS Bachelor 44.9 31.9 186060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie   USN GENS Bachelor 50.0 37.0 222060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Bergen   HVL GENS Bachelor 49.7 43.5 203060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, deltid   HINN GENS Bachelor 51.6 34.8 209061
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Haugesund, deltid   HVL GENS Bachelor 49.1 37.0 203063
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Sandvika, deltid   VID GENS Bachelor 52.5 36.5 251063
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Sogndal   HVL GENS Bachelor 45.8 35.3 203062
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Sogndal, deltid   HVL GENS Bachelor 48.0 32.1 203061
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Stavanger   VID GENS Bachelor 46.0 35.8 251060
Klikk for å ekspandere innholdet Vernepleie, Stavanger, deltid   VID GENS Bachelor 46.5 35.0 251061
Klikk for å ekspandere innholdet Veterinærstudiet   NMBU VETE Profesjon 64.4 57.7 192772
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon