Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Arktisk friluftsliv   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186605
Arktisk friluftsliv og naturguiding   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186302
Bevegelsesvitenskap   NTNU GENS Bachelor 44.5 42.6 194440
Bevegelsesvitenskap   NTNU GENS Årsstudium Nytt Nytt 194508
Folkehelsearbeid   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209486
Friluftsliv   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203302
Friluftsliv   HVO GENS Årsstudium 60.4 48.3 223605
Friluftsliv   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204596
Friluftsliv   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204605
Friluftsliv   UIA GENS Årsstudium i. o. i. o. 201172
Friluftsliv og naturguide   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223440
Friluftsliv, kultur og naturveiledning   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222172
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning   USN GENS Bachelor Alle Alle 222302
Friluftslivsfag   NIH GENS Bachelor 42.5 30.0 150605
Fysisk aktivitet, ernæring og helse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222440
Idrett   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209185
Idrett   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209507
Idrett   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254185
Idrett   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204486
Idrett   UIA GENS Bachelor 45.2 42.5 201440
Idrett   UIA GENS Årsstudium i. o. i. o. 201649
Idrett   UIS GENS Årsstudium 46.4 43.5 217649
Idrett   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186185
Idrett   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186507
Idrett   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186649
Idrett   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222185
Idrett - spesialisering i trenerrollen   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209440
Idrett - spesialisering i trenerrollen   HINN IDRHD Bachelor Alle Alle 209488
Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi   HINN GENS Bachelor 37.0 37.6 209489
Idrett og adventure   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211185
Idrett og kroppsøving   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223485
Idrett og kroppsøving   HVO GENS Årsstudium Alle Alle 223649
Idrett og samfunn   NIH GENS Årsstudium 49.6 46.1 150649
Idrett, trening og ledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222488
Idrett, trening og prestasjon   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203485
Idrettsvitenskap   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204488
Idrettsvitenskap   UIS GENS Bachelor 44.5 43.0 217440
Idrettsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186485
Idrettsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186486
Kroppsøving   NLA GENS Årsstudium Nytt Nytt 254507
Kroppsøving   NLA GENS Årsstudium Nytt Nytt 254508
Kroppsøving og idrett   HIØ GENS Årsstudium 41.0 38.9 224649
Organisasjon og idrettsledelse   NIH GENS Årsstudium Nytt Nytt 150583
Personlig trener   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203509
Personlig trener   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204185
Samfunns- og idrettsvitenskap   NTNU GENS Bachelor 49.3 45.8 194486
Sport Management   NIH GENS Bachelor 52.0 46.7 150486
Trenerrollen og idrettspsykologi   NIH GENS Bachelor 51.9 48.8 150489
Trening   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204952
Trening, fysisk aktivitet og helse   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203486
Trening, helse og prestasjon   NIH GENS Bachelor 52.7 48.5 150485
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon