Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Akademisk e-sport   UIA GENS Bachelor Nytt Nytt 201489
Digital forretningsutvikling   NTNU GENS Bachelor 56.3 52.2 194422
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik   NTNU MATRS Bachelor 49.8 45.2 194300
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim   NTNU MATRS Bachelor 57.0 53.5 194940
Digitale medier og design   HIØ GENS Bachelor 42.8 31.5 224845
IKT   UIA GENS Årsstudium 48.0 34.2 201187
Informasjonsbehandling   NTNU MATRS Bachelor 60.8 Alle 194287
Informasjonsbehandling   USN GENS Årsstudium 56.6 Alle 222412
Informasjonssystemer   HIØ GENS Bachelor 43.8 Alle 224453
Informasjonsteknologi   HIØ GENS Årsstudium 40.8 Alle 224620
Informasjonsteknologi, bachelor   OSLOMET MATRS Bachelor 54.5 43.6 215395
Informasjonsteknologi, Bergen   HVL MATRS Bachelor 48.8 38.6 203395
Informasjonsteknologi, Førde   HVL MATRS Bachelor Alle Alle 203829
Informasjonsteknologi, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 60.5 44.6 215620
Informasjonsvitenskap, bachelor   UIB GENS Bachelor 51.0 41.3 184453
Informasjonsvitenskap, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 55.2 38.5 184189
Informatikk   NTNU MATRS Bachelor 57.4 51.5 194395
Informatikk   UIB MATRS Årsstudium 61.8 44.8 184188
Informatikk   UIO MATRS Årsstudium 52.0 Alle 185187
Informatikk   UIT MATRS Bachelor 44.2 Alle 186395
Informatikk, cybersikkerhet   UIT SIVING Master Alle Alle 186807
Informatikk: bioinformatikk   UIB MATRS Bachelor 55.6 45.0 184395
Informatikk: data science   UIB REALR2 Bachelor 50.8 44.0 184300
Informatikk: datasikkerhet   UIB MATRS Bachelor 52.1 45.0 184940
Informatikk: datateknologi   UIB MATRS Bachelor 55.2 45.8 184829
Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   HIØ MATRS Bachelor 42.2 Alle 224270
Informatikk: design, bruk og interaksjon   UIO GENS Bachelor 56.7 43.7 185830
Informatikk: digital økonomi og ledelse   UIO MATRS Bachelor 61.2 53.5 185370
Informatikk: programmering og systemarkitektur   UIO MATRS Bachelor 57.0 45.2 185829
Informatikk: robotikk og intelligente systemer   UIO REALR2 Bachelor 56.0 48.3 185832
Informatikk: språkteknologi   UIO GENS Bachelor 56.9 41.4 185837
IT   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211189
IT og digitalisering   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211449
IT og informasjonssystemer, bachelor   UIA GENS Bachelor 49.2 41.0 201260
IT og informasjonssystemer, Bø   USN GENS Bachelor 44.6 Alle 222449
IT og informasjonssystemer, Ringerike   USN GENS Bachelor 44.9 31.1 222395
IT og informasjonssystemer, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 50.6 38.0 201189
IT og ledelse   USN GENS Bachelor Nytt Nytt 222955
IT, nettbasert   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211187
Kognitiv vitenskap   UIB GENS Bachelor 54.3 50.0 184837
Kunstig intelligens   UIB MATRS Bachelor 56.2 50.8 184832
Programmering   NTNU MATRS Bachelor 50.5 46.2 194673
Spillteknologi og simulering   HINN MATRS Bachelor 44.0 Alle 209839
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon