klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Akademisk e-sport   UIA GENS Bachelor 46.7 39.4 201489
Klikk for å ekspandere innholdet Digital forretningsutvikling   NTNU GENS Bachelor 55.9 51.5 194422
Klikk for å ekspandere innholdet Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Gjøvik   NTNU MATRS Bachelor 48.9 44.8 194300
Klikk for å ekspandere innholdet Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim   NTNU MATRS Bachelor 56.2 54.1 194940
Klikk for å ekspandere innholdet Digitale medier og design   HIØ GENS Bachelor 40.8 Alle 224845
Klikk for å ekspandere innholdet IKT   UIA GENS Årsstudium 39.6 Alle 201187
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsbehandling   NTNU MATRS Bachelor 59.6 Alle 194287
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsbehandling   USN GENS Årsstudium 55.2 Alle 222412
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonssystemer   HIØ GENS Bachelor 45.0 26.0 224453
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsteknologi   HIØ GENS Årsstudium 40.3 Alle 224620
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsteknologi   HVL MATRS Bachelor Nytt Nytt 203436
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsteknologi, bachelor   OSLOMET MATRS Bachelor 54.8 44.8 215395
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsteknologi, Bergen   HVL MATRS Bachelor 48.4 39.4 203395
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsteknologi, Førde   HVL MATRS Bachelor Alle Alle 203829
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsteknologi, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 58.3 45.1 215620
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsvitenskap, bachelor   UIB GENS Bachelor 53.0 41.5 184453
Klikk for å ekspandere innholdet Informasjonsvitenskap, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 56.8 37.8 184189
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk   NTNU MATRS Bachelor 56.1 51.9 194395
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk   UIB MATRS Årsstudium 59.2 43.5 184188
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk   UIO MATRS Årsstudium 51.5 Alle 185187
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk, Mo i Rana   UIT MATRS Bachelor Nytt Nytt 186224
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk, Tromsø   UIT MATRS Bachelor 38.0 Alle 186395
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: bioinformatikk   UIB MATRS Bachelor 58.0 48.7 184395
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: datasikkerhet   UIB MATRS Bachelor 53.5 46.9 184940
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: datateknologi   UIB MATRS Bachelor 54.4 49.1 184829
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   HIØ MATRS Bachelor 44.5 Alle 224270
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: design, bruk og interaksjon   UIO GENS Bachelor 56.1 45.3 185830
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: digital økonomi og ledelse   UIO MATRS Bachelor 60.4 53.0 185370
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: programmering og systemarkitektur   UIO MATRS Bachelor 57.6 47.0 185829
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: robotikk og intelligente systemer   UIO REALR2 Bachelor 51.4 47.5 185832
Klikk for å ekspandere innholdet Informatikk: språkteknologi   UIO GENS Bachelor 57.2 42.5 185837
Klikk for å ekspandere innholdet IT   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211189
Klikk for å ekspandere innholdet IT og digitalisering   HIM GENS Bachelor 41.5 Alle 211449
Klikk for å ekspandere innholdet IT og informasjonssystemer, bachelor   UIA GENS Bachelor 47.4 41.1 201260
Klikk for å ekspandere innholdet IT og informasjonssystemer, Bø   USN GENS Bachelor 41.5 Alle 222449
Klikk for å ekspandere innholdet IT og informasjonssystemer, Ringerike   USN GENS Bachelor 45.7 33.2 222395
Klikk for å ekspandere innholdet IT og informasjonssystemer, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 46.9 33.5 201189
Klikk for å ekspandere innholdet IT og ledelse   USN GENS Bachelor 47.1 35.2 222955
Klikk for å ekspandere innholdet IT, nettbasert   HIM GENS Årsstudium 40.2 Alle 211187
Klikk for å ekspandere innholdet Kognitiv vitenskap   UIB GENS Bachelor 54.5 48.5 184837
Klikk for å ekspandere innholdet Kunstig intelligens   UIB MATRS Bachelor 54.0 51.4 184832
Klikk for å ekspandere innholdet Programmering   NTNU MATRS Bachelor 50.6 46.0 194673
Klikk for å ekspandere innholdet Spillteknologi og simulering   HINN MATRS Bachelor Alle Alle 209839
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon