Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Akademisk e-sport   UIA GENS Bachelor 46.7 39.4 201489
Digital forretningsutvikling   NTNU GENS Bachelor 55.9 51.5 194422
Digital infrastruktur og cybersikkerhet   NTNU MATRS Bachelor 48.9 44.8 194300
Digital infrastruktur og cybersikkerhet   NTNU MATRS Bachelor 56.2 54.1 194940
Digitale medier og design   HIØ GENS Bachelor 40.8 Alle 224845
IKT   UIA GENS Årsstudium 39.6 Alle 201187
Informasjonsbehandling   NTNU MATRS Bachelor 59.6 Alle 194287
Informasjonsbehandling   USN GENS Årsstudium 55.2 Alle 222412
Informasjonssystemer   HIØ GENS Bachelor 45.0 26.0 224453
Informasjonsteknologi   HIØ GENS Årsstudium 40.3 Alle 224620
Informasjonsteknologi   HVL MATRS Bachelor 48.4 39.4 203395
Informasjonsteknologi   HVL MATRS Bachelor Nytt Nytt 203436
Informasjonsteknologi   HVL MATRS Bachelor Alle Alle 203829
Informasjonsteknologi   OSLOMET MATRS Bachelor 54.8 44.8 215395
Informasjonsteknologi   OSLOMET GENS Årsstudium 58.3 45.1 215620
Informasjonsvitenskap   UIB GENS Årsstudium 56.8 37.8 184189
Informasjonsvitenskap   UIB GENS Bachelor 53.0 41.5 184453
Informatikk   NTNU MATRS Bachelor 56.1 51.9 194395
Informatikk   UIB MATRS Årsstudium 59.2 43.5 184188
Informatikk   UIO MATRS Årsstudium 51.5 Alle 185187
Informatikk   UIT MATRS Bachelor Nytt Nytt 186224
Informatikk   UIT MATRS Bachelor 38.0 Alle 186395
Informatikk: bioinformatikk   UIB MATRS Bachelor 58.0 48.7 184395
Informatikk: datasikkerhet   UIB MATRS Bachelor 53.5 46.9 184940
Informatikk: datateknologi   UIB MATRS Bachelor 54.4 49.1 184829
Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   HIØ MATRS Bachelor 44.5 Alle 224270
Informatikk: design, bruk og interaksjon   UIO GENS Bachelor 56.1 45.3 185830
Informatikk: digital økonomi og ledelse   UIO MATRS Bachelor 60.4 53.0 185370
Informatikk: programmering og systemarkitektur   UIO MATRS Bachelor 57.6 47.0 185829
Informatikk: robotikk og intelligente systemer   UIO REALR2 Bachelor 51.4 47.5 185832
Informatikk: språkteknologi   UIO GENS Bachelor 57.2 42.5 185837
IT   HIM GENS Årsstudium 40.2 Alle 211187
IT   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211189
IT og digitalisering   HIM GENS Bachelor 41.5 Alle 211449
IT og informasjonssystemer   UIA GENS Årsstudium 46.9 33.5 201189
IT og informasjonssystemer   UIA GENS Bachelor 47.4 41.1 201260
IT og informasjonssystemer   USN GENS Bachelor 45.7 33.2 222395
IT og informasjonssystemer   USN GENS Bachelor 41.5 Alle 222449
IT og ledelse   USN GENS Bachelor 47.1 35.2 222955
Kognitiv vitenskap   UIB GENS Bachelor 54.5 48.5 184837
Kunstig intelligens   UIB MATRS Bachelor 54.0 51.4 184832
Programmering   NTNU MATRS Bachelor 50.6 46.0 194673
Spillteknologi og simulering   HINN MATRS Bachelor Alle Alle 209839
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon