Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Forretningsjus og økonomi   USN GENS Bachelor 40.0 38.3 222867
Jus   HVL GENS Årsstudium 44.7 42.3 203246
Jus   USN GENS Bachelor 52.3 46.4 222526
Politiutdanning, Bodø   PHS POLITI Bachelor 49.8 233682
Politiutdanning, Oslo   PHS POLITI Bachelor 54.9 233681
Politiutdanning, Stavern   PHS POLITI Bachelor 51.7 233679
Rettsvitenskap   HIM GENS Bachelor 211526
Rettsvitenskap   HINN GENS Bachelor 52.0 47.2 209526
Rettsvitenskap   UIA GENS Bachelor 55.2 51.3 201526
Rettsvitenskap   UIB GENS Master 60.8 55.0 184724
Rettsvitenskap   UIS GENS Bachelor 54.1 49.6 217526
Rettsvitenskap   UIT GENS Master 60.3 54.3 186724
Rettsvitenskap (jus), høst   UIO GENS Master 63.0 56.0 185724
Rettsvitenskap (jus), vår   UIO GENS Master 61.4 54.0 185725
Toll, varehandel og grensekontroll   UIS GENS Bachelor 217906
Økonomi og jus   HVL GENS Bachelor 34.5 33.6 203526
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon