Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Forretningsjus og økonomi   USN GENS Bachelor 40.5 38.6 222867
Jus   HVL GENS Årsstudium 45.0 42.1 203246
Jus   USN GENS Bachelor 53.6 48.5 222526
Politiutdanning, Bodø   PHS POLITI Bachelor 51.6 233682
Politiutdanning, Oslo   PHS POLITI Bachelor 55.7 233681
Politiutdanning, Stavern   PHS POLITI Bachelor 53.0 233679
Rettsvitenskap   HIM GENS Bachelor 52.0 47.5 211526
Rettsvitenskap   HINN GENS Bachelor 53.9 49.8 209526
Rettsvitenskap   UIA GENS Bachelor 56.3 52.7 201526
Rettsvitenskap   UIB GENS Master 61.5 55.3 184724
Rettsvitenskap   UIS GENS Bachelor 55.4 51.5 217526
Rettsvitenskap   UIT GENS Master 61.0 54.4 186724
Rettsvitenskap (jus), høst   UIO GENS Master 63.5 56.5 185724
Rettsvitenskap (jus), vår   UIO GENS Master 62.0 54.8 185725
Toll, vareførsel og grensekontroll   UIS GENS Bachelor 57.4 51.0 217906
Økonomi og jus   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203526
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon