klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Forretningsjus og økonomi   USN GENS Bachelor 38.5 38.0 222867
Klikk for å ekspandere innholdet Jus   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203246
Klikk for å ekspandere innholdet Jus   USN GENS Bachelor 53.2 49.6 222526
Klikk for å ekspandere innholdet Politiutdanning, Bodø   PHS POLITI Bachelor 50.0 USANN.0 233682
Klikk for å ekspandere innholdet Politiutdanning, Oslo   PHS POLITI Bachelor 52.4 USANN.0 233681
Klikk for å ekspandere innholdet Politiutdanning, Stavern   PHS POLITI Bachelor 51.4 USANN.0 233679
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   HIM GENS Bachelor 52.2 49.0 211526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   HINN GENS Bachelor 54.2 50.4 209526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIA GENS Bachelor 56.5 53.0 201526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIB GENS Master 61.4 55.7 184724
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIS GENS Bachelor 56.4 52.6 217526
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap   UIT GENS Master 61.0 54.8 186724
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap (jus), høst   UIO GENS Master 63.5 57.3 185724
Klikk for å ekspandere innholdet Rettsvitenskap (jus), vår   UIO GENS Master 62.2 55.3 185725
Klikk for å ekspandere innholdet Toll, vareførsel og grensekontroll   UIS GENS Bachelor 55.0 51.0 217906
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og jus   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203526
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon