Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Forretningsjus og økonomi   USN GENS Bachelor 38.5 38.0 222867
Jus   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203246
Jus   USN GENS Bachelor 53.2 49.6 222526
Politiutdanning   PHS POLITI Bachelor 51.4 USANN.0 233679
Politiutdanning   PHS POLITI Bachelor 52.4 USANN.0 233681
Politiutdanning   PHS POLITI Bachelor 50.0 USANN.0 233682
Rettsvitenskap   HIM GENS Bachelor 52.2 49.0 211526
Rettsvitenskap   HINN GENS Bachelor 54.2 50.4 209526
Rettsvitenskap   UIA GENS Bachelor 56.5 53.0 201526
Rettsvitenskap   UIB GENS Master 61.4 55.7 184724
Rettsvitenskap   UIS GENS Bachelor 56.4 52.6 217526
Rettsvitenskap   UIT GENS Master 61.0 54.8 186724
Rettsvitenskap (jus)   UIO GENS Master 63.5 57.3 185724
Rettsvitenskap (jus)   UIO GENS Master 62.2 55.3 185725
Toll, vareførsel og grensekontroll   UIS GENS Bachelor 55.0 51.0 217906
Økonomi og jus   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203526
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon