Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Agronomi, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209320
Agronomi, årsstudium   HINN GENS Årsstudium 46.8 Alle 209362
Fiskeri- og havbruksvitenskap   UIT GENS Bachelor 50.0 45.2 186331
Havbruk og sjømat   UIB SIVING Master 49.2 42.4 184711
Havbruksdrift og ledelse   NORD GENS Bachelor 49.6 43.5 204867
Husdyrfag, velferd og produksjon   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204321
Husdyrvelferd   NORD GENS Årsstudium 46.8 41.4 204421
Husdyrvitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192321
Jakt, fiske og naturveiledning   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209172
Landbruksteknikk, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209311
Landbruksteknikk, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209668
Natur- og kulturminneoppsyn   NORD GENS Årsstudium 41.8 Alle 204420
Naturforvaltning, bachelor   NORD GENS Bachelor 44.3 Alle 204388
Naturforvaltning, årsstudium   NORD GENS Årsstudium 47.6 Alle 204172
Plantevitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192842
Reindriftsstudier   SA/SH SAMI Bachelor Avlyst Avlyst 231066
Skogbruk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209322
Utmarksforvaltning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209323
Økologisk landbruk   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209409
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon