klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Agronomi   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209320
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraftig økonomi og bioproduksjon   NORD GENS Bachelor Avlyst Avlyst 204738
Klikk for å ekspandere innholdet Fiskeri- og havbruksvitenskap   UIT GENS Bachelor 48.0 42.0 186331
Klikk for å ekspandere innholdet Havbruk (sivilingeniør)   UIB SIVING Master 54.4 51.0 184711
Klikk for å ekspandere innholdet Havbruksdrift og ledelse   NORD GENS Bachelor 47.5 42.2 204867
Klikk for å ekspandere innholdet Husdyrvelferd   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204421
Klikk for å ekspandere innholdet Husdyrvitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192321
Klikk for å ekspandere innholdet Husdyrvitenskap   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204321
Klikk for å ekspandere innholdet Jakt, fiske og naturveiledning   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209172
Klikk for å ekspandere innholdet Jordbruk   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209730
Klikk for å ekspandere innholdet Jordbruk, deltid   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209733
Klikk for å ekspandere innholdet Landbruksteknikk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209311
Klikk for å ekspandere innholdet Natur- og kulturminneoppsyn   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204420
Klikk for å ekspandere innholdet Naturforvaltning, bachelor   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204388
Klikk for å ekspandere innholdet Naturforvaltning, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204172
Klikk for å ekspandere innholdet Plantevitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192842
Klikk for å ekspandere innholdet Skogbruk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209322
Klikk for å ekspandere innholdet Utmarksforvaltning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209323
Klikk for å ekspandere innholdet Økologisk landbruk, deltid   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209409
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon