Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Agronomi   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209320
Fiskeri- og havbruksvitenskap   UIT GENS Bachelor 49.8 45.6 186331
Havbruk (sivilingeniør)   UIB SIVING Master 55.7 47.2 184711
Havbruksdrift og ledelse   NORD GENS Bachelor 46.6 42.2 204867
Husdyrfag - velferd og produksjon   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204321
Husdyrvelferd   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204421
Husdyrvitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192321
Jakt, fiske og naturveiledning   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209172
Jordbruk   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209730
Jordbruk   HINN GENS Årsstudium 45.9 Alle 209733
Landbruksteknikk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209311
Natur- og kulturminneoppsyn   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204420
Naturforvaltning   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204172
Naturforvaltning   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204388
Plantevitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192842
Sirkulær bioøkonomi   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204738
Skogbruk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209322
Utmarksforvaltning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209323
Økologisk landbruk   HINN GENS Årsstudium 49.1 Alle 209409
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon