Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Agronomi   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209320
Fiskeri- og havbruksvitenskap   UIT GENS Bachelor 50.0 45.5 186331
Havbruk (sivilingeniør)   UIB SIVING Master 52.6 Alle 184711
Havbruksdrift og ledelse   NORD GENS Bachelor 49.4 44.2 204867
Husdyrfag - velferd og produksjon   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204321
Husdyrvelferd   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204421
Husdyrvitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192321
Jakt, fiske og naturveiledning   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209172
Jordbruk   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209730
Jordbruk, deltid   HINN GENS Årsstudium Nytt Nytt 209733
Landbruksteknikk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209311
Natur- og kulturminneoppsyn   NORD GENS Årsstudium 41.0 Alle 204420
Naturforvaltning, bachelor   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204388
Naturforvaltning, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204172
Plantevitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192842
Reinnæringsstudier   SA/SH SAMI Bachelor Nytt Nytt 231467
Skogbruk   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209322
Utmarksforvaltning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209323
Økologisk landbruk   HINN GENS Årsstudium 44.3 Alle 209409
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon