Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Barnehagelærer   DMMH GENS Bachelor Alle Alle 253130
Barnehagelærer   DMMH GENS Bachelor Alle Alle 253133
Barnehagelærer   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209130
Barnehagelærer   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209132
Barnehagelærer   HIØ GENS Bachelor Alle Alle 224130
Barnehagelærer   HIØ GENS Bachelor Alle Alle 224131
Barnehagelærer   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203130
Barnehagelærer   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203134
Barnehagelærer   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203135
Barnehagelærer   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203445
Barnehagelærer   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203529
Barnehagelærer   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223130
Barnehagelærer   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223529
Barnehagelærer   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254130
Barnehagelærer   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204131
Barnehagelærer   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204132
Barnehagelærer   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204134
Barnehagelærer   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204135
Barnehagelærer   OSLOMET GENS Bachelor 42.0 Alle 215130
Barnehagelærer   OSLOMET FØHIOA Bachelor Alle Alle 215131
Barnehagelærer   UIA GENS Bachelor Alle Alle 201130
Barnehagelærer   UIA GENS Bachelor 39.0 Alle 201132
Barnehagelærer   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217130
Barnehagelærer   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217131
Barnehagelærer   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186130
Barnehagelærer   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186131
Barnehagelærer   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186132
Barnehagelærer   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186134
Barnehagelærer   USN GENS Bachelor Alle Alle 222130
Barnehagelærer   USN GENS Bachelor Alle Alle 222131
Barnehagelærer   USN GENS Bachelor Alle Alle 222132
Barnehagelærer   USN GENS Bachelor Alle Alle 222133
Barnehagelærer   USN GENS Bachelor Alle Alle 222134
Barnehagelærer   USN GENS Bachelor Alle Alle 222135
Barnehagelærer, flerkulturell forståelse   DMMH GENS Bachelor Alle Alle 253529
Barnehagelærer, ledelse   DMMH GENS Bachelor Alle Alle 253134
Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk   DMMH GENS Bachelor Alle Alle 253131
Barnehagelærer, natur- og friluftsliv   DMMH GENS Bachelor Alle Alle 253132
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   HINN LÆRALT Master Alle Alle 209547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   HINN LÆRALT Master Alle Alle 209548
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   HIØ LÆRALT Master Alle Alle 224547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203590
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203665
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   HVO LÆRALT Master Alle Alle 223547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NLA LÆRALT Master Alle Alle 254547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NLA LÆRALT Master Alle Alle 254550
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NORD LÆRALT Master Nytt Nytt 204524
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204551
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204557
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204559
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   NTNU LÆRALT Master 45.9 45.0 194084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   OSLOMET LÆRALT Master 42.6 41.5 215547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   UIA LÆRALT Master 40.0 40.1 201084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   UIS LÆRALT Master Alle Alle 217547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   UIT LÆRALT Master Alle Alle 186084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   UIT LÆRALT Master Alle Alle 186547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222548
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222557
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn med steinerpedagogikk   OSLOMET LÆRALT Master Alle Alle 215084
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203551
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203559
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving   HVL LÆRALT Master 43.7 44.3 203547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203564
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, lulesamisk   NORD LÆALTL Master Alle Alle 204590
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203599
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203548
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203557
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag   HVL LÆRALT Master 45.3 41.0 203550
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samisk   SA/SH LÆALTS Master Alle Alle 231547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, sørsamisk   NORD LÆALTØ Master Alle Alle 204564
Grunnskolelærer, 1-7. trinn   UIT LÆRALT Master Alle Alle 186521
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   HINN LÆRALT Master Alle Alle 209651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   HIØ LÆRALT Master Alle Alle 224651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203083
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   HVO LÆRALT Master Alle Alle 223651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   NLA LÆRALT Master Alle Alle 254651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   NLA LÆRALT Master Alle Alle 254660
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204083
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204657
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204659
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   UIA LÆRALT Master 43.7 44.0 201083
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   UIT LÆRALT Master Alle Alle 186083
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   UIT LÆRALT Master Alle Alle 186660
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222083
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222567
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222569
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222660
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk   HVL LÆRALT Master 44.0 40.9 203567
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk   OSLOMET LÆRALT Master 40.5 40.5 215655
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203569
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203560
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203659
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk   HVL LÆRALT Master 45.0 45.2 203655
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk   OSLOMET LÆRALT Master 41.2 38.9 215657
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk   UIS LÆRALT Master Alle Alle 217655
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk   NTNU LÆRALT Master 45.2 45.5 194651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk   NTNU LÆRALT Master 50.5 48.2 194083
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203660
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk   HVL LÆRALT Master Alle Alle 203658
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk   OSLOMET LÆRALT Master Alle Alle 215651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk   UIS LÆRALT Master Alle Alle 217651
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag   HVL LÆRALT Master 48.8 45.7 203657
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk   SA/SH LÆALTS Master Alle Alle 231651
Lektor i geografi, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master 46.5 45.8 194934
Lektor i historie, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master 52.2 50.0 194684
Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master 55.7 53.0 194597
Lektor i realfag, 8.-13. trinn   NTNU LÆREAL Master Alle Alle 194843
Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master 55.0 51.3 194945
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master 43.0 43.2 194685
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master Alle Alle 194686
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master Alle Alle 194687
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn   NTNU LÆRALT Master Alle Alle 194689
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk   UIB LÆRALT Master Alle Alle 184844
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk   UIO LÆRALT Master 49.8 45.0 185685
Lektor, 8.-13. trinn, fransk   UIB LÆRALT Master i. o. i. o. 184686
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk   UIO LÆRALT Master Alle Alle 185935
Lektor, 8.-13. trinn, historie   UIB LÆRALT Master 49.8 46.3 184684
Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag   UIS LÆRALT Master Alle Alle 217844
Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.   MF LÆRALT Master Alle Alle 190934
Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204597
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag   UIO LÆRALT Master 53.8 50.5 185844
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår   UIA LÆRALT Master 50.4 46.5 201685
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår   UIA LÆRALT Master 52.0 52.0 201684
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår   UIA LÆRALT Master 52.3 51.0 201597
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår   UIA LÆRALT Master 48.3 48.2 201687
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår   UIA LÆRALT Master 47.8 47.9 201934
Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk   UIB LÆREAL Master Alle Alle 184843
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk   UIB LÆRALT Master Alle Alle 184817
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk   UIO LÆRALT Master Alle Alle 185817
Lektor, 8.-13. trinn, realfag   NMBU LÆREAL Master Alle Alle 192843
Lektor, 8.-13. trinn, realfag   UIO LÆREA2 Master Alle Alle 185843
Lektor, 8.-13. trinn, realfag   UIS LÆREAL Master Alle Alle 217843
Lektor, 8.-13. trinn, realfag   UIT LÆREA2 Master Alle Alle 186843
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap   UIB LÆRALT Master Alle Alle 184580
Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag   NORD LÆRALT Master Alle Alle 204934
Lektor, 8.-13. trinn, sosiologi   UIB LÆRALT Master 55.0 52.4 184934
Lektor, 8.-13. trinn, spansk   UIB LÆRALT Master Alle Alle 184935
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag   UIT LÆRALT Master Alle Alle 186844
Lektor, 8.-13. trinn, språkfag   HINN LÆRALT Master Alle Alle 209935
Lektor, 8.-13. trinn, tysk   UIB LÆRALT Master i. o. i. o. 184689
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår   UIA LÆREAL Master Alle Alle 201697
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår   UIA LÆREAL Master Alle Alle 201843
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår   UIA LÆRALT Master Alle Alle 201935
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår   UIA LÆRALT Master 55.2 51.5 201945
Lektor, historie, 8.-13. trinn   USN LÆRALT Master Alle Alle 222684
Lærer i praktiske og estetiske fag, 1.-13., musikk   NORD LÆMUNT Master Alle Alle 204575
Lærer, 1.-13. trinn, design, kunst og håndverk   OSLOMET LÆRER Master Alle Alle 215574
Lærer, 1.-13. trinn, design, kunst og håndverk   USN LÆRER Master Nytt Nytt 222574
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag   HINN LÆRER Master Alle Alle 209566
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag   HVL LÆRER Master Nytt Nytt 203541
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag   HVL LÆRER Master 49.9 46.8 203566
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag   NIH LÆRER Master 53.2 49.1 150566
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag   OSLOMET LÆRER Master 47.3 45.0 215566
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag   USN LÆRER Master Alle Alle 222566
Lærer, 1.-13. trinn, musikk   HINN LÆRMUH Master Alle Alle 209575
Lærer, 1.-13. trinn, musikk   HVL LÆMUSS Master Alle Alle 203575
Lærerutdanning for tospråklige   UIA LÆRTON Bachelor Alle Alle 201511
Samisk barnehagelærerutdanning - fleksibel   SA/SH SAMI Bachelor Nytt Nytt 231131
Trafikklærer   NORD TRAF Kandidat 41.4 USANN.0 204696
Trafikklærer   OSLOMET TRAF Kandidat 51.7 Nytt 215696
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk   OSLOMET YLBYGA Bachelor i. o. USANN.0 215109
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk   OSLOMET YLBYGA Bachelor 46.1 0.0 215953
Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi   OSLOMET YLEL Bachelor i. o. USANN.0 215127
Yrkesfaglærer i elektro og datateknologi   OSLOMET YLEL Bachelor Alle Nytt 215954
Yrkesfaglærer i elektro- og datateknologi   NORD YLEL Bachelor Alle Nytt 204127
Yrkesfaglærer i frisør, blomster, interiør, ekspd.   OSLOMET YLFBI Bachelor Alle Nytt 215535
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag   OSLOMET YLHS Bachelor 39.0 USANN.0 215123
Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling   OSLOMET YLDT Bachelor Alle Nytt 215126
Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod.   OSLOMET YLIM Bachelor Alle Nytt 215533
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag   OSLOMET YLREMA Bachelor Alle Nytt 215124
Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv   NORD YLSERV Bachelor Alle Nytt 204105
Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag   OSLOMET YLTEKP Bachelor i. o. USANN.0 215129
Yrkesfaglærer i teknologi og industrifag   OSLOMET YLTEKP Bachelor i. o. 0.0 215958
Yrkesfaglærer i teknologi- og industrifag   NORD YLTEKP Bachelor Alle Nytt 204129
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk   NORD YLBYGA Bachelor Alle Nytt 204109
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk   NTNU YLBYGA Bachelor Alle Nytt 194109
Yrkesfaglærer, elektro og datateknologi   NTNU YLEL Bachelor Alle Nytt 194127
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag   NORD YLHS Bachelor Alle Nytt 204123
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag   NTNU YLHS Bachelor Alle Nytt 194123
Yrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod.   NORD YLIM Bachelor Alle Nytt 204231
Yrkesfaglærer, naturbruk   NORD YLNAT Bachelor Alle Nytt 204581
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag   NORD YLREMA Bachelor Alle Nytt 204124
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag   NTNU YLREMA Bachelor Alle Nytt 194124
Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag   NTNU YLTEKP Bachelor Alle Nytt 194129
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon