Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
3D art, Animation and VFX   NORD 3DARTN Bachelor Alle Alle 204430
Arkivvitenskap   OSLOMET GENS Bachelor 49.4 Alle 215085
Audiovisuelle medier   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209262
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186336
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 43.8 Alle 215336
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 54.9 Alle 215603
Dokumentasjonsforvaltning   OSLOMET GENS Årsstudium 56.9 Alle 215528
Film og TV produksjon   NORD TVFINO Bachelor Alle Alle 204089
Film- og videoproduksjon   NTNU GENS Bachelor 55.2 52.5 194646
Filmvitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 38.2 36.4 194847
Filmvitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 48.2 46.3 194262
Fjernsyns- og multimedieproduksjon   UIS GENS Bachelor 49.3 45.3 217046
Fotojournalistikk   OSLOMET FOTO Bachelor Alle Alle 215848
Grafisk design   NTNU GENS Bachelor 50.9 46.1 194149
Interaksjonsdesign   NTNU GENS Bachelor 47.3 Alle 194264
Journalistikk   HVO GENS Bachelor 52.5 49.2 223454
Journalistikk   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204454
Journalistikk   OSLOMET NORSK4 Bachelor 56.8 48.7 215454
Journalistikk   UIB GENS Bachelor 56.9 53.6 184454
Journalistikk   UIS GENS Bachelor 49.6 44.0 217454
Journalistikk, bachelor   NLA GENS Bachelor 32.5 33.2 254454
Journalistikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254604
Kommunikasjon   UIS GENS Årsstudium 56.1 44.0 217177
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor   UIA GENS Bachelor 44.1 39.1 201850
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 47.2 36.0 201794
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor   UIA GENS Bachelor 50.8 47.6 201851
Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 52.3 41.7 201663
Kulturprosjektledelse   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209654
Medie- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186846
Medie- og interaksjonsdesign   UIB GENS Bachelor 53.8 47.7 184430
Medieproduksjon   HVO GENS Bachelor 47.6 43.2 223845
Medieproduksjon   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186838
Medier og kommunikasjon, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 53.3 47.3 215850
Medier og kommunikasjon, bachelor   UIB GENS Bachelor 48.0 43.1 184851
Medier og kommunikasjon, bachelor   UIO GENS Bachelor 51.9 44.5 185851
Medier og kommunikasjon, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 58.2 51.2 215604
Medier og kommunikasjon, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 53.3 46.4 184663
Medier og kommunikasjon, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 55.7 44.5 185604
Medievitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 42.3 38.3 194851
Medievitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 47.0 40.2 194136
PR, kommunikasjon og media   HVO GENS Bachelor 44.0 40.0 223453
Skolebibliotekkunnskap   UIA GENS Bachelor 49.7 Alle 201336
Spill- og opplevelsesteknologi   NORD SOTEKN Bachelor Alle Alle 204673
TV-ledelse   HINN TVPRO Bachelor i. o. i. o. 209534
Tv-produksjon   UIB GENS Bachelor 57.3 51.1 184534
TV-regi   HINN TVREG Bachelor i. o. i. o. 209847
TV-teknikk   HINN TVTEK Bachelor i. o. i. o. 209264
Visuell kommunikasjon   USN GENS Bachelor 48.8 42.4 222251
Webdesign   NTNU GENS Årsstudium 48.2 Alle 194604
Webutvikling   NTNU GENS Bachelor 48.5 39.6 194046
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon