klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Arkivvitenskap   OSLOMET GENS Bachelor 48.1 Alle 215085
Klikk for å ekspandere innholdet Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186336
Klikk for å ekspandere innholdet Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 38.6 Alle 215336
Klikk for å ekspandere innholdet Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 51.1 Alle 215603
Klikk for å ekspandere innholdet CG, Art and Animation   NORD 3DARTN Bachelor Alle Alle 204430
Klikk for å ekspandere innholdet Dokumentasjonsforvaltning, deltid   OSLOMET GENS Årsstudium 54.2 Alle 215528
Klikk for å ekspandere innholdet Film- og TV-produksjon   NORD TVFINO Bachelor Alle Alle 204089
Klikk for å ekspandere innholdet Film- og tv-produksjon   UIB GENS Bachelor 56.9 51.9 184534
Klikk for å ekspandere innholdet Film- og videoproduksjon   NTNU GENS Bachelor 57.7 54.5 194646
Klikk for å ekspandere innholdet Filmvitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 35.7 31.0 194847
Klikk for å ekspandere innholdet Filmvitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 45.0 33.5 194262
Klikk for å ekspandere innholdet Fjernsyns- og multimedieproduksjon   UIS GENS Bachelor 50.0 45.2 217046
Klikk for å ekspandere innholdet Fotojournalistikk   OSLOMET FOTO Bachelor Alle Alle 215848
Klikk for å ekspandere innholdet Grafisk design   NTNU GENS Bachelor 50.0 46.5 194149
Klikk for å ekspandere innholdet Interaksjonsdesign   NTNU GENS Bachelor 44.8 Alle 194264
Klikk for å ekspandere innholdet Internasjonal kommunikasjon   HIØ GENS Bachelor Alle Alle 224455
Klikk for å ekspandere innholdet Journalistikk   HVO GENS Bachelor 51.5 49.0 223454
Klikk for å ekspandere innholdet Journalistikk   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204454
Klikk for å ekspandere innholdet Journalistikk   OSLOMET NORSK4 Bachelor 56.7 50.9 215454
Klikk for å ekspandere innholdet Journalistikk   UIB GENS Bachelor 57.5 53.4 184454
Klikk for å ekspandere innholdet Journalistikk   UIS GENS Bachelor 47.4 45.3 217454
Klikk for å ekspandere innholdet Journalistikk, bachelor   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254454
Klikk for å ekspandere innholdet Journalistikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254604
Klikk for å ekspandere innholdet Kommunikasjon   UIS GENS Årsstudium 50.0 38.3 217177
Klikk for å ekspandere innholdet Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor   UIA GENS Bachelor 39.0 38.2 201850
Klikk for å ekspandere innholdet Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium   UIA GENS Årsstudium Alle Alle 201794
Klikk for å ekspandere innholdet Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor   UIA GENS Bachelor 47.7 44.6 201851
Klikk for å ekspandere innholdet Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 46.0 42.0 201663
Klikk for å ekspandere innholdet Medie- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186846
Klikk for å ekspandere innholdet Medie- og interaksjonsdesign   UIB GENS Bachelor 53.9 49.9 184430
Klikk for å ekspandere innholdet Medieproduksjon   HVO GENS Bachelor 43.1 40.6 223845
Klikk for å ekspandere innholdet Medier og kommunikasjon, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 52.9 48.7 215850
Klikk for å ekspandere innholdet Medier og kommunikasjon, bachelor   UIB GENS Bachelor 46.2 44.2 184851
Klikk for å ekspandere innholdet Medier og kommunikasjon, bachelor   UIO GENS Bachelor 50.0 44.3 185851
Klikk for å ekspandere innholdet Medier og kommunikasjon, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 55.3 48.3 215604
Klikk for å ekspandere innholdet Medier og kommunikasjon, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 52.1 43.5 184663
Klikk for å ekspandere innholdet Medier og kommunikasjon, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 53.1 43.6 185604
Klikk for å ekspandere innholdet Medievitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 42.5 41.0 194851
Klikk for å ekspandere innholdet Medievitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 40.5 39.1 194136
Klikk for å ekspandere innholdet PR, kommunikasjon og media   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223453
Klikk for å ekspandere innholdet Skolebibliotekkunnskap, deltid   UIA GENS Bachelor 44.8 Alle 201336
Klikk for å ekspandere innholdet Spill- og opplevelsesteknologi   NORD SOTEKN Bachelor Alle Alle 204673
Klikk for å ekspandere innholdet TV-ledelse   HINN TVPRO Bachelor i. o. i. o. 209534
Klikk for å ekspandere innholdet TV-regi   HINN TVREG Bachelor i. o. i. o. 209847
Klikk for å ekspandere innholdet TV-teknikk   HINN TVTEK Bachelor i. o. i. o. 209264
Klikk for å ekspandere innholdet Visuell kommunikasjon   USN GENS Bachelor 49.2 35.5 222251
Klikk for å ekspandere innholdet Webdesign   NTNU GENS Årsstudium 42.7 Alle 194604
Klikk for å ekspandere innholdet Webutvikling   NTNU GENS Bachelor 47.1 Alle 194046
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon