Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Arkivvitenskap   OSLOMET GENS Bachelor 48.1 Alle 215085
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186336
Bibliotek- og informasjonsvitenskap   OSLOMET GENS Bachelor 38.6 Alle 215336
Bibliotek- og informasjonsvitenskap   OSLOMET GENS Årsstudium 51.1 Alle 215603
CG, Art and Animation   NORD 3DARTN Bachelor Alle Alle 204430
Dokumentasjonsforvaltning   OSLOMET GENS Årsstudium 54.2 Alle 215528
Film- og TV-produksjon   NORD TVFINO Bachelor Alle Alle 204089
Film- og tv-produksjon   UIB GENS Bachelor 56.9 51.9 184534
Film- og videoproduksjon   NTNU GENS Bachelor 57.7 54.5 194646
Filmvitenskap   NTNU GENS Årsstudium 45.0 33.5 194262
Filmvitenskap   NTNU GENS Bachelor 35.7 31.0 194847
Fjernsyns- og multimedieproduksjon   UIS GENS Bachelor 50.0 45.2 217046
Fotojournalistikk   OSLOMET FOTO Bachelor Alle Alle 215848
Grafisk design   NTNU GENS Bachelor 50.0 46.5 194149
Interaksjonsdesign   NTNU GENS Bachelor 44.8 Alle 194264
Internasjonal kommunikasjon   HIØ GENS Bachelor Alle Alle 224455
Journalistikk   HVO GENS Bachelor 51.5 49.0 223454
Journalistikk   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254454
Journalistikk   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254604
Journalistikk   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204454
Journalistikk   OSLOMET NORSK4 Bachelor 56.7 50.9 215454
Journalistikk   UIB GENS Bachelor 57.5 53.4 184454
Journalistikk   UIS GENS Bachelor 47.4 45.3 217454
Kommunikasjon   UIS GENS Årsstudium 50.0 38.3 217177
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier   UIA GENS Årsstudium Alle Alle 201794
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier   UIA GENS Bachelor 39.0 38.2 201850
Kommunikasjon, medieproduksjon   UIA GENS Årsstudium 46.0 42.0 201663
Kommunikasjon, medieproduksjon   UIA GENS Bachelor 47.7 44.6 201851
Medie- og dokumentasjonsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186846
Medie- og interaksjonsdesign   UIB GENS Bachelor 53.9 49.9 184430
Medieproduksjon   HVO GENS Bachelor 43.1 40.6 223845
Medier og kommunikasjon   OSLOMET GENS Årsstudium 55.3 48.3 215604
Medier og kommunikasjon   OSLOMET GENS Bachelor 52.9 48.7 215850
Medier og kommunikasjon   UIB GENS Årsstudium 52.1 43.5 184663
Medier og kommunikasjon   UIB GENS Bachelor 46.2 44.2 184851
Medier og kommunikasjon   UIO GENS Årsstudium 53.1 43.6 185604
Medier og kommunikasjon   UIO GENS Bachelor 50.0 44.3 185851
Medievitenskap   NTNU GENS Årsstudium 40.5 39.1 194136
Medievitenskap   NTNU GENS Bachelor 42.5 41.0 194851
PR, kommunikasjon og media   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223453
Skolebibliotekkunnskap   UIA GENS Bachelor 44.8 Alle 201336
Spill- og opplevelsesteknologi   NORD SOTEKN Bachelor Alle Alle 204673
TV-ledelse   HINN TVPRO Bachelor i. o. i. o. 209534
TV-regi   HINN TVREG Bachelor i. o. i. o. 209847
TV-teknikk   HINN TVTEK Bachelor i. o. i. o. 209264
Visuell kommunikasjon   USN GENS Bachelor 49.2 35.5 222251
Webdesign   NTNU GENS Årsstudium 42.7 Alle 194604
Webutvikling   NTNU GENS Bachelor 47.1 Alle 194046
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon