Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Pedagogikk   UIO GENS Bachelor 48.0 40.0 185852
Pedagogikk - fleksibelt   HINN GENS Bachelor 42.8 Alle 209568
Pedagogikk med vekt på spesped og interkult. ped.   NLA GENS Bachelor 42.1 33.0 254853
Pedagogikk og bærekraft   VID GENS Årsstudium Nytt Nytt 251220
Pedagogikk, bachelor   HINN GENS Bachelor 41.4 33.8 209852
Pedagogikk, bachelor   NLA GENS Bachelor 43.4 38.1 254852
Pedagogikk, bachelor   NTNU GENS Bachelor 47.7 41.0 194852
Pedagogikk, bachelor   UIA GENS Bachelor 47.3 40.0 201852
Pedagogikk, bachelor   UIB GENS Bachelor 47.5 42.9 184852
Pedagogikk, bachelor   UIT GENS Bachelor 41.2 Alle 186852
Pedagogikk, årsstudium   HINN GENS Årsstudium 47.9 36.8 209220
Pedagogikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254220
Pedagogikk, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 51.7 44.2 194220
Pedagogikk, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 54.2 44.0 201676
Pedagogikk, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 56.6 45.3 184220
Pedagogikk, årsstudium   UIT GENS Årsstudium 51.4 42.0 186220
Spesialpedagogikk   HINN GENS Bachelor 45.6 38.2 209853
Spesialpedagogikk   UIA GENS Bachelor 50.9 43.2 201853
Spesialpedagogikk   UIB GENS Bachelor 48.4 40.0 184853
Spesialpedagogikk   UIO GENS Bachelor 49.2 40.2 185853
Spesialpedagogikk   UIT GENS Bachelor 51.3 34.8 186853
Spesialpedagogikk   USN GENS Bachelor 47.0 36.0 222853
Ungdomskunnskap   USN GENS Årsstudium 51.1 39.0 222351
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon