klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk   UIO GENS Bachelor 45.1 39.0 185852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk - fleksibelt, deltid   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209568
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk med vekt på spesped og interkult. ped.   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254853
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   NLA GENS Bachelor 35.0 32.4 254852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   NTNU GENS Bachelor 41.1 37.4 194852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   UIA GENS Bachelor 44.8 38.5 201852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   UIB GENS Bachelor 45.3 40.4 184852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, bachelor   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186852
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 48.3 39.1 194220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 50.0 43.3 201676
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 51.2 41.1 184220
Klikk for å ekspandere innholdet Pedagogikk, årsstudium   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186220
Klikk for å ekspandere innholdet Skolefritidspedagogikk, deltid   UIS GENS Bachelor Nytt Nytt 217852
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   HINN GENS Bachelor 37.6 Alle 209853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIA GENS Bachelor 48.8 42.0 201853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIB GENS Bachelor 48.1 42.0 184853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIO GENS Bachelor 47.2 39.3 185853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   UIT GENS Bachelor 35.4 Alle 186853
Klikk for å ekspandere innholdet Spesialpedagogikk   USN GENS Bachelor 39.5 Alle 222853
Klikk for å ekspandere innholdet Ungdomskunnskap   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222351
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon