Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Aktuarfag og dataanalyse   UIB REALR2 Master i. o. i. o. 184540
Akvakultur   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192298
Akvamedisin   UIT REALFA Master 51.5 46.7 186709
Anvendt matematikk   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184555
Biologi   NMBU REALFA Bachelor 50.2 48.8 192327
Biologi   NORD REALFA Bachelor Alle Alle 204327
Biologi   NTNU REALFA Bachelor 53.5 53.5 194327
Biologi   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201184
Biologi   UIA REALFA Bachelor Alle Alle 201327
Biologi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184327
Biologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186327
Biologi og kjemi, realfag   NTNU REALFA Årsstudium 56.2 54.6 194184
Biologisk kjemi   UIS REALFA Bachelor Alle Alle 217860
Biomarin innovasjon   NTNU GENS Bachelor 50.5 49.5 194298
Biomedisin   UIT REALFA Bachelor 41.4 49.5 186427
Bioteknologi   NMBU REALFA Bachelor 54.2 54.5 192299
Bioteknologi   NTNU REALFA Bachelor 45.1 48.2 194427
Bioteknologi   NTNU REALFA Master 61.2 58.2 194855
Bioteknologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186299
Biovitenskap   UIO REALFA Bachelor 44.4 44.0 185327
Elektronikk, informatikk og teknologi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185856
Energi- og miljøfysikk   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192857
Fiskehelse - akvamedisin   UIB REALFA Master 57.7 50.5 184827
Fornybar energi og nanoteknologi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185863
Frie realfag   NMBU REALFA Årsstudium 49.6 Alle 192233
Fysikk   NTNU REALR2 Bachelor 49.8 52.4 194857
Fysikk   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201661
Fysikk   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184857
Fysikk og astronomi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185857
Geofysikk og klima   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185915
Geologi   NTNU REALFA Bachelor 57.0 53.0 194859
Geologi   UIT REALFA Bachelor Alle Alle 186859
Geologi og geofare   HVL REALFA Bachelor Alle Alle 203469
Geologi og geografi   UIO REALFA Bachelor 49.7 Alle 185858
Geovitenskap, retning geofysikk   UIB REALFA Bachelor 48.2 49.0 184915
Geovitenskap, retning geologi   UIB REALFA Bachelor i. o. i. o. 184859
Honoursprogram, Realfag   UIO REALR2 Bachelor 61.0 61.4 185747
Industriell matematikk   UIA REALFA Bachelor Alle Alle 201862
Informatikk-matematikk-økonomi   UIB REALFA Bachelor 49.6 47.2 184306
Kjemi   NMBU REALFA Bachelor 47.8 Alle 192332
Kjemi   NTNU REALR2 Bachelor 48.0 46.5 194860
Kjemi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184860
Kjemi   UIT REALR2 Bachelor Alle Alle 186860
Kjemi og biokjemi   UIO REALR2 Bachelor Alle Alle 185860
Kjernefysikk og nukleærteknologi   UIO REALR2 Bachelor Nytt Nytt 185121
Klima-, atmosfære- og havfysikk   UIB REALR2 Bachelor Alle Alle 184916
Matematikk   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201205
Matematikk   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184862
Matematikk   UIS REALFA Årsstudium Alle Alle 217205
Matematikk   UIT REALR2 Årsstudium Alle Alle 186205
Matematikk med informatikk   UIO REALR2 Bachelor 46.3 Alle 185306
Matematikk og fysikk   UIS REALFA Master Alle Alle 217747
Matematikk og økonomi   UIO REALR2 Bachelor 46.7 Alle 185862
Matematiske fag   NTNU REALR2 Årsstudium Alle Alle 194205
Matematiske fag   NTNU REALR2 Bachelor Alle Alle 194862
Matematiske realfag   UIT REALR2 Bachelor Alle Alle 186862
Matvitenskap og ernæring   NMBU REALFA Master Alle Alle 192948
Medisinsk og biologisk kjemi   NTNU REALFA Årsstudium 63.1 59.3 194163
Medisinske og biologiske fag   NTNU REALFA Årsstudium Alle Alle 194186
Miljøvitenskap   NMBU REALFA Bachelor Alle Alle 192377
Molekylærbiologi   UIB REALFA Bachelor Alle Alle 184865
Natur og miljø   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222605
Natur- og miljøforvaltning   USN GENS Bachelor Alle Alle 222315
Naturfag   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254662
Naturfag   UIA REALFA Årsstudium Alle Alle 201670
Naturvitenskapelige fag   UIB REALFA Årsstudium i. o. i. o. 184670
Nautikk   UIT NATTEK Bachelor Alle Alle 186049
Realfag   UIO REALR2 Årsstudium Alle Alle 185233
Skogfag   NMBU GENS Bachelor 52.3 45.2 192322
Statistikk og data science   UIB REALR2 Bachelor i. o. i. o. 184914
Økologi og naturforvaltning   NMBU REALFA Bachelor 55.4 47.3 192388
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon