Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse   HINN GENS Bachelor Nytt Nytt 209591
Digital serviceledelse   UIS GENS Bachelor Nytt Nytt 217470
Event- og Sport Management   USN GENS Årsstudium 43.5 Alle 222663
Hotelledelse   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217255
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203317
Reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv   HINN GENS Årsstudium Nytt Nytt 209527
Reiselivsledelse   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203330
Reiselivsledelse   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203754
Reiselivsledelse   UIS GENS Bachelor Alle Alle 217317
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon