Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet   OSLOMET GENS Bachelor 51.5 45.0 215138
Bedriftsøkonomi   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211164
Bedriftsøkonomi   HIØ GENS Årsstudium 45.1 Alle 224398
Bedriftsøkonomi   UIT GENS Årsstudium 30.2 Alle 186164
Bedriftsøkonomi, Hamar, deltid   HINN GENS Årsstudium 45.7 Alle 209398
Bedriftsøkonomi, Rena   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209164
Bedriftsøkonomi, Rena, deltid   HINN GENS Årsstudium Nytt Nytt 209207
Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211389
Bærekraftsøkonomi   HINN GENS Bachelor 35.1 Alle 209389
Digital økonomi og ledelse   HVL GENS Årsstudium Nytt Nytt 203218
Eiendomsmegling   HINN GENS Bachelor 42.5 36.7 209368
Eiendomsmegling   HVL GENS Bachelor 41.9 38.5 203368
Eiendomsmegling   USN GENS Bachelor 42.7 38.8 222368
Eiendomsmegling og markedsanalyser   NORD GENS Bachelor 43.1 41.4 204368
Helseledelse og helseøkonomi   UIO GENS Bachelor 59.8 46.3 185465
Innovasjon og entreprenørskap   USN GENS Bachelor i. o. i. o. 222895
Innovasjon og ledelse, Kristiansand   NLA GENS Bachelor 36.5 34.5 254525
Innovasjon og ledelse, Oslo   NLA GENS Bachelor 43.4 37.0 254895
Internasjonal markedsføring   NORD GENS Bachelor 34.5 34.5 204473
Internasjonal markedsføring og reiseliv   USN GENS Bachelor i. o. i. o. 222473
Juss og økonomi   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211218
Ledelse   UIT GENS Årsstudium 44.5 Alle 186664
Ledelse og digitalisering   HINN GENS Bachelor 38.5 Alle 209867
Ledelse, innovasjon og marked, Harstad   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186470
Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø   UIT GENS Bachelor 42.8 39.0 186867
Logistikk og Supply Chain Management   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211292
Logistikkledelse   NTNU GENS Bachelor 47.6 40.4 194432
Luftfartsledelse   NORD GENS Årsstudium 41.7 Alle 204527
Marin logistikk og økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211432
Markedsføring og ledelse   UIA GENS Bachelor 45.8 43.9 201359
Markedsføring, innovasjon og ledelse   NTNU GENS Bachelor 43.8 41.5 194359
Markedsføringsledelse   USN GENS Bachelor 31.0 31.4 222359
Music Business - Management   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209476
Music Business - Production   HINN GENS Bachelor 39.6 32.4 209714
Offentlig administrasjon og ledelse   UIO GENS Bachelor 55.2 47.5 185452
Offentlig styring, ledelse og økonomi   HINN GENS Årsstudium 39.9 Alle 209215
Organisasjon og ledelse, Lillehammer   HINN GENS Bachelor 41.6 35.4 209525
Organisasjon og ledelse, Rena   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209162
Organisasjon og ledelse, Rena, deltid   HINN GENS Årsstudium 41.2 Alle 209664
Organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert   HINN GENS Årsstudium Nytt Nytt 209583
Organisasjon og personalledelse   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211232
Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø   NORD GENS Årsstudium 47.6 Alle 204162
Personalledelse og kompetanseutvikling, Levanger   NORD GENS Årsstudium 49.3 Alle 204583
Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204232
Petroleumslogistikk og økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211866
Planlegging og administrasjon   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223452
Praktisk prosjektledelse   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186162
Regnskap   HIØ GENS Bachelor 43.0 Alle 224516
Regnskap og økonomirådgivning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209516
Regnskap og økonomirådgivning, nettbasert   HINN GENS Bachelor Nytt Nytt 209404
Samfunnsøkonomi   NMBU GENS Bachelor 51.4 43.0 192468
Samfunnsøkonomi med datavitenskap   UIT GENS Bachelor i. o. i. o. 186898
Samfunnsøkonomi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 52.6 48.0 194898
Samfunnsøkonomi, bachelor   UIB MATTE4 Bachelor 49.7 47.0 184369
Samfunnsøkonomi, bachelor   UIO GENS Bachelor 56.5 48.7 185898
Samfunnsøkonomi, master   NTNU MATRS Master 50.7 48.4 194818
Samfunnsøkonomi, master   UIB MATRS Master 52.8 49.1 184698
Samfunnsøkonomi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 53.6 47.9 194239
Samfunnsøkonomi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 53.8 49.3 184239
Samfunnsøkonomi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 58.6 48.5 185239
Samfunnsøkonomisk analyse   UIO MATRS Master 55.5 45.7 185698
Serviceledelse og markedsføring   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209470
Shipping management   NTNU GENS Bachelor 49.6 46.0 194470
Sirkulær Bioøkonomi   NORD GENS Bachelor Nytt Nytt 204738
Siviløkonom   NORD MATRS Master 44.2 41.6 204345
Siviløkonom   USN MATRS Master Alle Alle 222345
Siviløkonomutdanningen   NHH MATRS Master 58.3 54.5 191345
Sport Management   HINN GENS Bachelor 40.0 38.0 209485
Økonomi og administrasjon   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211369
Økonomi og administrasjon   HIØ GENS Bachelor 42.2 37.9 224035
Økonomi og administrasjon   NMBU GENS Bachelor 50.5 43.8 192369
Økonomi og administrasjon   OSLOMET GENS Bachelor 53.3 48.2 215369
Økonomi og administrasjon   UIA GENS Bachelor 47.9 46.4 201369
Økonomi og administrasjon   UIS GENS Bachelor 46.5 43.4 217369
Økonomi og administrasjon - siviløkonom   UIA MATRS Master 46.5 46.0 201345
Økonomi og administrasjon, Alta   UIT GENS Bachelor 46.6 Alle 186468
Økonomi og administrasjon, Bergen   HVL GENS Bachelor 52.6 48.6 203369
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor   NTNU GENS Bachelor 44.3 41.3 194369
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor, deltid   NTNU GENS Bachelor 58.9 Alle 194404
Økonomi og administrasjon, Gjøvik, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 46.7 33.9 194160
Økonomi og administrasjon, Harstad   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186035
Økonomi og administrasjon, Haugesund   HVL GENS Bachelor 38.5 32.8 203404
Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid   HVL GENS Bachelor 55.0 Alle 203414
Økonomi og administrasjon, Kristiansand   NLA GENS Bachelor 38.0 33.5 254035
Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor   HINN GENS Bachelor 42.2 39.6 209035
Økonomi og administrasjon, Lillehammer, årsstudium   HINN GENS Årsstudium 51.5 50.0 209232
Økonomi og administrasjon, Narvik   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186410
Økonomi og administrasjon, Oslo   NLA GENS Bachelor 43.6 40.0 254470
Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209369
Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor, nettbasert   HINN GENS Bachelor Nytt Nytt 209515
Økonomi og administrasjon, Sogndal   HVL GENS Bachelor 39.3 36.0 203515
Økonomi og administrasjon, Tromsø   UIT GENS Bachelor 45.5 41.5 186369
Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor   NTNU GENS Bachelor 54.3 51.0 194035
Økonomi og administrasjon, Trondheim, master   NTNU MATRS Master Nytt Nytt 194345
Økonomi og administrasjon, Trondheim, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 62.6 53.3 194218
Økonomi og administrasjon, Ålesund, bachelor   NTNU GENS Bachelor 45.8 42.5 194414
Økonomi og digitalisering   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204398
Økonomi og ledelse   NTNU GENS Årsstudium 51.9 40.0 194162
Økonomi og ledelse   OSLOMET GENS Årsstudium 62.2 51.1 215162
Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor   NORD GENS Bachelor 41.2 35.7 204342
Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204164
Økonomi og ledelse, Bø   USN GENS Bachelor 36.5 Alle 222470
Økonomi og ledelse, deltid   OSLOMET GENS Årsstudium 63.6 44.9 215253
Økonomi og ledelse, Drammen   USN GENS Bachelor 47.2 42.0 222330
Økonomi og ledelse, Kongsberg   USN GENS Bachelor 38.5 27.5 222404
Økonomi og ledelse, Ringerike   USN GENS Bachelor 38.4 30.5 222414
Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor   NORD GENS Bachelor 40.3 Alle 204404
Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204625
Økonomi og ledelse, Vestfold   USN GENS Bachelor 47.1 40.0 222369
Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204453
Økonomi, ledelse og IT   NMBU GENS Bachelor Nytt Nytt 192591
Økonomi, markedsføring og ledelse, Bodø   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204218
Økonomi, markedsføring og ledelse, Stjørdal   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204209
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon