Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Administrasjon og ledelse   HVL GENS Årsstudium Nytt Nytt 203162
Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet   OSLOMET GENS Bachelor 49.4 45.0 215138
Bedriftsøkonomi   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211164
Bedriftsøkonomi   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209164
Bedriftsøkonomi   HINN GENS Årsstudium 51.0 Alle 209207
Bedriftsøkonomi   HINN GENS Årsstudium 37.1 Alle 209398
Bedriftsøkonomi   HIØ GENS Årsstudium Alle Alle 224398
Bedriftsøkonomi   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186164
Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211389
Bærekraftig økonomi og ledelse   NMBU GENS Årsstudium Nytt Nytt 192253
Bærekraftsøkonomi   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209389
Digital økonomi og ledelse   HVL GENS Årsstudium Nytt Nytt 203218
Eiendomsmegling   HINN GENS Bachelor 38.2 34.3 209368
Eiendomsmegling   HVL GENS Bachelor 35.5 37.5 203368
Eiendomsmegling   USN GENS Bachelor 41.3 38.2 222368
Eiendomsmegling og markedsanalyser   NORD GENS Bachelor 36.9 37.8 204368
Helseledelse og helseøkonomi   UIO GENS Bachelor 57.0 46.0 185465
Innovasjon og entreprenørskap   USN GENS Bachelor Alle Alle 222895
Innovasjon, markedsføring og ledelse   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254525
Innovasjon, markedsføring og ledelse   NLA GENS Bachelor 41.9 36.2 254895
Internasjonal markedsføring   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204473
Internasjonal markedsføring og reiseliv   USN GENS Bachelor Alle Alle 222473
Juss og økonomi   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211218
Ledelse   UIT GENS Årsstudium 40.2 Alle 186664
Ledelse og digitalisering   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209867
Ledelse, innovasjon og marked   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186470
Ledelse, innovasjon og marked   UIT GENS Bachelor 39.3 31.9 186867
Logistikk   HIM GENS Årsstudium Nytt Nytt 211627
Logistikk og Supply Chain Management   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211292
Logistikkledelse   NTNU GENS Bachelor 44.0 34.3 194432
Luftfartsledelse   NORD GENS Årsstudium 39.1 Alle 204527
Marin logistikk og økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211432
Markedsføring og ledelse   UIA GENS Bachelor 46.0 45.3 201359
Markedsføring, innovasjon og ledelse   NTNU GENS Bachelor 43.2 41.9 194359
Markedsføringsledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222359
Offentlig administrasjon og ledelse   UIO GENS Bachelor 53.8 48.4 185452
Offentlig styring, ledelse og økonomi   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209215
Organisasjon og ledelse   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209162
Organisasjon og ledelse   HINN GENS Bachelor 37.6 Alle 209525
Organisasjon og ledelse   HINN GENS Årsstudium 55.2 Alle 209583
Organisasjon og ledelse   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209664
Organisasjon og personalledelse   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211232
Personalledelse og kompetanseutvikling   NORD GENS Årsstudium 39.7 Alle 204162
Personalledelse og kompetanseutvikling   NORD GENS Årsstudium 42.8 Alle 204583
Personalledelse og kompetanseutvikling   NORD GENS Årsstudium 37.4 Alle 204664
Petroleumslogistikk og økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211866
Planlegging og administrasjon   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223452
Praktisk prosjektledelse   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186162
Regnskap   HIØ GENS Bachelor i. o. i. o. 224516
Regnskap og økonomirådgivning   HINN GENS Bachelor 50.4 Alle 209404
Regnskap og økonomirådgivning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209516
Samfunnsøkonomi   NMBU GENS Bachelor 48.8 44.2 192468
Samfunnsøkonomi   NTNU GENS Årsstudium 53.4 47.8 194239
Samfunnsøkonomi   NTNU MATRS Master 51.6 49.3 194818
Samfunnsøkonomi   NTNU GENS Bachelor 53.9 48.3 194898
Samfunnsøkonomi   UIB GENS Årsstudium 52.7 49.0 184239
Samfunnsøkonomi   UIB MATTE4 Bachelor 49.4 47.2 184369
Samfunnsøkonomi   UIB MATRS Master 52.5 50.7 184698
Samfunnsøkonomi   UIO GENS Årsstudium 58.1 46.8 185239
Samfunnsøkonomi   UIO GENS Bachelor 54.8 49.5 185898
Samfunnsøkonomi med datavitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186898
Samfunnsøkonomisk analyse   UIO MATRS Master 52.6 42.3 185698
Serviceledelse og markedsføring   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209470
Shipping management   NTNU GENS Bachelor 51.1 47.9 194470
Siviløkonom   NORD MATRS Master 39.8 40.9 204345
Siviløkonom   USN MATRS Master Alle Alle 222345
Siviløkonomutdanningen   NHH MATRS Master 58.9 55.4 191345
Sport Management   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209485
Velferdsteknologi og digitalisering   HIM GENS Årsstudium Nytt Nytt 211188
Økonomi og administrasjon   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211369
Økonomi og administrasjon   HINN GENS Bachelor 35.9 36.0 209035
Økonomi og administrasjon   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209232
Økonomi og administrasjon   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209369
Økonomi og administrasjon   HINN GENS Bachelor 49.9 Alle 209515
Økonomi og administrasjon   HIØ GENS Bachelor 38.5 36.1 224035
Økonomi og administrasjon   HVL GENS Bachelor 52.2 49.0 203369
Økonomi og administrasjon   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203404
Økonomi og administrasjon   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203414
Økonomi og administrasjon   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203515
Økonomi og administrasjon   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254035
Økonomi og administrasjon   NLA GENS Bachelor 43.4 40.1 254470
Økonomi og administrasjon   NMBU GENS Bachelor 49.3 44.5 192369
Økonomi og administrasjon   NTNU GENS Bachelor 55.5 51.6 194035
Økonomi og administrasjon   NTNU GENS Årsstudium 47.6 35.5 194160
Økonomi og administrasjon   NTNU GENS Årsstudium 60.8 52.7 194218
Økonomi og administrasjon   NTNU MATRS Master 57.4 52.4 194345
Økonomi og administrasjon   NTNU GENS Bachelor 43.1 41.6 194369
Økonomi og administrasjon   NTNU GENS Bachelor 51.2 Alle 194404
Økonomi og administrasjon   NTNU GENS Bachelor 44.7 41.5 194414
Økonomi og administrasjon   OSLOMET GENS Bachelor 51.6 48.0 215369
Økonomi og administrasjon   UIA GENS Bachelor 47.2 46.3 201369
Økonomi og administrasjon   UIS GENS Bachelor 46.5 43.6 217369
Økonomi og administrasjon   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186035
Økonomi og administrasjon   UIT GENS Bachelor 37.7 35.9 186369
Økonomi og administrasjon   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186410
Økonomi og administrasjon   UIT GENS Bachelor 44.0 Alle 186468
Økonomi og administrasjon - siviløkonom   OSLOMET MATRS Master Nytt Nytt 215345
Økonomi og administrasjon - siviløkonom   UIA MATRS Master 43.9 43.6 201345
Økonomi og datavitenskap   UIO MATRS Bachelor Nytt Nytt 185340
Økonomi og digitalisering   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204398
Økonomi og ledelse   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204164
Økonomi og ledelse   NORD GENS Bachelor 37.8 34.7 204342
Økonomi og ledelse   NORD GENS Bachelor 38.3 Alle 204404
Økonomi og ledelse   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204625
Økonomi og ledelse   NTNU GENS Årsstudium 43.9 34.5 194162
Økonomi og ledelse   OSLOMET GENS Årsstudium 60.0 52.1 215162
Økonomi og ledelse   OSLOMET GENS Årsstudium 61.8 46.5 215253
Økonomi og ledelse   USN GENS Bachelor 46.6 40.0 222330
Økonomi og ledelse   USN GENS Bachelor 45.5 39.0 222369
Økonomi og ledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222404
Økonomi og ledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222414
Økonomi og ledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222470
Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling   NORD GENS Bachelor i. o. i. o. 204453
Økonomi, ledelse og IT   NMBU GENS Bachelor 50.6 47.1 192591
Økonomi, markedsføring og ledelse   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204209
Økonomi, markedsføring og ledelse   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204218
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon