klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Klikk for å ekspandere innholdet Administrasjon og ledelse   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203162
Klikk for å ekspandere innholdet Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet   OSLOMET GENS Bachelor 50.8 45.8 215138
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211164
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209164
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi   HIØ GENS Årsstudium Alle Alle 224398
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186164
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi, Bø   USN GENS Årsstudium Alle Alle 222164
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi, deltid   HINN GENS Årsstudium 52.6 Alle 209207
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi, deltid   USN GENS Årsstudium Nytt Nytt 222398
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi, Hallingdal   USN GENS Årsstudium Nytt Nytt 222218
Klikk for å ekspandere innholdet Bedriftsøkonomi, Ringerike   USN GENS Årsstudium Nytt Nytt 222097
Klikk for å ekspandere innholdet Business, economics and data science - siviløkonom   NHH MATRS Master Nytt Nytt 191340
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, deltid   NLA GENS Årsstudium Nytt Nytt 254393
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211389
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraftig økonomi og ledelse, deltid   NMBU GENS Årsstudium Alle Alle 192253
Klikk for å ekspandere innholdet Bærekraftsøkonomi   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209389
Klikk for å ekspandere innholdet Digital økonomi og ledelse   HVL GENS Årsstudium 57.0 47.5 203218
Klikk for å ekspandere innholdet Eiendomsmegling   HINN GENS Bachelor 35.0 34.6 209368
Klikk for å ekspandere innholdet Eiendomsmegling   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203368
Klikk for å ekspandere innholdet Eiendomsmegling   USN GENS Bachelor 38.9 38.6 222368
Klikk for å ekspandere innholdet Eiendomsmegling og markedsanalyser   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204368
Klikk for å ekspandere innholdet Helseledelse og helseøkonomi   UIO GENS Bachelor 58.3 45.5 185465
Klikk for å ekspandere innholdet Innovasjon og bærekraft   USN GENS Bachelor Nytt Nytt 222468
Klikk for å ekspandere innholdet Innovasjon, markedsføring og ledelse, Bergen   NLA GENS Bachelor Nytt Nytt 254359
Klikk for å ekspandere innholdet Innovasjon, markedsføring og ledelse, Kristiansand   NLA GENS Bachelor 36.7 33.5 254525
Klikk for å ekspandere innholdet Innovasjon, markedsføring og ledelse, Oslo   NLA GENS Bachelor 40.0 38.5 254895
Klikk for å ekspandere innholdet Juss og økonomi   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211218
Klikk for å ekspandere innholdet Ledelse   UIT GENS Årsstudium 46.7 Alle 186664
Klikk for å ekspandere innholdet Ledelse og digitalisering   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209867
Klikk for å ekspandere innholdet Ledelse, innovasjon og marked, Harstad   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186470
Klikk for å ekspandere innholdet Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø   UIT GENS Bachelor 38.4 35.9 186867
Klikk for å ekspandere innholdet Logistikk   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211627
Klikk for å ekspandere innholdet Logistikk og Supply Chain Management   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211292
Klikk for å ekspandere innholdet Logistikkledelse   NTNU GENS Bachelor 41.6 32.9 194432
Klikk for å ekspandere innholdet Luftfartsledelse, deltid   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204527
Klikk for å ekspandere innholdet Marin logistikk og økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211432
Klikk for å ekspandere innholdet Markedsføring   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204473
Klikk for å ekspandere innholdet Markedsføring og ledelse   UIA GENS Bachelor 46.9 46.7 201359
Klikk for å ekspandere innholdet Markedsføring, innovasjon og ledelse   NTNU GENS Bachelor 42.6 42.1 194359
Klikk for å ekspandere innholdet Markedsføringsledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222359
Klikk for å ekspandere innholdet Music Business and Production, bachelor   HINN GENS Bachelor Nytt Nytt 209358
Klikk for å ekspandere innholdet Music Business and Production, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Nytt Nytt 209607
Klikk for å ekspandere innholdet Offentlig administrasjon og ledelse   UIO GENS Bachelor 54.2 49.3 185452
Klikk for å ekspandere innholdet Offentlig styring, ledelse og økonomi, deltid   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209215
Klikk for å ekspandere innholdet Organisasjon og ledelse, deltid   HINN GENS Årsstudium 43.9 Alle 209664
Klikk for å ekspandere innholdet Organisasjon og ledelse, deltid, nettbasert   HINN GENS Årsstudium 55.2 Alle 209583
Klikk for å ekspandere innholdet Organisasjon og ledelse, Lillehammer   HINN GENS Bachelor 35.9 30.9 209525
Klikk for å ekspandere innholdet Organisasjon og ledelse, Rena   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209162
Klikk for å ekspandere innholdet Organisasjon og personalledelse   HIM GENS Årsstudium Alle Alle 211232
Klikk for å ekspandere innholdet Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204162
Klikk for å ekspandere innholdet Personalledelse og kompetanseutvikling, Levanger   NORD GENS Årsstudium 41.2 Alle 204583
Klikk for å ekspandere innholdet Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204232
Klikk for å ekspandere innholdet Petroleumslogistikk og økonomi   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211866
Klikk for å ekspandere innholdet Praktisk prosjektledelse, deltid   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186162
Klikk for å ekspandere innholdet Regnskap   HIØ GENS Bachelor Alle Alle 224516
Klikk for å ekspandere innholdet Regnskap og økonomirådgivning   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209516
Klikk for å ekspandere innholdet Regnskap og økonomirådgivning, deltid   HINN GENS Bachelor 52.0 Alle 209404
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsutvikling   HVO GENS Bachelor Alle Alle 223452
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi   NMBU GENS Bachelor 47.5 44.1 192468
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi med datavitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186898
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 55.6 50.0 194898
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, bachelor   UIB MATTE4 Bachelor 50.4 48.2 184369
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, bachelor   UIO GENS Bachelor 57.1 50.0 185898
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, master   NTNU MATRS Master 54.5 51.9 194818
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, master   UIB MATRS Master 53.9 50.9 184698
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 55.0 48.8 194239
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 52.8 48.3 184239
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 59.0 47.2 185239
Klikk for å ekspandere innholdet Samfunnsøkonomisk analyse   UIO MATRS Master 54.5 43.5 185698
Klikk for å ekspandere innholdet Serviceledelse og markedsføring   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209470
Klikk for å ekspandere innholdet Sport Management   HINN GENS Bachelor 34.9 35.7 209485
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon   HIØ GENS Bachelor 37.7 35.8 224035
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon   NMBU GENS Bachelor 47.5 46.3 192369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon   OSLOMET GENS Bachelor 52.5 48.3 215369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon   UIA GENS Bachelor 49.0 47.0 201369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon   UIS GENS Bachelor 47.8 46.0 217369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon - siviløkonom   NHH MATRS Master 59.5 55.6 191345
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon - siviløkonom   NORD MATRS Master Alle Alle 204345
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon - siviløkonom   OSLOMET MATRS Master 52.7 49.4 215345
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon - siviløkonom   UIA MATRS Master 44.8 44.9 201345
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon - siviløkonom   USN MATRS Master Alle Alle 222345
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Bergen   HVL GENS Bachelor 53.5 50.8 203369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Bergen   NLA GENS Bachelor Nytt Nytt 254515
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Bodø, bachelor   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204342
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Bodø, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204164
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, deltid   HINN GENS Bachelor 52.5 Alle 209515
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, deltid   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203414
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, deltid   NTNU GENS Bachelor 52.9 Alle 194404
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Gjøvik, bachelor   NTNU GENS Bachelor 43.0 40.5 194369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Gjøvik, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 44.9 37.1 194160
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Harstad   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186035
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Haugesund   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203404
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Kristiansand   NLA GENS Bachelor 34.1 33.8 254035
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor   HINN GENS Bachelor 39.4 39.6 209035
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Lillehammer, årsstudium   HINN GENS Årsstudium 35.1 Alle 209232
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, nettbasert   UIT GENS Bachelor 47.6 Alle 186468
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Oslo   NLA GENS Bachelor 41.0 40.0 254470
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, siviløkonom   NTNU MATRS Master 59.1 53.6 194345
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Sogndal   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203515
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Steinkjer, bachelor   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204404
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Steinkjer, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204625
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Tromsø   UIT GENS Bachelor 42.7 42.3 186369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor   NTNU GENS Bachelor 56.1 52.2 194035
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Trondheim, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 60.4 52.5 194218
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og administrasjon, Ålesund, bachelor   NTNU GENS Bachelor 45.0 44.5 194414
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og datavitenskap   UIO MATRS Bachelor 59.2 51.5 185340
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og digitalisering   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204398
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse   OSLOMET GENS Årsstudium 61.0 50.7 215162
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse   UIS GENS Årsstudium Nytt Nytt 217218
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse, Bø   USN GENS Bachelor Alle Alle 222470
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse, deltid   OSLOMET GENS Årsstudium 62.3 47.0 215253
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse, Drammen   USN GENS Bachelor 45.5 41.4 222330
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse, Kongsberg   USN GENS Bachelor Alle Alle 222404
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse, Ringerike   USN GENS Bachelor Alle Alle 222414
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi og ledelse, Vestfold   USN GENS Bachelor 44.4 36.2 222369
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204453
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi, ledelse og IT   NMBU GENS Bachelor 48.8 47.7 192591
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid, Bodø   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204218
Klikk for å ekspandere innholdet Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid, Stjørdal   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204209
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon