klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Bedriftsøkonomi GENS Årsstudium Alle Alle 211164
Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi GENS Bachelor Alle Alle 211389
Idrett og adventure GENS Årsstudium Alle Alle 211185
IT GENS Årsstudium Alle Alle 211189
IT og digitalisering GENS Bachelor 43.0 Alle 211449
IT, nettbasert GENS Årsstudium 41.6 Alle 211187
Juss og økonomi GENS Årsstudium Alle Alle 211218
Logistikk GENS Årsstudium Alle Alle 211627
Logistikk og Supply Chain Management GENS Bachelor Alle Alle 211292
Marin logistikk og økonomi GENS Bachelor Alle Alle 211432
Organisasjon og personalledelse GENS Årsstudium Alle Alle 211232
Paramedisin PREHOS Bachelor Nytt Nytt 211554
Petroleumslogistikk og økonomi GENS Bachelor Alle Alle 211866
Politikk, juss og administrasjon GENS Bachelor Alle Alle 211841
Rettsvitenskap GENS Bachelor 53.4 49.9 211526
Sport Management GENS Bachelor Alle Alle 211488
Sykepleie, Kristiansund NO3MA3 Bachelor Alle Alle 211589
Sykepleie, Molde NO3MA3 Bachelor Alle Alle 211050
Vernepleie GENS Bachelor 43.9 34.8 211060
Vernepleie, deltid VPDHM Bachelor 42.2 Nytt 211061
Økonomi og administrasjon GENS Bachelor Alle Alle 211369

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon