Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Bedriftsøkonomi GENS Årsstudium Alle Alle 211164
Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi GENS Bachelor Alle Alle 211389
Idrett og adventure GENS Årsstudium Alle Alle 211185
IT GENS Årsstudium Alle Alle 211189
IT og digitalisering GENS Bachelor Alle Alle 211449
IT, nettbasert GENS Årsstudium Alle Alle 211187
Juss og økonomi GENS Årsstudium Alle Alle 211218
Logistikk og Supply Chain Management GENS Bachelor Alle Alle 211292
Marin logistikk og økonomi GENS Bachelor Alle Alle 211432
Organisasjon og personalledelse GENS Årsstudium Alle Alle 211232
Petroleumslogistikk og økonomi GENS Bachelor Alle Alle 211866
Politikk, juss og administrasjon GENS Bachelor Alle Alle 211841
Rettsvitenskap GENS Bachelor 52.0 47.5 211526
Sport Management GENS Bachelor Alle Alle 211488
Sykepleie NO3MA3 Bachelor 45.0 39.6 211050
Vernepleie GENS Bachelor 46.1 38.6 211060
Økonomi og administrasjon GENS Bachelor Alle Alle 211369

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon