Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Arbeids- og organisasjonspsykologi   UIB GENS Bachelor 56.0 51.0 184903
Arkiv- og samlingsforvaltning   NTNU GENS Bachelor 41.0 Alle 194085
Beredskap og krisehåndtering   HINN GENS Bachelor 50.8 Alle 209530
By- og regionplanlegging   NMBU GENS Master 54.2 48.5 192949
Byplanlegging og samfunnssikkerhet   UIS GENS Bachelor 49.0 42.5 217530
Eiendom   NMBU GENS Master 53.5 48.3 192230
Ettårig grunnstudium   NMBU GENS Årsstudium 56.5 53.5 192199
Europastudier   UIB GENS Bachelor 38.0 37.8 184870
Fornybar energi   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203835
Fornybar energi   NMBU GENS Bachelor 50.6 45.5 192835
Generell psykologi   UIB GENS Bachelor 57.4 52.4 184876
Geografi   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204396
Geografi   NTNU GENS Årsstudium 51.5 41.5 194284
Geografi   NTNU GENS Bachelor Alle Alle 194438
Geografi   UIB GENS Årsstudium 47.7 Alle 184248
Geografi   UIB GENS Bachelor 39.2 37.3 184438
Geografi og samfunnsplanlegging   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204438
Globale utviklingsstudier   UIA GENS Årsstudium 44.1 41.0 201247
Globale utviklingsstudier   UIA GENS Bachelor 46.8 46.4 201484
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap   UIO GENS Bachelor 61.9 57.0 185474
Human Resource Management (HRM)   NORD GENS Bachelor 40.9 Alle 204591
Human Resource Management (HRM)   NORD GENS Bachelor 39.7 Alle 204955
Interkulturell forståelse   AHS GENS Årsstudium Alle Alle 255418
Interkulturell kompetanse   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254367
Interkulturell kompetanse   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254654
Interkulturell kompetanse   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254789
Interkulturell kompetanse   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254872
Interkulturell kompetanse   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254879
Interkulturell kompetanse og bærekraft   VID GENS Årsstudium Alle Alle 251791
Interkulturelle studier   AHS GENS Bachelor Alle Alle 255869
Internasjonal beredskap   UIT GENS Bachelor 60.0 Alle 186530
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier   NMBU ENG4 Bachelor 52.5 48.3 192484
Internasjonale relasjoner   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204717
Internasjonale relasjoner   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204872
Internasjonale studier   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209288
Internasjonale studier   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209872
Internasjonale studier   UIO GENS Bachelor 58.2 55.0 185872
Kriminologi   UIO GENS Årsstudium 60.3 54.7 185751
Kriminologi   UIO GENS Bachelor 57.8 53.9 185874
Krisehåndtering   HINN GENS Årsstudium 50.0 Alle 209239
Kultur og kommunikasjon   UIO GENS Bachelor 50.4 44.6 185308
Kulturledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222308
Landskapsarkitektur   NMBU GENS Master 59.6 53.6 192732
Landskapsingeniør   NMBU GENS Bachelor 53.4 48.3 192310
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur   HVL GENS Bachelor 44.4 36.6 203310
Likestilling og kjønn   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186222
Migrasjons- og integrasjonsforvaltning   OSLOMET GENS Årsstudium 44.8 Alle 215242
Nordområde- og nordiske studier   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204474
Nordområdestudier   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204211
Politikk og forvaltning   UIB GENS Årsstudium 50.8 39.7 184162
Politikk og forvaltning   UIB GENS Bachelor 43.0 41.0 184867
Politikk, juss og administrasjon   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211841
Psykologi   AHS GENS Årsstudium 48.0 47.3 255752
Psykologi   AHS GENS Bachelor 45.5 43.6 255903
Psykologi   HINN GENS Bachelor 48.4 45.9 209876
Psykologi   NTNU GENS Årsstudium 53.3 49.9 194752
Psykologi   NTNU GENS Bachelor 54.7 50.5 194876
Psykologi   NTNU GENS Profesjon 66.1 58.9 194941
Psykologi   UIB GENS Årsstudium 50.0 47.3 184752
Psykologi   UIB GENS Profesjon 66.0 58.0 184941
Psykologi   UIO GENS Årsstudium 61.2 54.5 185752
Psykologi   UIO GENS Bachelor 57.5 51.1 185876
Psykologi   UIO GENS Profesjon 68.1 59.0 185941
Psykologi   UIO GENS Profesjon 66.7 57.5 185942
Psykologi   UIS GENS Bachelor 51.2 46.5 217876
Psykologi   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186752
Psykologi   UIT GENS Bachelor 40.3 36.5 186876
Psykologi   UIT GENS Profesjon 65.8 56.8 186941
Psykologi med vekt på adferdsanalyse   OSLOMET GENS Bachelor 50.9 45.2 215876
Religionsvitenskap   MF GENS Bachelor Alle Alle 190929
Samfunn, politikk og religion   MF GENS Bachelor Alle Alle 190482
Samfunnsfag   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209242
Samfunnsfag   HIØ GENS Årsstudium Alle Alle 224680
Samfunnsfag   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203242
Samfunnsfag   MF GENS Årsstudium Alle Alle 190242
Samfunnsfag   NLA GENS Årsstudium Nytt Nytt 254242
Samfunnsfag   NLA GENS Årsstudium Nytt Nytt 254285
Samfunnsfag   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204680
Samfunnsgeografi   UIO GENS Bachelor 52.8 44.8 185438
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon   UIA GENS Bachelor Alle Alle 201474
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186474
Samfunnssikkerhet og miljø   UIT GENS Bachelor 46.0 Alle 186877
Samfunnsvitenskap   HVO GENS Årsstudium Alle Alle 223285
Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier   NTNU GENS Årsstudium Alle Alle 194324
Sammenliknende politikk   UIB GENS Årsstudium Alle Alle 184238
Sammenliknende politikk   UIB GENS Bachelor 45.0 46.3 184878
Sosial bærekraft   VID GENS Bachelor Alle Alle 251502
Sosialantropologi   NTNU GENS Årsstudium 43.1 37.1 194367
Sosialantropologi   NTNU GENS Bachelor Alle Alle 194879
Sosialantropologi   UIB GENS Årsstudium 45.2 38.6 184367
Sosialantropologi   UIB GENS Bachelor 33.4 Alle 184879
Sosialantropologi   UIO GENS Bachelor 48.0 41.5 185879
Sosialantropologi   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186879
Sosiologi   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204240
Sosiologi   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204249
Sosiologi   NTNU GENS Årsstudium 49.6 47.5 194240
Sosiologi   NTNU GENS Bachelor 44.7 40.8 194880
Sosiologi   UIA GENS Årsstudium 44.8 39.1 201240
Sosiologi   UIA GENS Bachelor 44.0 41.5 201900
Sosiologi   UIB GENS Årsstudium 52.2 46.7 184240
Sosiologi   UIB GENS Bachelor 41.0 39.0 184880
Sosiologi   UIO GENS Årsstudium 53.2 50.0 185240
Sosiologi   UIO GENS Bachelor 50.7 45.0 185880
Sosiologi   UIS GENS Bachelor 41.4 34.3 217880
Sosiologi   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186880
Sosiologi   USN GENS Bachelor 43.1 Alle 222880
Sosiologi - ungdomssosiologi   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203927
Sosiologi og samfunnsanalyse   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204877
Sosiologi og samfunnsanalyse   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204880
Sport Management   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211488
Statsvitenskap   NTNU GENS Årsstudium 48.9 46.3 194238
Statsvitenskap   NTNU GENS Bachelor 50.0 47.8 194881
Statsvitenskap   UIA GENS Årsstudium 42.8 37.3 201238
Statsvitenskap   UIA GENS Bachelor 43.0 42.2 201881
Statsvitenskap   UIO GENS Årsstudium 53.8 46.9 185238
Statsvitenskap   UIO GENS Bachelor 55.1 51.1 185881
Statsvitenskap   UIS GENS Bachelor 43.8 42.0 217881
Statsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186881
Statsvitenskap   USN GENS Bachelor 45.2 40.6 222881
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)   NTNU GENS Årsstudium 46.2 Alle 194242
Tverrfaglige kjønnsstudier   UIO GENS Årsstudium 60.9 49.4 185222
Tverrfaglige kjønnsstudier   UIO GENS Bachelor 50.0 41.8 185873
Ungdomssosiologi   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203351
Utviklingsstudier   OSLOMET GENS Bachelor 44.0 41.5 215484
Utviklingsstudier   OSLOMET GENS Årsstudium 47.6 42.0 215691
Utviklingsstudier   UIO GENS Bachelor 50.5 49.1 185883
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon