Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info

MerFagstudiumSkoleKrav- kodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Administrasjon og organisasjonsvitenskap, bachelor   UIB GENS Bachelor 44.3 40.4 184867
Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 53.7 42.5 184162
Arbeids- og organisasjonspsykologi   UIB GENS Bachelor 54.7 49.8 184903
Arkiv- og samlingsforvaltning   NTNU GENS Bachelor 38.8 Alle 194085
Beredskap og krisehåndtering   HINN GENS Bachelor 49.7 Alle 209530
By- og regionplanlegging   NMBU GENS Master 55.7 48.1 192949
Byplanlegging og samfunnssikkerhet   UIS GENS Bachelor 217530
Eiendom   NMBU GENS Master 51.8 44.3 192230
Ettårig grunnstudium   NMBU GENS Årsstudium 55.0 53.4 192199
Europastudier   UIB GENS Bachelor 36.2 35.7 184870
Fornybar energi   HVL GENS Bachelor Alle Alle 203835
Fornybar energi   NMBU GENS Bachelor 51.8 46.0 192835
Generell psykologi   UIB GENS Bachelor 56.4 51.1 184876
Geografi, bachelor   NORD GENS Bachelor Avlyst Avlyst 204438
Geografi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 41.5 38.3 194438
Geografi, bachelor   UIB GENS Bachelor 42.2 35.7 184438
Geografi, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204396
Geografi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 49.1 47.0 194284
Geografi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 53.0 37.9 184248
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap   UIO GENS Bachelor 185474
Human Resource Management (HRM), Bodø   NORD GENS Bachelor 42.7 Alle 204955
Human Resource Management (HRM), Levanger   NORD GENS Bachelor 41.5 Alle 204591
Human Resource Management (HRM), Mo i Rana   NORD GENS Bachelor 204903
Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.   VID GENS Årsstudium Alle Alle 251418
Interkulturell forståelse   AHS GENS Årsstudium Alle Alle 255418
Interkulturell forståelse   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254872
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254869
Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254584
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor   NLA GENS Bachelor Alle Alle 254879
Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254367
Interkulturell forståelse, uten studietur   NLA GENS Bachelor 254537
Interkulturell kommunikasjon, uten studietur   NLA GENS Årsstudium 254593
Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika   NLA GENS Årsstudium Alle Alle 254789
Interkulturelle studier   AHS GENS Bachelor Alle Alle 255869
Internasjonal beredskap   UIT GENS Bachelor 55.5 Alle 186530
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier   NMBU ENG4 Bachelor 55.5 52.1 192484
Internasjonale relasjoner, bachelor   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204872
Internasjonale relasjoner, årsstudium   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204717
Internasjonale studier   UIO GENS Bachelor 59.0 55.0 185872
Internasjonale studier med historie, bachelor   HINN GENS Bachelor Alle Alle 209872
Internasjonale studier med historie, årsstudium   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209288
Kriminologi, bachelor   UIO GENS Bachelor 58.0 53.0 185874
Kriminologi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 62.0 54.7 185751
Krisehåndtering   HINN GENS Årsstudium 53.2 Alle 209239
Kultur og kommunikasjon   UIO GENS Bachelor 51.9 45.0 185308
Kulturledelse   USN GENS Bachelor Alle Alle 222308
Landskapsarkitektur   NMBU GENS Master 58.6 53.0 192732
Landskapsingeniør   NMBU GENS Bachelor 54.2 45.5 192310
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur   HVL GENS Bachelor 46.4 41.3 203310
Likestilling og kjønn   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186222
Migrasjons- og integrasjonsforvaltning   OSLOMET GENS Årsstudium 55.8 39.6 215242
Nordområde- og nordiske studier   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204474
Nordområdestudier   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204211
Northern studies   UIT GENS Årsstudium Alle Alle 186202
Northern studies   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186315
Politikk, juss og administrasjon   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211841
Politikk, ledelse og bærekraft   NORD GENS Bachelor Avlyst Avlyst 204452
Psykologi   HINN GENS Bachelor 50.8 46.2 209876
Psykologi   UIS GENS Bachelor 55.1 48.3 217876
Psykologi , høst   UIO GENS Profesjon 66.8 58.0 185941
Psykologi , vår   UIO GENS Profesjon 65.7 56.5 185942
Psykologi med vekt på adferdsanalyse   OSLOMET GENS Bachelor 54.0 47.3 215876
Psykologi, bachelor   AHS GENS Bachelor 48.3 43.0 255903
Psykologi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 53.3 50.1 194876
Psykologi, bachelor   UIO GENS Bachelor 58.0 51.0 185876
Psykologi, bachelor   UIT GENS Bachelor 52.7 47.9 186876
Psykologi, profesjonsstudium   NTNU GENS Profesjon 64.5 57.5 194941
Psykologi, profesjonsstudium   UIB GENS Profesjon 64.5 56.7 184941
Psykologi, profesjonsstudium   UIT GENS Profesjon 64.2 56.2 186941
Psykologi, årsstudium   AHS GENS Årsstudium 47.6 46.2 255752
Psykologi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 55.2 51.4 194752
Psykologi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 52.5 49.0 184752
Psykologi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 63.5 54.9 185752
Psykologi, årsstudium   UIT GENS Årsstudium 47.8 44.6 186752
Religionsvitenskap   MF GENS Bachelor Alle Alle 190929
Rådgiving og voksnes læring   NTNU GENS Bachelor 47.2 33.8 194171
Samfunnsfag   HINN GENS Årsstudium Alle Alle 209242
Samfunnsfag   HIØ GENS Årsstudium 51.8 Alle 224680
Samfunnsfag   MF GENS Årsstudium Alle Alle 190242
Samfunnsfag   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204680
Samfunnsfag   VID GENS Bachelor Alle Alle 251474
Samfunnsfag, Sogndal   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203242
Samfunnsfag, Stord   HVL GENS Årsstudium Alle Alle 203680
Samfunnsgeografi   UIO GENS Bachelor 53.9 47.4 185438
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon   UIA GENS Bachelor 41.4 35.3 201474
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186474
Samfunnssikkerhet og miljø   UIT GENS Bachelor 49.6 41.8 186877
Samfunnsvitenskap   HVO GENS Årsstudium Alle Alle 223285
Samfunnsvitenskap   MF GENS Bachelor Alle Alle 190482
Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier   NTNU GENS Årsstudium 51.0 40.9 194324
Sammenliknende politikk, bachelor   UIB GENS Bachelor 41.0 41.0 184878
Sammenliknende politikk, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 52.2 46.5 184238
Sosialantropologi   UIO GENS Bachelor 49.8 44.0 185879
Sosialantropologi   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186879
Sosialantropologi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 42.8 39.0 194879
Sosialantropologi, bachelor   UIB GENS Bachelor 40.4 38.2 184879
Sosialantropologi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 50.4 45.9 194367
Sosialantropologi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 51.5 45.3 184367
Sosiologi   UIA GENS Årsstudium 50.2 43.7 201240
Sosiologi   UIA GENS Bachelor 47.1 41.1 201900
Sosiologi   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186880
Sosiologi   USN GENS Bachelor 43.8 35.0 222880
Sosiologi - ungdomssosiologi   HVL GENS Bachelor 38.5 34.0 203927
Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø   NORD GENS Bachelor Alle Alle 204880
Sosiologi og samfunnsanalyse, Levanger   NORD GENS Bachelor Avlyst Avlyst 204877
Sosiologi, bachelor   NTNU GENS Bachelor 47.2 44.6 194880
Sosiologi, bachelor   UIB GENS Bachelor 43.4 41.7 184880
Sosiologi, bachelor   UIO GENS Bachelor 53.2 47.8 185880
Sosiologi, bachelor   UIS GENS Bachelor 43.2 37.7 217880
Sosiologi, Bodø   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204249
Sosiologi, Levanger   NORD GENS Årsstudium Alle Alle 204240
Sosiologi, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 51.4 47.6 194240
Sosiologi, årsstudium   UIB GENS Årsstudium 52.0 47.6 184240
Sosiologi, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 58.8 51.8 185240
Sosiologi, årsstudium   UIS GENS Årsstudium 46.1 39.8 217240
Sport Management   HIM GENS Bachelor Alle Alle 211488
Statsvitenskap   UIS GENS Bachelor 43.8 40.1 217881
Statsvitenskap   UIT GENS Bachelor Alle Alle 186881
Statsvitenskap   USN GENS Bachelor 45.0 41.7 222881
Statsvitenskap, bachelor   NTNU GENS Bachelor 50.3 48.0 194881
Statsvitenskap, bachelor   UIA GENS Bachelor 43.9 41.0 201881
Statsvitenskap, bachelor   UIO GENS Bachelor 55.3 50.5 185881
Statsvitenskap, årsstudium   NTNU GENS Årsstudium 52.3 47.5 194238
Statsvitenskap, årsstudium   UIA GENS Årsstudium 45.2 38.5 201238
Statsvitenskap, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 58.0 48.7 185238
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)   NTNU GENS Årsstudium 49.1 40.7 194242
Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor   UIO GENS Bachelor 48.0 40.0 185873
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium   UIO GENS Årsstudium 60.5 48.5 185222
Ungdomssosiologi   HVL GENS Årsstudium 36.0 Alle 203351
Utviklingsstudier   UIA GENS Bachelor 42.7 42.5 201484
Utviklingsstudier   UIO GENS Bachelor 53.1 50.5 185883
Utviklingsstudier, bachelor   OSLOMET GENS Bachelor 50.1 45.4 215484
Utviklingsstudier, årsstudium   OSLOMET GENS Årsstudium 54.5 47.1 215691
Utviklingsstudiet   UIA GENS Årsstudium 45.4 43.0 201247
YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon