Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor GENS Bachelor 51.7 Alle 185922
Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 57.2 42.5 185615
Antikkens kultur GENS Årsstudium 54.5 43.1 185609
Arkeologi GENS Bachelor 49.7 42.0 185478
Biovitenskap REALFA Bachelor 44.4 44.0 185327
Elektronikk, informatikk og teknologi REALR2 Bachelor Alle Alle 185856
Engelsk, bachelor GENS Bachelor 43.2 Alle 185920
Engelsk, årsstudium GENS Årsstudium 53.7 41.5 185170
Estetikk, kunst og samfunn GENS Bachelor 38.0 Alle 185439
Farmasi MEROD Master 54.3 50.8 185707
Filosofi, bachelor GENS Bachelor 54.7 42.0 185479
Filosofi, politikk og økonomi GENS Bachelor 64.5 58.7 185588
Filosofi, årsstudium GENS Årsstudium 58.1 52.9 185366
Fornybar energi og nanoteknologi REALR2 Bachelor Alle Alle 185863
Fransk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185793
Fransk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 185174
Fysikk og astronomi REALR2 Bachelor Alle Alle 185857
Geofysikk og klima REALR2 Bachelor Alle Alle 185915
Geologi og geografi REALFA Bachelor 49.7 Alle 185858
Helseledelse og helseøkonomi GENS Bachelor 57.0 46.0 185465
Historie, bachelor GENS Bachelor 41.2 Alle 185481
Historie, årsstudium GENS Årsstudium 51.5 39.5 185179
Honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk GENS Bachelor 61.0 53.2 185715
Honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor Alle Alle 185714
Honoursprogram, Realfag REALR2 Bachelor 61.0 61.4 185747
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap GENS Bachelor 61.9 57.0 185474
Idéhistorie, bachelor GENS Bachelor 47.6 Alle 185073
Idéhistorie, årsstudium GENS Årsstudium 56.2 48.9 185400
Informatikk MATRS Årsstudium 51.5 Alle 185187
Informatikk: design, bruk og interaksjon GENS Bachelor 56.1 45.3 185830
Informatikk: digital økonomi og ledelse MATRS Bachelor 60.4 53.0 185370
Informatikk: programmering og systemarkitektur MATRS Bachelor 57.6 47.0 185829
Informatikk: robotikk og intelligente systemer REALR2 Bachelor 51.4 47.5 185832
Informatikk: språkteknologi GENS Bachelor 57.2 42.5 185837
Internasjonale studier GENS Bachelor 58.2 55.0 185872
Italiensk, bachelor GENS Bachelor 45.1 Alle 185565
Italiensk, årsstudium GENS Årsstudium 55.3 Alle 185950
Japansk med Japan-studier GENS Bachelor 51.6 34.5 185582
Kinesisk med Kina-studier GENS Bachelor Alle Alle 185592
Kjemi og biokjemi REALR2 Bachelor Alle Alle 185860
Kjernefysikk og nukleærteknologi REALR2 Bachelor 185121
Klart språk GENS Bachelor 47.7 Alle 185901
Klassiske språk GENS Bachelor 58.5 Alle 185459
Klinisk ernæring MEROD Master 60.0 54.0 185713
Kriminologi, bachelor GENS Bachelor 57.8 53.9 185874
Kriminologi, årsstudium GENS Årsstudium 60.3 54.7 185751
Kristendom og islam GENS Årsstudium 49.6 Alle 185626
Kultur og kommunikasjon GENS Bachelor 50.4 44.6 185308
Kulturhistorie GENS Bachelor 40.1 Alle 185200
Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor GENS Bachelor 44.5 Alle 185462
Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium GENS Årsstudium 57.4 48.1 185272
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRALT Master 49.8 45.0 185685
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRALT Master Alle Alle 185935
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag LÆRALT Master 53.8 50.5 185844
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRALT Master Alle Alle 185817
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Master Alle Alle 185843
Lingvistikk GENS Bachelor 56.5 Alle 185893
Matematikk med informatikk REALR2 Bachelor 46.3 Alle 185306
Matematikk og økonomi REALR2 Bachelor 46.7 Alle 185862
Medier og kommunikasjon, bachelor GENS Bachelor 50.0 44.3 185851
Medier og kommunikasjon, årsstudium GENS Årsstudium 53.1 43.6 185604
Medisin, høst MEROD Profesjon 69.6 62.4 185740
Medisin, vår MEROD Profesjon 68.8 61.0 185745
Midtøsten-studier med arabisk GENS Bachelor 48.7 Alle 185923
Midtøsten-studier med persisk GENS Bachelor Alle Alle 185598
Midtøsten-studier med tyrkisk GENS Bachelor Alle Alle 185461
Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor Alle Alle 185437
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur GENS Årsstudium 52.0 Alle 185211
Nordisk: språk, litteratur, retorikk GENS Bachelor Alle Alle 185889
Norrøne og keltiske studier GENS Bachelor 42.5 Alle 185074
Norsk som andrespråk GENS Årsstudium 50.0 Alle 185212
Odontologi MEROD Master 67.7 59.0 185742
Offentlig administrasjon og ledelse GENS Bachelor 53.8 48.4 185452
Pedagogikk GENS Bachelor 45.1 39.0 185852
Psykologi , høst GENS Profesjon 68.1 59.0 185941
Psykologi , vår GENS Profesjon 66.7 57.5 185942
Psykologi, bachelor GENS Bachelor 57.5 51.1 185876
Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium 61.2 54.5 185752
Realfag REALR2 Årsstudium Alle Alle 185233
Religion og samfunn GENS Bachelor Alle Alle 185482
Religionsvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185929
Religionsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 55.3 Alle 185910
Rettsvitenskap (jus), høst GENS Master 63.5 57.3 185724
Rettsvitenskap (jus), vår GENS Master 62.2 55.3 185725
Russisk GENS Bachelor Alle Alle 185483
Samfunnsgeografi GENS Bachelor 52.8 44.8 185438
Samfunnsøkonomi, bachelor GENS Bachelor 54.8 49.5 185898
Samfunnsøkonomi, årsstudium GENS Årsstudium 58.1 46.8 185239
Samfunnsøkonomisk analyse MATRS Master 52.6 42.3 185698
Sosialantropologi GENS Bachelor 48.0 41.5 185879
Sosiologi, bachelor GENS Bachelor 50.7 45.0 185880
Sosiologi, årsstudium GENS Årsstudium 53.2 50.0 185240
Spansk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185924
Spansk, årsstudium GENS Årsstudium 40.5 Alle 185912
Spesialpedagogikk GENS Bachelor 47.2 39.3 185853
Statsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 55.1 51.1 185881
Statsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 53.8 46.9 185238
Tannpleie GENS Bachelor 55.4 47.6 185899
Teologi, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185480
Teologi, profesjonsstudium GENS Profesjon Alle Alle 185771
Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor GENS Bachelor 50.0 41.8 185873
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium GENS Årsstudium 60.9 49.4 185222
Tysk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185795
Tysk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 185690
Utviklingsstudier GENS Bachelor 50.5 49.1 185883
Økonomi og datavitenskap MATRS Bachelor 185340
Øst-Europa-studier GENS Årsstudium 51.9 Alle 185237

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon