klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185922
Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 47.8 Alle 185615
Antikkens kultur GENS Årsstudium 58.5 40.8 185609
Arkeologi GENS Bachelor 47.6 38.4 185478
Biovitenskap REALFA Bachelor 39.6 41.9 185327
Elektronikk, informatikk og teknologi REALR2 Bachelor Alle Alle 185856
Engelsk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185920
Engelsk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 185170
Estetikk, kunst og samfunn GENS Bachelor 39.5 Alle 185439
Farmasi MEROD Master 53.0 48.4 185707
Filosofi, bachelor GENS Bachelor 56.4 Alle 185479
Filosofi, politikk og økonomi GENS Bachelor 64.9 58.0 185588
Filosofi, årsstudium GENS Årsstudium 62.0 52.1 185366
Fornybar energi og nanoteknologi REALR2 Bachelor 48.8 47.9 185863
Fransk, bachelor GENS Bachelor 38.4 Alle 185793
Fransk, årsstudium GENS Årsstudium 50.4 Alle 185174
Fysikk og astronomi REALR2 Bachelor Alle Alle 185857
Geofysikk og klima REALR2 Bachelor Alle Alle 185915
Geologi og geografi REALFA Bachelor Alle Alle 185858
Helseledelse og helseøkonomi GENS Bachelor 58.3 45.5 185465
Historie, bachelor GENS Bachelor 42.1 Alle 185481
Historie, årsstudium GENS Årsstudium 46.5 Alle 185179
Honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk GENS Bachelor 56.4 Alle 185715
Honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor Alle Alle 185714
Honoursprogram, Realfag REALR2 Bachelor 62.8 61.3 185747
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap GENS Bachelor 62.5 58.6 185474
Idéhistorie, bachelor GENS Bachelor 49.0 Alle 185073
Idéhistorie, årsstudium GENS Årsstudium 58.3 Alle 185400
Informatikk MATRS Årsstudium 52.5 Alle 185187
Informatikk: design, bruk og interaksjon GENS Bachelor 57.3 46.3 185830
Informatikk: digital økonomi og ledelse MATRS Bachelor 59.0 52.6 185370
Informatikk: programmering og systemarkitektur MATRS Bachelor 58.3 47.1 185829
Informatikk: robotikk og intelligente systemer REALR2 Bachelor 51.9 44.0 185832
Informatikk: språkteknologi GENS Bachelor 57.9 43.6 185837
Internasjonale studier GENS Bachelor 58.8 54.9 185872
Italiensk, bachelor GENS Bachelor 52.1 Alle 185565
Italiensk, årsstudium GENS Årsstudium 58.8 36.0 185950
Japansk med Japan-studier GENS Bachelor 49.2 Alle 185582
Kinesisk med Kina-studier GENS Bachelor Alle Alle 185592
Kjemi og biokjemi REALR2 Bachelor Alle Alle 185860
Kjernefysikk og nukleærteknologi REALR2 Bachelor 52.8 54.4 185121
Klart språk GENS Bachelor Alle Alle 185901
Klassiske språk GENS Bachelor Alle Alle 185459
Klinisk ernæring MEROD Master 59.6 51.4 185713
Kriminologi, bachelor GENS Bachelor 59.5 54.0 185874
Kriminologi, årsstudium GENS Årsstudium 61.2 54.5 185751
Kristendom og islam GENS Årsstudium Alle Alle 185626
Kultur og kommunikasjon GENS Bachelor 48.8 43.7 185308
Kulturarv- og konserveringsstudier GENS Bachelor 56.0 43.9 185904
Kulturhistorie GENS Bachelor 39.6 Alle 185200
Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor GENS Bachelor 45.3 Alle 185462
Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium GENS Årsstudium 59.6 47.1 185272
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRALT Master Alle Alle 185685
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRALT Master Alle Alle 185935
Lektor, 8.-13. trinn, historie LÆRALT Master Nytt Nytt 185684
Lektor, 8.-13. trinn, norsk LÆRALT Master Alle Alle 185817
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Master Alle Alle 185843
Lektor, 8.-13. trinn, religion og etikk LÆRALT Master Nytt Nytt 185580
Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag LÆRALT Master Nytt Nytt 185934
Lingvistikk GENS Bachelor 38.4 Alle 185893
Matematikk REALFA Årsstudium Nytt Nytt 185205
Matematikk: data, modellering og beregninger REALR2 Bachelor Nytt Nytt 185555
Matematikk: finans, forsikring og økonomi REALR2 Bachelor Nytt Nytt 185381
Matematikk: teoretisk og anvendt matematikk REALR2 Bachelor Nytt Nytt 185464
Medier og kommunikasjon, bachelor GENS Bachelor 49.2 45.3 185851
Medier og kommunikasjon, årsstudium GENS Årsstudium 53.3 40.9 185604
Medisin, Oslo, høst MEROD Profesjon 70.1 60.8 185740
Medisin, Oslo, vår MEROD Profesjon 69.2 60.1 185745
Medisin, Oslo/Kristiansand, høst MEROD Profesjon Nytt Nytt 185498
Medisin, Oslo/Kristiansand, vår MEROD Profesjon Nytt Nytt 185499
Midtøsten-studier med arabisk GENS Bachelor 50.6 Alle 185923
Midtøsten-studier med persisk GENS Bachelor Alle Alle 185598
Midtøsten-studier med tyrkisk GENS Bachelor Alle Alle 185461
Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor Alle Alle 185437
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur GENS Årsstudium 53.0 Alle 185211
Nordisk: språk, litteratur, retorikk GENS Bachelor Alle Alle 185889
Norrøne og keltiske studier GENS Bachelor Alle Alle 185074
Norsk som andrespråk GENS Årsstudium 45.2 Alle 185212
Odontologi MEROD Master 67.2 58.6 185742
Offentlig administrasjon og ledelse GENS Bachelor 54.2 49.3 185452
Pedagogikk GENS Bachelor 44.2 37.3 185852
Psykologi , høst GENS Profesjon 68.4 58.3 185941
Psykologi , vår GENS Profesjon 67.3 57.8 185942
Psykologi, bachelor GENS Bachelor 58.0 51.5 185876
Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium 61.7 53.6 185752
Realfag REALR2 Årsstudium Alle Alle 185233
Religion og samfunn GENS Bachelor Alle Alle 185482
Religionsvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185929
Religionsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 185910
Rettsvitenskap (jus), høst GENS Master 64.2 57.1 185724
Rettsvitenskap (jus), vår GENS Master 62.8 55.7 185725
Russisk GENS Bachelor Alle Alle 185483
Samfunnsgeografi GENS Bachelor 51.1 44.8 185438
Samfunnsøkonomi, bachelor GENS Bachelor 57.1 50.0 185898
Samfunnsøkonomi, årsstudium GENS Årsstudium 59.0 47.2 185239
Samfunnsøkonomisk analyse MATRS Master 54.5 43.5 185698
Sosialantropologi GENS Bachelor 48.2 40.9 185879
Sosiologi, bachelor GENS Bachelor 50.8 47.1 185880
Sosiologi, årsstudium GENS Årsstudium 57.4 48.5 185240
Spansk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185924
Spansk, årsstudium GENS Årsstudium 44.0 Alle 185912
Spesialpedagogikk GENS Bachelor 46.8 39.5 185853
Statsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 54.8 50.9 185881
Statsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 54.2 47.6 185238
Tannpleie GENS Bachelor 52.8 45.9 185899
Teologi, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185480
Teologi, profesjonsstudium GENS Profesjon Alle Alle 185771
Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor GENS Bachelor 48.6 40.0 185873
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium GENS Årsstudium 62.5 47.5 185222
Tysk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185795
Tysk, årsstudium GENS Årsstudium 44.4 Alle 185690
Utviklingsstudier og bærekraft GENS Bachelor 51.5 48.8 185883
Økonomi og datavitenskap MATRS Bachelor 59.2 51.5 185340
Øst-Europa-studier GENS Årsstudium Alle Alle 185237

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon