Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor GENS Bachelor 45.6 Alle 185922
Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 49.5 Alle 185615
Antikkens kultur GENS Årsstudium 51.9 39.3 185609
Arkeologi GENS Bachelor 50.0 37.9 185478
Biovitenskap REALR2 Bachelor Alle Alle 185327
Elektronikk, informatikk og teknologi REALR2 Bachelor 43.6 Alle 185856
Engelsk, bachelor GENS Bachelor 47.9 36.5 185920
Engelsk, årsstudium GENS Årsstudium 55.2 40.9 185170
Estetiske studier GENS Bachelor 42.4 Alle 185439
Farmasi MEROD Master 57.0 52.6 185707
Filosofi, bachelor GENS Bachelor 54.5 40.5 185479
Filosofi, politikk og økonomi GENS Bachelor 185588
Filosofi, årsstudium GENS Årsstudium 58.0 48.6 185366
Fransk, bachelor GENS Bachelor 35.3 Alle 185793
Fransk, årsstudium GENS Årsstudium 48.5 Alle 185174
Fysikk og astronomi REALR2 Bachelor 46.0 44.7 185857
Geofysikk og klima REALR2 Bachelor Alle Alle 185915
Geologi og geografi REALR2 Bachelor Alle Alle 185858
Helseledelse og helseøkonomi GENS Bachelor 54.0 42.2 185465
Historie, bachelor GENS Bachelor 46.4 39.9 185481
Historie, årsstudium GENS Årsstudium 53.8 42.2 185179
Honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk GENS Bachelor 60.6 56.6 185715
Honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor 185714
Honoursprogram, Realfag REALR2 Bachelor 66.6 61.1 185747
Idéhistorie, bachelor GENS Bachelor 49.1 36.3 185073
Idéhistorie, årsstudium GENS Årsstudium 52.3 48.0 185400
Informatikk MATRS Årsstudium 63.9 43.4 185187
Informatikk: design, bruk og interaksjon GENS Bachelor 56.5 43.6 185830
Informatikk: digital økonomi og ledelse MATRS Bachelor 61.7 53.5 185370
Informatikk: programmering og systemarkitektur MATRS Bachelor 57.8 46.0 185829
Informatikk: robotikk og intelligente systemer REALR2 Bachelor 55.1 48.2 185832
Informatikk: språkteknologi GENS Bachelor 55.8 41.3 185837
Internasjonale studier GENS Bachelor 57.5 54.3 185872
Italiensk, bachelor GENS Bachelor 45.8 Alle 185565
Italiensk, årsstudium GENS Årsstudium 54.6 33.4 185950
Japansk med Japan-studier GENS Bachelor 53.5 39.4 185582
Kinesisk med Kina-studier GENS Bachelor 46.8 30.0 185592
Kjemi og biokjemi REALR2 Bachelor Alle Alle 185860
Klart språk GENS Bachelor 46.3 Alle 185901
Klassiske språk GENS Bachelor 41.9 Alle 185459
Klinisk ernæring MEROD Master 60.0 50.6 185713
Kriminologi, bachelor GENS Bachelor 55.6 51.4 185874
Kriminologi, årsstudium GENS Årsstudium 185751
Kristendom og islam GENS Årsstudium 48.2 Alle 185626
Kultur og kommunikasjon GENS Bachelor 50.6 45.2 185308
Kulturhistorie GENS Bachelor 46.1 Alle 185200
Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor GENS Bachelor 44.9 Alle 185462
Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium GENS Årsstudium 54.8 44.6 185272
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA4 Master 51.0 46.5 185685
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRMA4 Master 49.0 46.8 185935
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag LÆRMA4 Master 54.3 49.6 185844
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA4 Master 48.0 43.3 185817
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Master Alle Alle 185843
Lingvistikk GENS Bachelor 52.3 40.0 185893
Matematikk med informatikk REALR2 Bachelor 52.9 32.7 185306
Matematikk og økonomi REALR2 Bachelor Alle Alle 185862
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi REALR2 Bachelor Alle Alle 185863
Medier og kommunikasjon GENS Bachelor 49.1 42.1 185851
Medievitenskap GENS Årsstudium 52.7 41.6 185604
Medisin, høst MEROD Profesjon 68.5 60.7 185740
Medisin, vår MEROD Profesjon 67.5 59.1 185745
Midtøsten-studier med arabisk GENS Bachelor 49.3 Alle 185923
Midtøsten-studier med persisk GENS Bachelor 43.1 Alle 185598
Midtøsten-studier med tyrkisk GENS Bachelor Alle Alle 185461
Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor 36.8 36.4 185437
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur GENS Årsstudium 57.3 Alle 185211
Nordisk: språk, litteratur, retorikk GENS Bachelor 43.4 Alle 185889
Norrøne og keltiske studier GENS Bachelor 47.0 Alle 185074
Norsk som andrespråk GENS Årsstudium 52.4 Alle 185212
Odontologi MEROD Master 65.6 56.3 185742
Offentlig administrasjon og ledelse GENS Bachelor 53.5 46.8 185452
Pedagogikk GENS Bachelor 47.5 39.3 185852
Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk GENS Bachelor 42.0 Alle 185786
Psykologi , høst GENS Profesjon 66.6 57.1 185941
Psykologi , vår GENS Profesjon 65.7 55.7 185942
Psykologi, bachelor GENS Bachelor 58.8 50.7 185876
Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium 60.5 53.7 185752
Realfag REALR2 Årsstudium Alle Alle 185233
Religion og samfunn GENS Bachelor 42.6 Alle 185482
Religionsvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185929
Religionsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 54.4 42.0 185910
Rettsvitenskap (jus), høst GENS Master 62.2 54.8 185724
Rettsvitenskap (jus), vår GENS Master 60.8 53.2 185725
Russisk GENS Bachelor 51.3 Alle 185483
Samfunnsgeografi GENS Bachelor 51.1 45.4 185438
Samfunnsøkonomi, bachelor GENS Bachelor 54.1 46.7 185898
Samfunnsøkonomi, årsstudium GENS Årsstudium 58.6 48.1 185239
Samfunnsøkonomisk analyse MATRS Master 54.8 Alle 185698
Sosialantropologi GENS Bachelor 48.6 43.0 185879
Sosiologi, bachelor GENS Bachelor 51.3 46.2 185880
Sosiologi, årsstudium GENS Årsstudium 56.6 48.8 185240
Spansk, bachelor GENS Bachelor 40.9 Alle 185924
Spansk, årsstudium GENS Årsstudium 45.4 Alle 185912
Spesialpedagogikk GENS Bachelor 49.4 41.1 185853
Statsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 54.5 49.4 185881
Statsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 56.0 45.9 185238
Tannpleie GENS Bachelor 51.8 45.0 185899
Teologi, profesjonsstudium GENS Profesjon Alle Alle 185771
Teologi, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 185196
Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor GENS Bachelor 47.7 37.0 185873
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium GENS Årsstudium 57.5 44.4 185222
Tysk, bachelor GENS Bachelor 45.4 Alle 185795
Tysk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 185690
Utviklingsstudier GENS Bachelor 50.8 48.4 185883

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon