Logo YOU-portalen.no
klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode
Allmenn litteraturvitenskap, bachelor GENS Bachelor 49.2 Alle 185922
Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 55.9 41.2 185615
Antikkens kultur GENS Årsstudium 55.7 43.4 185609
Arkeologi GENS Bachelor 50.1 40.4 185478
Biovitenskap REALR2 Bachelor Alle Alle 185327
Elektronikk, informatikk og teknologi REALR2 Bachelor Alle Alle 185856
Engelsk, bachelor GENS Bachelor 48.8 34.6 185920
Engelsk, årsstudium GENS Årsstudium 57.0 45.6 185170
Estetiske studier GENS Bachelor 43.8 Alle 185439
Farmasi MEROD Master 57.8 52.5 185707
Filosofi, bachelor GENS Bachelor 56.3 41.3 185479
Filosofi, politikk og økonomi GENS Bachelor 65.4 59.3 185588
Filosofi, årsstudium GENS Årsstudium 60.5 53.5 185366
Fransk, bachelor GENS Bachelor 40.5 Alle 185793
Fransk, årsstudium GENS Årsstudium 57.6 41.0 185174
Fysikk og astronomi REALR2 Bachelor Alle Alle 185857
Geofysikk og klima REALR2 Bachelor O.i O.i 185915
Geologi og geografi REALR2 Bachelor O.i O.i 185858
Helseledelse og helseøkonomi GENS Bachelor 57.0 44.8 185465
Historie, bachelor GENS Bachelor 48.3 40.8 185481
Historie, årsstudium GENS Årsstudium 56.1 46.2 185179
Honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk GENS Bachelor 62.2 58.6 185715
Honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor 43.9 37.7 185714
Honoursprogram, Realfag REALR2 Bachelor 61.4 62.1 185747
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap GENS Bachelor 185474
Idéhistorie, bachelor GENS Bachelor 54.3 38.5 185073
Idéhistorie, årsstudium GENS Årsstudium 61.6 51.5 185400
Informatikk MATRS Årsstudium 63.6 Alle 185187
Informatikk: design, bruk og interaksjon GENS Bachelor 57.0 43.2 185830
Informatikk: digital økonomi og ledelse MATRS Bachelor 64.0 53.5 185370
Informatikk: programmering og systemarkitektur MATRS Bachelor 57.8 47.3 185829
Informatikk: robotikk og intelligente systemer REALR2 Bachelor 55.2 49.0 185832
Informatikk: språkteknologi GENS Bachelor 56.9 40.1 185837
Internasjonale studier GENS Bachelor 59.0 55.0 185872
Italiensk, bachelor GENS Bachelor 45.2 Alle 185565
Italiensk, årsstudium GENS Årsstudium 58.8 43.7 185950
Japansk med Japan-studier GENS Bachelor 51.3 39.0 185582
Kinesisk med Kina-studier GENS Bachelor 48.6 Alle 185592
Kjemi og biokjemi REALR2 Bachelor 44.2 45.9 185860
Klart språk GENS Bachelor 47.9 Alle 185901
Klassiske språk GENS Bachelor 54.0 Alle 185459
Klinisk ernæring MEROD Master 59.6 50.8 185713
Kriminologi, bachelor GENS Bachelor 58.0 53.0 185874
Kriminologi, årsstudium GENS Årsstudium 62.0 54.7 185751
Kristendom og islam GENS Årsstudium 43.6 Alle 185626
Kultur og kommunikasjon GENS Bachelor 51.9 45.0 185308
Kulturarv og bevaringskunnskap GENS Bachelor 55.8 Alle 185904
Kulturhistorie GENS Bachelor 46.7 Alle 185200
Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor GENS Bachelor 49.9 Alle 185462
Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium GENS Årsstudium 59.0 50.2 185272
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA4 Master 49.3 46.4 185685
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk LÆRMA4 Master Alle Alle 185935
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag LÆRMA4 Master 55.0 50.0 185844
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRMA4 Master Alle Alle 185817
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREA2 Master Alle Alle 185843
Lingvistikk GENS Bachelor 56.2 Alle 185893
Matematikk med informatikk REALR2 Bachelor 48.4 37.3 185306
Matematikk og økonomi REALR2 Bachelor 46.8 Alle 185862
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi REALR2 Bachelor 42.8 34.8 185863
Medier og kommunikasjon, bachelor GENS Bachelor 51.2 43.5 185851
Medier og kommunikasjon, årsstudium GENS Årsstudium 56.3 43.3 185604
Medisin, høst MEROD Profesjon 69.0 61.6 185740
Medisin, vår MEROD Profesjon 68.1 60.2 185745
Midtøsten-studier med arabisk GENS Bachelor 50.6 33.0 185923
Midtøsten-studier med persisk GENS Bachelor 47.1 Alle 185598
Midtøsten-studier med tyrkisk GENS Bachelor 39.7 Alle 185461
Musikkvitenskap MUSUIO Bachelor 44.6 41.4 185437
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur GENS Årsstudium 59.0 Alle 185211
Nordisk: språk, litteratur, retorikk GENS Bachelor Alle Alle 185889
Norrøne og keltiske studier GENS Bachelor 47.0 Alle 185074
Norsk som andrespråk GENS Årsstudium 52.2 Alle 185212
Odontologi MEROD Master 66.1 57.9 185742
Offentlig administrasjon og ledelse GENS Bachelor 54.8 48.3 185452
Pedagogikk GENS Bachelor 48.1 41.0 185852
Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk GENS Bachelor Alle Alle 185786
Psykologi , høst GENS Profesjon 66.8 58.0 185941
Psykologi , vår GENS Profesjon 65.7 56.5 185942
Psykologi, bachelor GENS Bachelor 58.0 51.0 185876
Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium 63.5 54.9 185752
Realfag REALR2 Årsstudium O.i O.i 185233
Religion og samfunn GENS Bachelor 40.8 Alle 185482
Religionsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 45.0 Alle 185929
Religionsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 55.1 42.1 185910
Rettsvitenskap (jus), høst GENS Master 63.0 56.0 185724
Rettsvitenskap (jus), vår GENS Master 61.4 54.0 185725
Russisk GENS Bachelor 52.0 Alle 185483
Samfunnsgeografi GENS Bachelor 53.9 47.4 185438
Samfunnsøkonomi, bachelor GENS Bachelor 58.2 49.0 185898
Samfunnsøkonomi, årsstudium GENS Årsstudium 62.2 48.0 185239
Samfunnsøkonomisk analyse MATRS Master 54.5 42.5 185698
Sosialantropologi GENS Bachelor 49.8 44.0 185879
Sosiologi, bachelor GENS Bachelor 53.2 47.8 185880
Sosiologi, årsstudium GENS Årsstudium 58.8 51.8 185240
Spansk, bachelor GENS Bachelor 41.3 Alle 185924
Spansk, årsstudium GENS Årsstudium 53.2 Alle 185912
Spesialpedagogikk GENS Bachelor 49.7 41.5 185853
Statsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 55.3 50.5 185881
Statsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 58.0 48.7 185238
Tannpleie GENS Bachelor 54.4 48.4 185899
Teologi, bachelor GENS Bachelor 185480
Teologi, profesjonsstudium GENS Profesjon O.i O.i 185771
Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor GENS Bachelor 48.0 40.0 185873
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium GENS Årsstudium 60.5 48.5 185222
Tysk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 185795
Tysk, årsstudium GENS Årsstudium 52.6 32.2 185690
Utviklingsstudier GENS Bachelor 53.1 50.5 185883
Øst-Europa-studier GENS Årsstudium 185237

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon