klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Akvamedisin REALFA Master Alle Alle 186709
Allmenn litteraturvitenskap GENS Årsstudium Alle Alle 186615
Anvendt fysikk og matematikk SIVING Master Alle Alle 186953
Arkeologi GENS Bachelor Alle Alle 186478
Arktisk friluftsliv GENS Årsstudium Alle Alle 186605
Arktisk friluftsliv og naturguiding GENS Bachelor Alle Alle 186302
Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert GENS Bachelor Alle Alle 186131
Barnehagelærer, Tromsø GENS Bachelor Alle Alle 186130
Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert GENS Bachelor Alle Alle 186132
Barnevern, Alta GENS Bachelor Alle Alle 186070
Barnevern, Harstad GENS Bachelor Alle Alle 186563
Bedriftsøkonomi GENS Årsstudium Alle Alle 186164
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap GENS Årsstudium Alle Alle 186336
Bioingeniørfag BIOI Bachelor 40.7 Alle 186702
Biologi REALFA Bachelor Alle Alle 186327
Biomedisin REALFA Bachelor Alle Alle 186427
Bioteknologi REALFA Bachelor Alle Alle 186299
Engelsk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 186887
Engelsk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186170
Ergoterapi GENS Bachelor Alle Alle 186700
Ernæring MEROD Bachelor Alle Alle 186708
Farmasi REALKJ Bachelor 49.0 40.1 186749
Filosofi, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 186479
Filosofi, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186366
Fiskeri- og havbruksvitenskap GENS Bachelor 48.0 42.0 186331
Fornybar energi SIVING Master Alle Alle 186809
Fysioterapi GENS Bachelor 57.4 51.0 186703
Geologi REALFA Bachelor Alle Alle 186859
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta LÆRALT Master Alle Alle 186547
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø LÆRALT Master Alle Alle 186084
Grunnskolelærer, 1-7.trinn LÆRALT Master Nytt Nytt 186522
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta LÆRALT Master Alle Alle 186660
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø LÆRALT Master Alle Alle 186083
Historie, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 186481
Historie, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186179
Idrett, Alta GENS Årsstudium Alle Alle 186507
Idrett, Tromsø GENS Årsstudium Alle Alle 186185
Idrettsvitenskap, Alta GENS Bachelor Alle Alle 186485
Idrettsvitenskap, Tromsø GENS Bachelor Alle Alle 186486
Informatikk, cybersikkerhet SIVING Master Alle Alle 186807
Informatikk, datamaskinsystemer SIVING Master Alle Alle 186785
Informatikk, helseteknologi SIVING Master Alle Alle 186585
Informatikk, Mo i Rana MATRS Bachelor Alle Alle 186224
Informatikk, Tromsø MATRS Bachelor Alle Alle 186395
Ingeniør, automasjon HING Bachelor Alle Alle 186017
Ingeniør, bygg, Alta HING Bachelor Alle Alle 186023
Ingeniør, bygg, Narvik HING Bachelor Alle Alle 186675
Ingeniør, bygg, Narvik, nettbasert HING Bachelor Alle Alle 186075
Ingeniør, bygg, VVS HING Bachelor Alle Alle 186587
Ingeniør, bærekraftig teknologi HING Bachelor Alle Alle 186002
Ingeniør, datateknikk, Alta/Narvik HING Bachelor Alle Alle 186004
Ingeniør, datateknikk, Bodø HING Bachelor Alle Alle 186225
Ingeniør, datateknikk, Narvik HING Bachelor 54.8 Alle 186078
Ingeniør, droneteknologi HING Bachelor Alle Alle 186007
Ingeniør, elektronikk HING Bachelor Alle Alle 186024
Ingeniør, elkraftteknikk HING Bachelor Alle Alle 186006
Ingeniør, havteknologi HING Bachelor Alle Alle 186021
Ingeniør, maskin, Alta/Narvik HING Bachelor Alle Alle 186069
Ingeniør, maskin, Narvik HING Bachelor Alle Alle 186012
Ingeniør, prosessteknologi, Alta/Narvik HING Bachelor Alle Alle 186917
Ingeniør, prosessteknologi, Narvik HING Bachelor Alle Alle 186077
Ingeniør, prosessteknologi, Tromsø HING Bachelor Alle Alle 186586
Ingeniør, satelitteknologi, Alta/Narvik HING Bachelor Alle Alle 186956
Ingeniør, satelitteknologi, Narvik HING Bachelor Alle Alle 186027
Internasjonal beredskap GENS Bachelor 55.7 Alle 186530
Kjemi REALFA Bachelor Alle Alle 186860
Klima og miljøovervåkning SIVING Master Alle Alle 186769
Kunsthistorie GENS Bachelor Alle Alle 186475
Kunstig intelligens SIVING Master Alle Alle 186803
Ledelse GENS Årsstudium 46.7 Alle 186664
Ledelse, innovasjon og marked, Harstad GENS Bachelor Alle Alle 186470
Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø GENS Bachelor 38.4 35.9 186867
Lektor, 8.-13. trinn, realfag LÆREAL Master Alle Alle 186843
Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag LÆRALT Master Alle Alle 186844
Likestilling og kjønn GENS Årsstudium Alle Alle 186222
Luftfartsfag FLYFAG Bachelor N/A N/A 186644
Matematikk REALFA Årsstudium Alle Alle 186205
Matematiske realfag REALFA Bachelor Alle Alle 186862
Medie- og dokumentasjonsvitenskap GENS Bachelor Alle Alle 186846
Medisin MEROD Profesjon 68.2 59.8 186740
Nautikk NATTEK Bachelor Alle Alle 186049
Nordisk GENS Årsstudium Alle Alle 186211
Nordisk språk og litteratur GENS Bachelor Alle Alle 186889
Nordsamisk på begynnernivå GENS Årsstudium Nytt Nytt 186677
Nordsamisk på morsmålsnivå, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 186064
Nordsamisk på morsmålsnivå, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186235
Odontologi MEROD Master 66.0 58.0 186742
Paramedisin PREHOS Bachelor 62.5 49.5 186554
Pedagogikk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 186852
Pedagogikk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186220
Praktisk prosjektledelse, deltid GENS Årsstudium Alle Alle 186162
Psykologi, bachelor GENS Bachelor 47.0 43.1 186876
Psykologi, profesjonsstudium GENS Profesjon 66.5 57.7 186941
Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186752
Radiografi GENS Bachelor 44.7 44.0 186701
Religionsvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 186482
Religionsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186910
Rettsvitenskap GENS Master 61.4 54.8 186724
Romfysikk SIVING Master Alle Alle 186814
Russisk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 186886
Russisk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 186616
Russlandsstudier GENS Bachelor Alle Alle 186483
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse GENS Bachelor Alle Alle 186474
Samfunnssikkerhet og miljø GENS Bachelor 48.5 38.1 186877
Samfunnsøkonomi med datavitenskap GENS Bachelor Alle Alle 186898
Sikkerhet og beredskap GENS Bachelor Nytt Nytt 186955
Sosialantropologi GENS Bachelor Alle Alle 186879
Sosialt arbeid, Alta GENS Bachelor 34.4 Alle 186080
Sosialt arbeid, Tromsø GENS Bachelor 50.4 Alle 186081
Sosiologi GENS Bachelor Alle Alle 186880
Spansk- og latinamerikanske studier GENS Bachelor Alle Alle 186924
Spesialpedagogikk GENS Bachelor Alle Alle 186853
Statsvitenskap GENS Bachelor Alle Alle 186881
Sykepleie, Hammerfest NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186051
Sykepleie, Harstad NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186055
Sykepleie, Narvik NO3MA3 Bachelor Alle Alle 186056
Sykepleie, Tromsø NO3MA3 Bachelor 47.0 45.0 186050
Tannpleie GENS Bachelor 47.2 48.5 186743
Vernepleie GENS Bachelor Alle Alle 186060
Økonomi og administrasjon, Harstad GENS Bachelor Alle Alle 186035
Økonomi og administrasjon, nettbasert GENS Bachelor 47.6 Alle 186468
Økonomi og administrasjon, Tromsø GENS Bachelor 42.7 42.3 186369

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon