klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Aktuarfag og dataanalyse REALR2 Master Alle Alle 184540
Anvendt matematikk REALR2 Bachelor Alle Alle 184555
Arbeids- og organisasjonspsykologi GENS Bachelor 56.5 52.2 184903
Arkeologi GENS Bachelor Alle Alle 184478
Biologi REALFA Bachelor Alle Alle 184327
Data science (sivilingeniør) SIVING Master 54.0 52.2 184585
Digital kultur GENS Bachelor Alle Alle 184472
Energi (sivilingeniør) SIVING Master 54.8 50.8 184769
Engelsk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184887
Engelsk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184170
Ernæring MEROD Bachelor Alle Alle 184708
Europastudier GENS Bachelor 38.9 37.3 184870
Farmasi MEROD Master 55.0 47.0 184707
Film- og tv-produksjon GENS Bachelor 59.2 52.4 184534
Filosofi GENS Bachelor Alle Alle 184479
Filosofi GENS Årsstudium Alle Alle 184366
Fiskehelse - akvamedisin REALFA Master 56.2 51.3 184827
Fransk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184888
Fransk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184174
Fysikk REALR2 Bachelor Alle Alle 184857
Generell psykologi GENS Bachelor 56.7 52.5 184876
Geofag og informatikk REALFA Bachelor Nytt Nytt 184858
Geografi, bachelor GENS Bachelor 40.0 32.8 184438
Geografi, årsstudium GENS Årsstudium 42.6 Alle 184248
Geovitenskap, retning geofysikk REALFA Bachelor 50.1 47.5 184915
Geovitenskap, retning geologi REALFA Bachelor 45.3 45.2 184859
Havbruk (sivilingeniør) SIVING Master 54.4 51.0 184711
Havteknologi (sivilingeniør) SIVING Master 52.2 49.5 184765
Historie, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184481
Historie, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184179
Informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) SIVING Master 62.1 58.3 184803
Informasjonsvitenskap, bachelor GENS Bachelor 51.7 44.1 184453
Informasjonsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 56.8 39.9 184189
Informatikk MATRS Årsstudium 62.0 Alle 184188
Informatikk: bioinformatikk MATRS Bachelor 56.5 50.5 184395
Informatikk: datasikkerhet MATRS Bachelor 53.0 46.9 184940
Informatikk: datateknologi MATRS Bachelor 55.5 48.1 184829
Informatikk-matematikk-økonomi REALFA Bachelor 51.5 49.6 184306
Italiensk GENS Bachelor Alle Alle 184565
Japansk GENS Bachelor Alle Alle 184582
Journalistikk GENS Bachelor 58.3 54.3 184454
Kinesisk GENS Bachelor Alle Alle 184592
Kjemi REALFA Bachelor Alle Alle 184860
Kjønn, seksualitet og mangfold GENS Årsstudium Alle Alle 184222
Kjønnsstudier GENS Bachelor Alle Alle 184873
Klassisk filologi GENS Bachelor Alle Alle 184455
Kognitiv vitenskap GENS Bachelor 54.0 48.8 184837
Kulturvitenskap GENS Bachelor Alle Alle 184200
Kunsthistorie, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184475
Kunsthistorie, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184272
Kunstig intelligens MATRS Bachelor 54.3 49.5 184832
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRALT Master Alle Alle 184844
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRALT Master i. o. i. o. 184686
Lektor, 8.-13. trinn, historie LÆRALT Master 47.0 46.8 184684
Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk LÆREAL Master Alle Alle 184843
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk LÆRALT Master Alle Alle 184817
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap LÆRALT Master Alle Alle 184580
Lektor, 8.-13. trinn, sosiologi LÆRALT Master 45.9 47.4 184934
Lektor, 8.-13. trinn, spansk LÆRALT Master Alle Alle 184935
Lektor, 8.-13. trinn, tysk LÆRALT Master i. o. i. o. 184689
Litteraturvitenskap GENS Bachelor Alle Alle 184922
Matematikk REALR2 Bachelor Alle Alle 184862
Medie- og interaksjonsdesign GENS Bachelor 56.0 50.0 184430
Medier og kommunikasjon, bachelor GENS Bachelor 47.1 44.2 184851
Medier og kommunikasjon, årsstudium GENS Årsstudium 52.6 43.4 184663
Medisin, Bergen MEROD Profesjon 68.3 59.8 184740
Medisin, Bergen/Stavanger MEROD Profesjon Nytt Nytt 184499
Medisinsk teknologi (sivilingeniør) SIVING Master 62.5 57.9 184783
Molekylærbiologi REALFA Bachelor 48.5 50.0 184865
Musikkterapi MUSUIB Master Alle Alle 184792
Musikkvitenskap GENS Bachelor 40.9 34.3 184437
Naturvitenskapelige fag REALFA Årsstudium Alle Alle 184670
Nordisk GENS Årsstudium Alle Alle 184211
Nordisk språk og litteratur GENS Bachelor Alle Alle 184889
Norrøn filologi GENS Bachelor Alle Alle 184074
Norsk som andrespråk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184954
Norsk som andrespråk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184911
Odontologi MEROD Master 66.0 58.0 184742
Pedagogikk, bachelor GENS Bachelor 46.6 39.0 184852
Pedagogikk, årsstudium GENS Årsstudium 55.5 42.7 184220
Politikk og forvaltning, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184867
Politikk og forvaltning, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184162
Psykologi, profesjonsstudium GENS Profesjon 67.0 58.0 184941
Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium 52.5 48.6 184752
Religionsvitenskap, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184929
Religionsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184910
Rettsvitenskap GENS Master 61.7 55.5 184724
Russisk GENS Bachelor Alle Alle 184886
Samfunnsøkonomi, bachelor MATTE4 Bachelor 50.4 48.2 184369
Samfunnsøkonomi, master MATRS Master 53.9 50.9 184698
Samfunnsøkonomi, årsstudium GENS Årsstudium 52.8 48.3 184239
Sammenliknende politikk, bachelor GENS Bachelor 43.1 42.9 184878
Sammenliknende politikk, årsstudium GENS Årsstudium 46.1 40.5 184238
Sosialantropologi, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184879
Sosialantropologi, årsstudium GENS Årsstudium 43.5 41.7 184367
Sosiologi, bachelor GENS Bachelor 40.8 39.1 184880
Sosiologi, årsstudium GENS Årsstudium 50.0 45.7 184240
Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184924
Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184912
Spesialpedagogikk GENS Bachelor 50.4 45.3 184853
Språkvitenskap GENS Bachelor Alle Alle 184893
Statistikk og data science REALR2 Bachelor Alle Alle 184914
Tannpleie GENS Bachelor 48.8 44.6 184743
Teatervitenskap GENS Bachelor Alle Alle 184692
Tysk, bachelor GENS Bachelor Alle Alle 184890
Tysk, årsstudium GENS Årsstudium Alle Alle 184244
Vær, hav og klimafysikk REALR2 Bachelor Alle Alle 184916

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon