klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info


FagstudiumKravkodeType studium Supp ord* Supp ordf* Studie- kode
Friluftsliv GENS Årsstudium 50.6 38.8 150172
Friluftsliv, helse og naturguiding GENS Bachelor Alle Alle 150605
Idrett og samfunn GENS Årsstudium 49.6 40.6 150649
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og Idrettsfag LÆRER Master 50.3 48.8 150566
Organisasjon og idrettsledelse , deltid GENS Årsstudium 57.1 38.5 150583
Sport Management GENS Bachelor 52.4 48.5 150486
Trenerrollen og idrettspsykologi GENS Bachelor 52.5 49.5 150489
Trening, helse og prestasjon GENS Bachelor 50.5 48.1 150485
Treningslære GENS Årsstudium Nytt Nytt 150185

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon